Nieuws

BLIJF OP DE HOOGTE

Volg hier de laatste actualiteiten en ontwikkelingen. Heb je vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Verlenging tijdelijke vrijstelling voor Oekraïners
Als je vluchtelingen uit Oekraïne in dienst hebt, wijs ze er dan op dat de tijdelijke vrijstelling voor bpm en mrb voor hen met een jaar verlengd is tot en met 4 maart 2025. Deze verlenging is een gevolg van de ongewijzigde oorlogssituatie in Oekraïne.
Lees verder
arrow right
Actuele informatie: normbedragen en percentages 2024
De Belastingdienst heeft een overzicht gepubliceerd van de belangrijkste normbedragen voor het jaar 2024. De meeste normbedragen ondergaan jaarlijks veranderingen.
Lees verder
arrow right
Versterking positie platformwerker
Er is een akkoord bereikt over nieuwe Europese regels voor platformwerk. De belangrijkste wijziging uit het akkoord is de zogenaamde 'omgekeerde bewijslast'.
Lees verder
arrow right
Agro: Vaak geen stikstofnorm groenbemester
Vanaf 2024 is het meestal niet meer toegestaan stikstofnorm te tellen bij de teelt van een groenbemester. Wanneer is dit nog wel toegestaan?
Lees verder
arrow right
Agro: Aanscherping mestproductieplafonds
De mestproductieplafonds voor 2024 en 2025 zijn verlaagd in overeenstemming met de derogatiebeschikking. Hoewel de gevolgen voor 2024 beperkt lijken te zijn, neemt de kans op overschrijding toe vanwege de aanzienlijke daling van het nationale mestproductieplafond in 2025.
Lees verder
arrow right
Agro: Nieuwe regels eco-activiteit ‘weidegang’
Heb je koeien voor melkproductie en overweeg je het toepassen van het eco-initiatief "Weidegang" op jouw bedrijf? Let dan op de aanzienlijk strengere voorwaarden die vanaf 2024 van kracht zijn. Deelname wordt een stuk lastiger!
Lees verder
arrow right
Agro: GO: opgave eco-activiteiten
Om deel te kunnen nemen aan de ecoregeling, moet je een minimum aantal punten behalen. Vervolgens bepaalt de waarde van je eco-activiteiten of je in de categorie 'Brons', 'Zilver' of 'Goud' wordt ingedeeld.
Lees verder
arrow right
Agro: GLMC 7 gewasrotatie: invulling ‘1/3e-eis’
Dit jaar dienen niet-vrijgestelde bedrijven te voldoen aan GLMC 7 'Gewasrotatie', o.a. de '1/3e-eis': jaarlijks op 1/3 van je bouwland een ander gewas telen. Hoe vul je dit in met volgteelt? En wat is de aanpak voor 'vrijgestelde percelen'?
Lees verder
arrow right
Agro: GLMC 8 NPA: opgave en versoepeling
De invulling van GLMC 8 'Niet productief areaal' is recentelijk versoepeld. In 2024 mag je nu 4% van je bouwland invullen met een combinatie.
Lees verder
arrow right
Agro: Nieuwe kaartlaag bufferstroken
In 'Mijn percelen' is de kaartlaag met bufferstroken geüpdatet. Bufferstroken langs 'droge sloten' zijn weggevallen en velen zijn gewijzigd door een aanpassing van het waterlooptype. Ben je het niet eens met de nieuwe bufferstrook, omdat je denkt dat een ander watertype van toepassing is? Geef dit aan in 'Mijn percelen'. Je kunt ook melden dat er een 'flauw talud' aanwezig is.
Lees verder
arrow right
Agro: Weer tijd voor de gecombineerde opgave
Het is weer mogelijk om de Gecombineerde opgave van 2024 in te dienen. Een opgave met een groot belang, omdat je hiermee jouw bedrijfstoeslag aanvraagt. De deadline voor het indienen van deze opgave is 15 mei en je kunt dit doen via 'mijn.rvo.nl'. Hoewel er minder vragen zijn dan in 2023, blijft het belang ervan even groot.
Lees verder
arrow right
WOZ-waardering: Instructies voor gebruik van foto's
De Waarderingskamer heeft recentelijk richtlijnen vrijgegeven met betrekking tot het gebruik van foto's bij de waardering van woningen volgens de Wet WOZ. De Waarderingskamer speelt een toezichthoudende rol om ervoor te zorgen dat de Wet WOZ op correcte wijze wordt uitgevoerd.
Lees verder
arrow right
Correcte verwerking van AOV-premie in jouw aangifte
Veel ondernemers hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten voor uitkering bij ziekte of ongeval. Hoewel de premie meestal aftrekbaar is, wordt dit in de aangifte niet altijd correct verwerkt. De Belastingdienst heeft daarom enkele aandachtspunten op een rij gezet.
Lees verder
arrow right
Welke rente en kosten van jouw eigen woning zijn aftrekbaar?
De Belastingdienst heeft twee standpunten ingenomen met betrekking tot de aftrek van rente en kosten van een eigen woning in jouw aangifte inkomstenbelasting. Deze standpunten hebben betrekking op de aftrekbaarheid van advies- en afsluitkosten, evenals de keuze om al dan niet de rente voor de eigen woning in aftrek te brengen.
Lees verder
arrow right
Corrigeer btw over 2023 vóór 1 april 2024
Heb je nog niet alle btw over 2023 op de juiste wijze afgedragen? Je kunt dit dan corrigeren met een suppletie. Als je dit vóór 1 april 2024 doet, brengt de Belastingdienst geen rente in rekening.
Lees verder
arrow right
Handhaving schijnzelfstandigheid
De ambitie is om per 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium arbeidsrelaties op te heffen. Dit werd duidelijk uit het het handhavingsplan 2024, een perspectiefnota en een memo. In de memo stonden richtlijnen over de verhouding tussen een aanwijzing in de loonbelasting en de omzetbelasting en inkomstenbelasting.
Lees verder
arrow right

MIS HET LAATSTE NIEUWS NIET

Wil je het laatste nieuws en belangrijke tips niet missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

LinkedIn

Blijf op de hoogte en volg Omnyacc op LinkedIn

Omnyacc op LinkedIn volgen

Al ruim 2.000 ondernemers gingen je voor

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?