Nieuws

BLIJF OP DE HOOGTE

Volg hier de laatste actualiteiten en ontwikkelingen. Heb je vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog naar € 2.100 in 2024
De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat per 1 januari 2024 omhoog naar € 2.100 per jaar. Dat is dit jaar nog € 1.900. De vergoeding per maand wordt in 2024 € 210. Dat is nu nog € 190.
Lees verder
arrow right
Hogere arbeidskorting in 2024, niet voor iedereen voordelig
De arbeidskorting wordt volgend jaar verhoogd met € 115. Daarnaast vindt een indexatie ter compensatie van de inflatie plaats. Maar juist door die indexatie lijken bepaalde arbeidsinkomens volgend jaar recht te hebben op minder arbeidskorting. Hoe zit dit?
Lees verder
arrow right
Fors lagere Mkb-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek in 2024
De mkb-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek worden in het Belastingplan 2024 volgend jaar fors verlaagd. Wat de mkb-winstvrijstelling zou worden, is nu pas bekendgemaakt. De verlaging van de zelfstandigenaftrek was al eerder in wetgeving opgenomen.
Lees verder
arrow right
Tariefwijzigingen Box 2: Impact op dividenduitkeringen en aandelenverkoop in 2023 en 2024
Vorig jaar werd besloten dat vanaf 2024 twee verschillende tarieven in box 2 worden geïntroduceerd. Onlangs heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met het voorstel om het hoogste van deze twee tarieven nog eens met 2%-punt extra te verhogen. Is het nu de moeite waard om in 2023 dividend uit te keren of wellicht jouw aandelen eerder te verkopen?
Lees verder
arrow right
'Mijn Cyberweerbare zaak': subsidie voor kleine ondernemingen
Het Digital Trust Center, afgekort als DTC, kondigt de lancering aan van het 'Mijn Cyberweerbare Zaak' subsidieprogramma, speciaal ontworpen om micro- en kleine ondernemingen te ondersteunen. Deze subsidie is bedoeld om financiële steun te bieden voor de aanschaf en uitvoering van essentiële cyberweerbaarheidsmaatregelen.
Lees verder
arrow right
Vervallen giftenaftrek vennootschapsbelasting
Een besloten vennootschap (bv) of een andere rechtspersoon die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting (vpb), kan onder bepaalde voorwaarden een aftrek toepassen voor giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het kabinet heeft voorgesteld om deze mogelijkheid voor giftenaftrek in de vb volledig te laten vervallen vanaf 2024. Als tegenhanger wordt echter voorgesteld om dergelijke giften niet langer te beschouwen als uitkeringen aan aandeelhouders.
Lees verder
arrow right
Aanmaningen Belastingdienst voor openstaande coronaschulden
Heeft de Belastingdienst de eerder overeengekomen betalingsregeling voor jouw belastingschulden als gevolg van COVID-19 ingetrokken? En heb je nog steeds openstaande betalingen? In dat geval zal de Belastingdienst vanaf eind september 2023 aanmaningen sturen voor alle belastingschulden die verband houden met de coronamaatregelen.
Lees verder
arrow right
Worden de proceskosten voor WOZ- en bpm-zaken verlaagd?
Wanneer je het niet eens bent met een belastingaanslag, kun je bezwaar en beroep aantekenen. Als je in het gelijk wordt gesteld, heb je recht op een vergoeding van je proceskosten. Onlangs heeft de Hoge Raad opnieuw bevestigd dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen geschillen die de WOZ of bpm betreffen en andere belastingsoorten. Maar, er zijn nieuwe plannen in ontwikkeling.
Lees verder
arrow right
Vrije ruimte werkkostenregeling volgend jaar verlaagd
De vrije ruimte in de werkkostenregeling gaat in 2024 omlaag, naar 1,92% van de loonsom tot een bedrag van € 400.000. Voor zover de loonsom hoger is, blijft over het meerdere de vrije ruimte 1,18%, net als in 2023. Dit staat in de Miljoenennota.
Lees verder
arrow right
ZZP'ers mogelijk vrijwillig aansluiten bij pensioenfonds
In de nieuwe Wet toekomst pensioenen staat een van de afspraken dat zelfstandige ondernemers (zzp'ers) eventueel op vrijwillige basis kunnen aansluiten bij een pensioenfonds.
Lees verder
arrow right
Verhoging kindgebonden budget en huurtoeslag 2024
Uit de aankondigingen op Prinsjesdag blijkt dat het demissionaire kabinet van plan is om met ingang van 1 januari 2024 zowel het kindgebonden budget als de huurtoeslag te verhogen. Deze maatregelen maken deel uit van de inspanningen van het kabinet om iets te doen aan de armoede.
Lees verder
arrow right
Belastingdruk verhoogd door lagere box 1 indicatie
In het Belastingplan 2024, dat op Prinsjesdag is aangekondigd, zien we dat de belastingdruk in box 1 van de inkomstenbelasting voor het jaar 2024 aanzienlijk zal toenemen. Deze toename wordt gerealiseerd door verschillende maatregelen, waaronder een lichte stijging van het eerste belastingtarief, maar vooral door een aanzienlijke beperking van de indexering van het tweede belastingtarief.
Lees verder
arrow right
Miljoenennota 2024: particulier
In de inkomstenbelasting wordt vooral aan de tarieven van box 1 en box 3 gesleuteld. Met name box 3 blijft een onderwerp om te volgen. Wat zijn belangrijke wijzigingen?
Lees verder
arrow right
Miljoenennota 2024: vastgoed
Op vastgoedgebied verandert veel voor beleggingsvastgoed. Hier vind je de belangrijkste wijzigingen rondom vastgoed in het Belastingplan 2024.
Lees verder
arrow right
Miljoenennota 2024: internationaal
Van aanpassingen in de Wet excessief lenen tot wijzigingen in de kleine ondernemersregeling. Ook op internationaal gebied wijzigt er het een en ander in het Belastingplan 2024. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor jou als internationaal opererende ondernemer op een rij.
Lees verder
arrow right
Miljoenennota 2024: vervoer
Van de verhoging van de vaste voet van de bpm tot het vervallen van de bpm-vrijstelling voor de bestelauto en de korting op de bijtelling voor emissievrije auto’s: ook op het gebied van vervoer brengt het Belastingplan 2024 de nodige wijzigingen en gevolgen met zich mee. 
Lees verder
arrow right

MIS HET LAATSTE NIEUWS NIET

Wil je het laatste nieuws en belangrijke tips niet missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

LinkedIn

Blijf op de hoogte en volg Omnyacc op LinkedIn

Omnyacc op LinkedIn volgen

Al ruim 2.000 ondernemers gingen je voor

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?