Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor
Sterke verhalen

IN GESPREK MET STICHTING AMARYLLIS - JAARREKENINGCONTROLE

Sinds 2015 (boekjaar 2014) verzorgt Omnyacc de jaarrekeningcontrole voor Stichting Amaryllis. De stichting was destijds controleplichtig op grond van voorwaarden van de subsidieverstrekker. Met ingang van 2021 heeft Amaryllis een overeenkomst met gemeente Leeuwarden gesloten voor het bieden van basisondersteuning Wmo. Ook hierbij is een controleverklaring bij de jaarrekening vereist. Na een aanbestedingstraject in 2021 mocht Omnyacc de jaarrekeningcontrole blijven verzorgen.

Erik, Manager bedrijfsvoering bij Stichting Amaryllis, licht toe waarom zij voor Omnyacc kozen: “In de aanbesteding die we in 2021 hebben gedaan kijk je naar de prijs, maar ook naar de manier waarop invulling wordt gegeven aan de controle. Wij vinden het fijn dat Omnyacc zich verdiept in onze organisatie.”

Relatiebeheerder

Patrick de Lange

"In 2015 hebben wij kennis gemaakt met Amaryllis. Sindsdien zijn er diverse ontwikkelingen geweest die wij van dichtbij hebben meegemaakt. Zo heeft er een fusie plaatsgevonden en is er een nieuwe werkwijze voor de Wmo binnen de gemeente Leeuwarden gestart. Het is nog steeds ontzettend fijn om met het team van Amaryllis samen te werken. We weten elkaar goed te vinden."

Ook de kleinschaligheid en professionele aanpak van Omnyacc vindt Erik belangrijk: “Omnyacc is niet een enorm grote accountancy keten. De korte lijnen zijn fijn en je hebt vaak contact met dezelfde personen. De continuïteit die Omnyacc biedt is erg prettig. We zijn blij met Omnyacc’s verdieping in de achtergrond van onze organisatie, de manier waarop invulling wordt gegeven aan de controle, de professionaliteit en de laagdrempeligheid.”

Over Stichting Amaryllis

Samen doen wat nodig is, dat is waar Stichting Amaryllis voor staat. Door de inzet van verschillende (wijk/dorpen) teams breng de stichting hulp en ondersteuning dichtbij in de buurt. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat het belang van de bewoner centraal staat. De stichting neemt de vraag niet uit handen maar stimuleert de zelfredzaamheid van de bewoner en zet in op samenwerking binnen het sociale netwerk.