Audit & assurance

WLZ NACALCULATIE

Ben jij financieel verantwoordelijke bij een organisatie die langdurige zorg verleent? Dan ben je volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht om financiële verantwoording af te leggen over de geleverde zorgprestaties. Ben je op zoek naar meer informatie over de benodigde controleverklaring bij de Wlz nacalculatie en hoe onze controleaanpak voor jouw organisatie kan werken? Neem dan gerust contact op met één van onze Wlz-specialisten.

OVER DE WLZ NACALCULATIE

Elk jaar dien je als zorgaanbieder verschillende formulieren in bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de bekostiging van de langdurige zorg. Een van die formulieren is de nacalculatie. Met dit formulier leg je de definitieve gemaakte productie vast met het zorgkantoor. Het nacalculatieformulier over het afgelopen boekjaar moet jaarlijks vóór 1 juni bij de NZa worden ingediend. Bij de nacalculatie moet een controleverklaring van een accountant afgegeven worden.

CONTROLEVERKLARING WLZ NACALCULATIE: WAAR KIJKEN WE NAAR? 

Onze rol is het controleren van de nacalculatie. Is de gerealiseerde productie juist in de verantwoording (de nacalculatie) opgenomen, dan geven wij een goedkeurende controleverklaring af. Daarmee geven we aan dat de gegevens in de nacalculatie geschikt zijn voor oordeelsvorming door de NZa en het zorgkantoor. Hierin verklaren wij dat de:

  • bedragen onder ‘totaal financieel gerealiseerde productie’ en ‘totaal financiële realisatie overige onderdelen’ over het boekjaar juist zijn opgenomen in de nacalculatie-opgave
  • opgenomen bedragen voldoen aan de NZa-regelgeving
  • andere informatie in de nacalculatie-opgave overeenkomt met de gecontroleerde bedragen en geen materiële afwijkingen bevat

VOLDOEN AAN ACCOUNTANTSPROTOCOL WLZ 

Voor de controle van de zorgverantwoordingen zijn landelijke accountantsprotocollen opgesteld waar wij als accountant aan moeten voldoen. Zo is er ook een accountantsprotocol voor de Wlz-nacalculatie. In dit protocol is precies beschreven wat er van ons wordt verwacht en welke werkzaamheden wij moeten uitvoeren. Omdat wij volledig voldoen aan het controleprotocol ben jij zeker van een juiste controleverklaring.

“Met onze controleverklaring bij de nacalculatie-opgave geven wij het zorgkantoor en de NZa vertrouwen in de cijfers.”

Bekijk al onze specialisten

WAT KUN JE VAN OMNYACC VERWACHTEN

Persoonlijk en transparant, daar staan wij voor. Zowel op het gebied van de samenwerking met jouw controleteam, de aanpak van de controle als de prijsstelling. Daarnaast is hoge kwaliteit de standaard. Wij zijn de juiste partner voor jou als je:

  • houdt van papierloze dossiers en verdere digitalisering waar mogelijk
  • niet verplicht wordt om te werken met ingewikkelde portals
  • stukken nog steeds per e-mail naar jouw contactpersoon kunt sturen
  • graag werkt met een vast team, jaar in jaar uit
  • ervaren mensen zoekt met een mix van jong en ervaren talent
  • direct contact hebt met het team door het werken op jouw locatie
  • samen wilt gaan voor een optimale samenwerking en een efficiënt werkproces

STAPPENPLAN VAN HET CONTROLEPROCES

Het controleproces van de Wlz nacalculatie bestaat globaal uit vier stappen. Dit zijn geen afgebakende stappen, ze lopen vaak in elkaar over. We sommen ze kort voor je op:

Stap 1: Opdrachtacceptatie

Als we het eens zijn over de inhoud van de opdracht leggen we dit formeel vast in een opdrachtbevestiging. Na het zetten van de handtekening en eventueel contact met de vorige accountant bespreken we de planning, het budget en het controleteam.

Stap 2: Risicoanalyse en planning

In deze fase verzamelen wij zoveel mogelijk informatie over de procedures binnen jouw organisatie. Op basis van onze risicoanalyse en het verkregen inzicht in de organisatie plannen we de verdere controlewerkzaamheden.

Stap 3: De uitvoering van de controle

Hier voeren we de detailwerkzaamheden uit ten aanzien van de verantwoording. We toetsen de interne beheersingsmaatregelen en we controleren of de zorgprestaties juist en volledig in de verantwoording zijn opgenomen.

Stap 4: Afronding en controleverklaring

Na afronding van de controlewerkzaamheden geven wij de controleverklaring af en rapporteren wij eventuele bevindingen. Zo stellen we jou in staat te voldoen aan de verplichtingen van de Wlz.

OMNYACC JOUW PARTNER IN CONTROL?

Heb je het afgelopen jaar prestaties geleverd binnen het Wlz-domein en heb je een controleverklaring nodig bij jouw verantwoording? Een accountantscontrole is een intensief proces. De keuze voor de juiste partij is daarom erg belangrijk. Onze controlespecialisten geven antwoord op al jouw vragen. Wie weet zijn wij binnenkort jouw partner in control!

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Kinderbijslagverhoging en aanpassing inflatiecorrectie in 2024
Op verzoek van de Tweede Kamer zal het kabinet volgend jaar een extra bedrag van € 250 miljoen toewijzen voor een verhoging van de kinderbijslag. Om deze verhoging te financieren, wordt de inflatiecorrectie verder beperkt. Dit betekent dat onder andere personen die zich bevinden in het hoogste tarief van box 1, een verhoogde inkomstenbelasting zullen betalen.
Lees verder
arrow right
Arbeidsvoorwaarden en cao
Beperk het personeelsverloop binnen jouw organisatie met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 
Lees verder
arrow right
Update lonenspecial
In de update van de lonenspecial 2020 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. De lonenspecial is een handig naslagwerk voor jou als werkgever. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Lees verder
arrow right
Richard Zaagemans

Richard Zaagemans

Pensioen- en Inkomensadviseur

Wtza: verantwoordingsplicht
Lever je zorg? En heb je een Wtza-vergunning? Dan ben je vanuit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de overheidsinstantie CIBG over de manier waarop je het geld uit de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet en/of VWS-subsidie besteedt. 
Lees verder
arrow right
LinkedIn

Blijf op de hoogte en volg Omnyacc op LinkedIn

OMNYACC OP LINKEDIN VOLGEN

Al ruim 2.000 ondernemers gingen je voor

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?