Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

12 oktober 2020

Door komst WHOA snellere oplossing schulden

Er is een akkoord op de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Door de komst van de nieuwe wet kan er sneller een oplossing geboden worden voor diegenen die door een hoge schuldpositie in de problemen zijn gekomen.

Unanimiteit niet meer vereist

Door de WHOA is niet meer vereist dat voor een akkoord over een herstructurering van schulden unanimiteit vereist is. Het is dus niet meer mogelijk dat één of enkele schuldeisers een akkoord kunnen tegenhouden, om zodoende een betere positie af te kunnen dwingen.

Voorwaarden

De WHOA kent wel enkele voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld bij een akkoord de wettelijk vereiste informatie worden opgenomen, zodat voor de schuldeisers voldoende duidelijk is wat het akkoord inhoudt.

Positie werknemers

Een akkoord kan overigens geen wijzigingen aanbrengen in verplichtingen van een werkgever naar zijn personeel op basis van hun arbeidsovereenkomst.

Heb je vragen over de WHOA? Neem dan contact met ons op.

Kristy Logger

Administratief medewerker

Vanaf 7 oktober aanvraag definitieve vaststelling NOW 1.0

05-10-2020

Heb jij de NOW 1.0 aangevraagd? Vanaf 7 oktober kun je de definitieve vaststelling aanvragen op de site van het UWV. Het UWV heeft maximaal één jaar de tijd om hierover te beslissen.

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.

Jurjen Sipma

Assistent-accountant

Verlaging aftrekposten in 2021

06-10-2020

Er is een verdere verlaging van de aftrekposten aangekondigd. Waar het percentage waarmee de meeste aftrekposten kunnen worden verrekend met het inkomen nu nog 46% is, daalt dit in 2021 naar 43%. De vermindering van de aftrek gaat de komende jaren door, zodat de aftrek in 2023 is gemaximeerd op 37,05%.

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.