Financieringen

FINANCIEREN MET DE HULP VAN DE OVERHEID

Wil je een lening afsluiten bij een kredietinstelling? Met de helpende hand van de overheid heb je meer kans van slagen. Ook al zijn jouw plannen en de financiële vooruitzichten nog zo goed, zonder voldoende zekerheden zie je de kredietaanvraag al snel stranden. Vandaar dat de overheid diverse regelingen in het leven heeft geroepen om toegang tot de kredietmarkt te vergemakkelijken. Onze financieringsspecialisten hebben al vaker met succes gebruik gemaakt van deze regelingen financieringen rond te krijgen. Benieuwd hoe dit voor jou kan werken?

BORGSTELLING MKB-KREDIETEN (BMKB)

Heb je een financieringsbehoefte, maar onvoldoende onderpand, dan kan de BMKB uitkomst bieden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor krediet, zodat je makkelijker geld kunt lenen. Je kunt hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, in de regel vaak je eigen bank. Voorwaarde van de BMKB is wel dat de toekomstperspectieven gunstig zijn en de kredietverstrekker hiervoor een aanvraag indient. Wij helpen jou en de kredietverstrekker om de kans van slagen te vergroten.


Voor wie is de BMKB?

Ben je nog geen drie jaar als ondernemer actief, dan is er de Starters BMKB. Je kunt via deze regeling maximaal € 200.000 aan krediet krijgen, terwijl de overheid zich garant stelt voor 75% van het krediet. Ben je geen starter meer of heb je een hogere kredietbehoefte? Dan is er nog de reguliere BMKB, bedoeld voor bedrijven met niet meer dan 250 werknemers (fte’s) in dienst en een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. De kredietregels over omvang, aflossing en looptijd zijn afhankelijk van het bestedingsdoel en type onderneming. Je kunt via deze regeling maximaal € 266.667 aan krediet krijgen, terwijl de overheid zich garant stelt voor 50% van het krediet.


Aanpassing tijdens de coronacrisis

De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen, lopen ze hierbij minder risico en hebben bedrijven dus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien is de regeling nu ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot vier jaar.


BORGSTELLING VOOR DE LANDBOUW (BL)

Heb je een bedrijf in de landbouwsector en ben je door de coronacrisis in de financiële problemen gekomen? De regeling BL is verruimd en heet nu tijdelijk BL-C in kader van corona. Je kunt met deze regeling een beroep doen op overheidsborgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). De BL-C is ingegaan op 18 maart 2020 en geldt tot 1 april 2021. Hoe werkt de BL-C?

  • Met BL-C kan een overbruggingskrediet worden gefinancierd tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen (€ 2,5 miljoen bij BL-Plus leningen).
  • Wordt het maximale borgstellingskrediet bijna of volledig benut? Dan kan daar bovenop nog maximaal € 300.000 aan BL-C krediet gefinancierd worden.
  • De looptijd van het overbruggingskrediet is acht kwartalen. Het krediet kan lineair worden afgelost of aan het einde van de looptijd. Voor starters bedraagt de provisie 1% en voor overige bedrijven 2%.
  • In de BL-C regeling is de borgstelling 70% van het totaal aan nieuw te verstrekken overbruggingskrediet.


MICROKREDIET

Veel ondernemers zijn al geholpen met een relatief laag krediet. Belemmert het risicoprofiel alleen de toegang tot een bankkrediet? Denk dan eens aan microfinanciering. Op dit moment bedraagt het kredietplafond € 50.000. De regeling staat open voor startende en bestaande ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en wordt uitgevoerd door Qredits. Qredits komt alleen in beeld als de bank jouw kredietaanvraag heeft afgewezen. Wij helpen je met het voorbereiden van de aanvraag bij Qredits.


MKB-KREDIET

Sinds enkele jaren biedt Qredits ook het MKB-krediet aan. Dit is een zakelijke lening aan startende en bestaande ondernemers in het mkb van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000. Deze lening is er speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank terecht kunnen. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Voor bestaande ondernemers die onverwachts extra geld nodig hebben voor hun bedrijf is er het flexibel krediet. En speciaal voor de financiering van zakelijk onroerend goed biedt Qredits een hypothecair krediet. Benieuwd hoe dit voor jou kan werken? De financieringsspecialisten leggen het je graag uit.


INNOVATIEKREDIET (IK)

Heb je een innovatief idee, maar ontbreken alleen de middelen nog om verder te investeren? Het Innovatiekrediet biedt mogelijk uitkomst. Al een groot aantal veelbelovende innovatietrajecten zijn om deze manier gefinancierd. Het is een risicodragend krediet. De rente varieert van 7% tot 10%, afhankelijk van het risicoprofiel en het type ontwikkelingsproject. Het krediet voor technische ontwikkelingsprojecten bedraagt maximaal € 10 miljoen.


VROEGFASEFINANCIERING (VFF)

Ben je ambitieus en groeit jouw onderneming in de komende periode flink in omvang? Wil je daarnaast onderzoeken of jouw idee kans van slagen heeft op de markt? Dan is de VFF misschien iets voor jou. Met een lening uit deze financieringsvorm kan de overheid je ondersteunen om jouw idee van de planfase naar de startfase te brengen. Uiteraard moet je de lening inclusief 4,69% (per 1 januari 2020) rente terugbetalen.

Let op!

De overheid verstrekt via de VFF en het IK leningen aan innovatieve en startende ondernemers. Door de coronacrisis getroffen ondernemers kunnen uitstel van aflossing en rentebetaling krijgen voor een periode van zes maanden, van 1 april 2020 tot 1 oktober 2020. Ook schorten ze de rente voor de VFF voor deze periode op.

GROEIFACILITEIT

Wil je op eigen kracht groeien in Nederland of daarbuiten of wil je een bedrijf overnemen? De Groeifaciliteit kan je helpen bij de benodigde financiering. De Groeifaciliteit verschaft financiële instellingen een extra garantie, misschien net genoeg om de financiers (bank of anders) over de streep te trekken.

Let op! De Groeifaciliteit is niet bedoeld voor een herfinanciering. De garantie is beperkt tot 50% van de financiering.


GARANTIE ONDERNEMINGSFINANCIERING (GO)

Heb je problemen bij het krijgen van bankleningen en bankgaranties? Dan biedt de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO) mogelijk de oplossing. De GO is bedoeld voor (middel)grote ondernemingen die hoofdzakelijk actief zijn in Nederland, financieel gezond zijn en toekomstperspectief hebben. Door de coronacrisis zijn er wijzigingen aangebracht die met terugwerkende kracht tot 24 maart gelden. Het garantieplafond van de GO wordt verder verhoogd van € 1,5 miljard naar € 10 miljard. Het garantiepercentage stijgt van 50% naar 80% voor bedrijven met een omzet vanaf € 50 miljoen en naar 90% voor bedrijven met omzetten tot € 50 miljoen. Het maximum per onderneming was al tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen.


OMNYACC JOUW HELPENDE HAND IN OVERHEIDSLAND

Zonde als je nog geen gebruikt maakt van de regelingen die de overheid biedt! Omnyacc heeft al veel klanten geholpen om deze regelingen met succes toe te passen. Begrijpelijk als alle regelingen jou nog duizelt. Voor onze financieringsspecialisten is het gesneden koek. Vraag ze gerust wat de mogelijkheden zijn voor jou.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Private investeerders
Private investeerders, participatiemaatschappijen en andere bronnen van geld zijn mogelijk een oplossing.
Lees verder
arrow right
Schenken en erven
Denk je aan een schenking aan je kind of een goed doel? Het financiële steuntje voor nu is misschien een goed moment om ook na te denken over jouw erfenis.
Lees verder
arrow right
Patrick Blankenzee

Patrick Blankenzee

Accountant

LinkedIn

Blijf op de hoogte en volg Omnyacc op LinkedIn

Omnyacc op LinkedIn volgen

Al ruim 2.000 ondernemers gingen je voor

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?