Fiscaal advies

SCHENKEN EN ERVEN: BESPAAR MAXIMAAL BELASTING

Wil je jouw kind helpen met een studie, nieuwe auto of huis? Of wil je schenken aan een goed doel? Dan komt schenkbelasting om de hoek kijken. Natuurlijk probeer je zoveel mogelijk belastingvrij te schenken. Door gebruik te maken van vrijstellingen en fiscaal vriendelijke schenkingsvormen verhoog je het rendement van jouw schenking. Het financiële steuntje voor nu is misschien tegelijkertijd een gelegenheid om na te denken over jouw erfenis. Door het nu goed te regelen bespaar je erfbelasting in het voordeel van jouw erfgenamen. Al blijft het natuurlijk leuker om met een ‘warme hand’ te geven dan met een ‘koude hand’. Wij helpen je zo gunstig mogelijk te schenken en te laten vererven.

BELASTINGVRIJ SCHENKEN: DOE JE VOORDEEL ERMEE

Wil je jouw kind een bedrag schenken? Als je het slim aanpakt hoeft het geen schenkbelasting te kosten. Als ouder kun je jouw kind jaarlijks € 5.515 (2020) schenken zonder dat daar schenkbelasting over verschuldigd is. Schenk je aan een kind dat tussen de 18 en 40 jaar oud is (of van wie de partner jonger is dan 40 jaar)? Dan kan deze vrijstelling eenmalig worden verhoogd naar € 26.457. Is de schenking voor een kostbare studie of opleiding? Dan kan de vrijstelling eenmalig worden verhoogd naar € 55.114. Gaat het om een eigen woning, dan bedraagt de schenkingsvrijstelling zelfs € 103.643. Wil je meer dan het vrijgestelde bedrag schenken, dan kan dat natuurlijk ook. Over het meerdere is jouw kind wel 10-20% schenkbelasting verschuldigd.

Tip!

Het is ook mogelijk om de schenking van € 103.643 voor de eigen woning te spreiden over drie achtereenvolgende jaren. Van dit bedrag mag jouw kind € 26.457 vrij besteden. Het restant moet binnen drie jaar na de eerste schenking worden besteed aan de eigen woning.

Estate planner

Bianca de Kooker

Wil je € 103.643 aan je kind schenken voor de eigen woning? Laat je dan vooraf goed informeren. Er gelden namelijk wel wat voorwaarden waar zowel jij als jouw kind zich aan moeten houden. Het bedrag van de schenking moet bijvoorbeeld daadwerkelijk zijn betaald en je moet dit schriftelijk kunnen aantonen.”

PAK DE SCHENKING JUIST AAN

Wil je geld schenken en zorgen dat er zoveel mogelijk geld overblijft? Dan kan een schenkingsplan een goed idee zijn. Zeker als het gaat om een groot vermogen en meerdere kinderen. In een gesprek met jou brengen we je wensen in kaart en analyseren we jouw cijfers. Daaruit volgt een advies, die we als je wilt, gelijk uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van de schenkingsovereenkomst of de begeleiding van een notariële akte richting de notaris. Bij een praktische vraag als ‘Kan ik € 100.000 vrij aan mijn kind schenken bij de aankoop van een woning?’ pakken we dit efficiënt op. We toetsen of je voldoet aan de voorwaarden en gaan daarna direct richting de uitvoering.

Belastingadviseur en financieel planner

Sietze Alkema

“Als je het verkeerd aanpakt en de schenking niet aangeeft, kun je achteraf nog een navorderingsaanslag verwachten eventueel vermeerderd met een boete. Pak dit daarom goed aan, zodat je met gerust hart jouw kind blij kan maken.”

Bekijk al onze specialisten >

MANIEREN VAN SCHENKING

Schenkingen kun je op verschillende manieren doen. Denk hierbij aan:

  • Schenking van geld of goederen

Naast het schenken van een geldbedrag kun je ook goederen schenken. Denk bijvoorbeeld aan het schenken van een huis, een schilderij, inboedel of een auto.

  • Papieren schenking

Wil je schenken, maar kun je nog niet het gehele bedrag in contanten aan jouw kind geven? Dan kun je overgaan op een notariële schuldigerkenning uit vrijgevigheid, ook wel bekend als papieren schenking. Je erkent een bedrag schuldig te zijn aan jouw kind dat pas opeisbaar is na jouw overlijden. Voordeel is dat je blijft beschikken over het (geschonken) vermogen en toch handig gebruikmaakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting. Om met deze schenking ook erfbelasting te besparen, moet je jouw kind wel jaarlijks daadwerkelijk 6% rente betalen.

VOORWAARDEN VERBINDEN AAN SCHENKING 

De wijze waarop je schenkt is afhankelijk van je persoonlijke wensen en omstandigheden. Daarnaast kun je nog bepaalde voorwaarden aan de schenking verbinden. Denk hierbij aan:

  • Schenking onder uitsluitingsclausule

Het kan gebeuren dat een schenking via het huwelijksgoederenregime of een samenlevingscontract onbedoeld bij de partner van jouw (klein)kind terechtkomt. Dit voorkom je door bij de schenking een uitsluitingsclausule op te nemen, zodat de schenking eigendom blijft van jouw (klein)kind. Is jouw kind getrouwd op of na 1 januari 2018? Dan valt jouw schenking niet meer in de huwelijksgemeenschap, tenzij jouw kind en diens partner dit in de huwelijkse voorwaarden bepalen. In die situatie is de uitsluitingsclausule nog wel nodig.

  • Herroepelijke schenking

Bij een herroepelijke schenking heb je de mogelijkheid om de schenking op een later moment ongedaan te maken. Herroepen is niet mogelijk bij een schenking van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning van € 103.643 (2020). Het herroepen van een schenking kan soms fiscaal nadelige gevolgen met zich meebrengen. Laat je hier vooraf goed over informeren.

  • Schenking onder bewind

Bij een schenking onder bewind wordt het geld dat jij aan je (klein)kind schenkt beheerd door iemand anders van boven de 18 jaar. Je kunt zelf bepalen wie je tot bewindvoerder benoemt. Dit kun jij ook zelf zijn. Je legt tevens vast tot welke leeftijd het geschonken vermogen onder bewind blijft staan. Wél heeft je (klein)kind altijd de mogelijkheid om vijf jaar na zijn 18e verjaardag de kantonrechter te verzoeken om het bewind stop te zetten.

ANDERE MOGELIJKE SCHENKINGEN 

Wist je dat ook in privé belastingvrij kunt schenken aan een goed doel, zoals aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s)? Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag je de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Ook is het mogelijk om een gift te doen vanuit de bv. Dan moet je een onderscheid maken tussen een gift met een zakelijk karakter en een gift uit vrijgevigheid. Giften met een zakelijk karakter kunnen tot de bedrijfskosten worden gerekend als ze een direct bedrijfsbelang hebben. Denk hierbij aan uitgaven voor reclame voor bijvoorbeeld sponsoring van een sportvereniging. Bij een gift uit vrijgevigheid staat er niet direct een tegenprestatie tegenover. Bijvoorbeeld de donatie aan het Nederlandse Rode Kruis. Voor giften met een zakelijk karakter is er geen maximum aan de aftrek gesteld. Voor giften uit vrijgevigheid bestaat wél een maximale aftrek.

Tip!

In de vennootschapsbelasting mag je bij een schenking aan een ANBI tot 50% van de winst aan giften aftrekken, met een maximum van € 100.000 per jaar. Bij een schenking aan een culturele ANBI-instelling wordt de giftenaftrek verhoogd met 50%, met een maximum van € 2.500. Als je bijvoorbeeld € 5.000 schenkt aan een culturele ANBI, dan mag je uiteindelijk € 7.500 aftrekken!

ERFBELASTING: LAAT ZOVEEL MOGELIJK NA

Wil jij na overlijden zoveel mogelijk nalaten aan jouw (klein)kinderen? Begin dan op tijd met het regelen van jouw erfenis en/of schenking en stel een testament op waar nodig. Dit schept duidelijkheid en voorkomt eventuele ruzies. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de relatie met de overledene, de omvang van het vermogen en vrijstellingen. De erfbelasting bedraagt voor jouw kind al snel tussen de 10 en 20% en voor het kleinkind zelfs tussen de 18 en 36%. Je kunt doorgans fors besparen door:

  • een goed testament op te stellen
  • bij leven te schenken
  • in sommige gevallen tot aanpassing van de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden over te gaan

Op de website van de Belastingdienst vind je veelgestelde vragen en antwoorden. Natuurlijk kun je altijd direct bij ons terecht voor je vragen.

Tip!

Wist je dat je met een legaat aan je kleinkinderen fors erfbelasting kunt besparen? Voor 2020 bedraagt de vrijstelling voor kleinkinderen € 20.946. 

BELANGRIJK BIJ EEN ERFENIS

Het afwikkelen van een erfenis moet nauwkeurig gebeuren. Bij een op het eerste gezicht eenvoudig ogende situatie komt vaak meer kijken dan je denkt. Denk bijvoorbeeld aan termijnen die op grond van de wet of een testament aan de erfgenamen worden gesteld. Laat je deze verstrijken, dan kan dit ongewenste persoonlijke of fiscale gevolgen met zich meebrengen. Ook zien we vaak dat de eventuele mogelijkheid om de rente op een vordering van een kind aan te passen niet wordt benut. Hierdoor kan het zijn dat je onnodig veel erfbelasting betaalt. Ook ná het doen van de aangifte erfbelasting moeten er soms nog vervolgstappen worden gezet. Denk bijvoorbeeld aan het vastleggen van de erfdelen. Regel het daarom tijdig en goed en voorkom daarmee onduidelijkheid of ruzies.

OPTIMAAL SCHENKEN EN ERVEN MET OMNYACC

Stel je ons een vraag over schenken of erven? Natuurlijk geven wij dan passend advies, maar we kijken verder! Dat gebeurt automatisch bij ons, omdat de specialisten continu kennis uitwisselen. Dit kost je niets extra’s, maar levert je wel een beter en breder advies op. Signaleren we belangrijke zaken die opgepakt moeten worden? Wij kunnen intern snel schakelen tussen de verschillende disciplines. Dit scheelt je tijd en daarmee bespaar je. Bijvoorbeeld als je vanuit een schenking een compleet financieel plan of estate plan wilt maken, dan is de koppeling snel gemaakt. Wij worden er blij van om ons sterk te maken voor jouw wensen en alle voordelen eruit te halen die erin zitten! 

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Coaching
Coaching kan jou, je onderneming of jouw medewerkers naar een hoger niveau tillen. Onze specialisten geven je inzicht, laten je groeien en ontwikkelen.
Lees verder
arrow right
Xander Müller

Xander Müller

Accountant

Estate planning
Onze estate planners maken een plan op maat om jouw vermogen zo gunstig mogelijk over te dragen. Zo heb jij (financiële) rust.
Lees verder
arrow right
William van Haaster

William van Haaster

Relatiebeheerder

LinkedIn

Blijf op de hoogte en volg Omnyacc op LinkedIn

Omnyacc op LinkedIn volgen

Al ruim 2.000 ondernemers gingen je voor

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?