Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

Personeel en pensioen

INKOMENS- EN VERZUIMVERZEKERING: NEEM GEEN RISICO'S

Als ondernemer kun je niet alle risico’s zelf dragen. Het verzuimrisico is daar een mooi voorbeeld van. Want wat als medewerkers ziek worden? Of een ongeval krijgen? Of zelfs blijvend arbeidsongeschikt worden? De kosten van verzuim kunnen hoog op lopen. Welk financieel risico kun je zelf dragen en welk deel moet je verzekeren? Met diverse verzuim- , WIA- of ziektewetverzekeringen kun je een deel of het totale financiële risico van kort en lang verzuim beperken.

Pensioen- en HRM-adviseur

Harold Steunebrink

“Het gaat vooral om het voorkomen en beperken van verzuim, dat is puur verzuimbeleid. Alleen het rest-risico dat je niet kunt of wilt dragen, dat verzeker je. Hiermee voorkom je de hoge directe en indirecte verzuimkosten, verhoog je de duurzame inzetbaarheid van je werknemers en daarmee je rendement. Zo houd je de verzuimpremies betaalbaar.”

VERZUIMVERZEKERING: RISICO'S VOOR WERKGEVER

Het financiële risico, van zieke werknemers, ligt de eerste twee jaar bij jou als werkgever. Je hebt als werkgever een loondoorbetalingsplicht van 70%. Dit komt door de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte (WULBZ) en de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WVLZ). In veel cao’s en arbeidsvoorwaarden is de loondoorbetalingsplicht zelfs hoger. Daar komt bij dat grotere werkgevers ook nog fors meebetalen aan werknemers die langer dan 2 jaar ziek zijn en dus arbeidsongeschikt blijven. Wij bieden jou één uitgebreid en integraal verzuimbeleid. Naast de HRM-ondersteuning, duurzame inzetbaarheid en verzuim, arbodiensten, WIA- en WGA-verzekeringen voeren wij een uitgebreide risicoanalyse voor je uit. Als hieruit blijkt dat je met een goed verzuimbeleid bijvoorbeeld het eerste half jaar verzuim goed en verantwoord zelf kunt dragen dan zijn de verzekeringspremies direct een stuk lager.


ONGEVALLENVERZEKERING, ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERINGEN: GOED WERKGEVERSCHAP 

Als werkgever kun je de financiële risico’s van jouw medewerkers behoorlijk beperken door collectief een ongevallenverzekering of een WIA-hiaat verzekering te bieden. Dit zijn gewaardeerde werknemers- verzekeringen en zijn in steeds meer cao’s als een verplichte arbeidsvoorwaarde opgenomen. De Collectieve ongevallenverzekering keert een vergoeding uit bij overlijden en bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit. Je hebt meerdere keuzes bij het aanbieden van een ongevallenverzekering. Bijvoorbeeld alleen een werktijdsdekking, maar ook een 24-uurs dekking. De collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voorziet in een uitkering bij blijvende arbeidsongeschiktheid. Er zijn veel dekkingsvormen. Casper Müller, vennoot en HRM-, pensioen- en inkomensadviseur: “De meest populaire variant is de uitgebreide dekking waarbij de werknemers zijn restverdiencapaciteit niet hoeft te benutten. Het aanbieden van een ongevallenverzekering en/of arbeidsongeschiktheidsdekking wordt steeds meer gezien als goed werkgeverschap.” 


VERZEKERD MET OMNYACC?

Ben jij op zoek naar een inkomens- of verzuimverzekering om je eigen risico als werkgever te beperken? Of wil je het financiële risico voor je werknemers terugdringen? Onze specialisten helpen je graag! Wij werken met netto premies en dus zonder provisie. Zo zijn de prijzen voor jou transparant. Daarnaast werken wij onafhankelijk en zijn we niet gebonden aan een verzekeraar. Hierdoor kunnen wij eenvoudig verzekeringen en tarieven met elkaar vergelijken. Ook kunnen we jouw verzekeringen koppelen aan het salarispakket, HRM-online-pakket en de arbodienst. Omnyacc verzekerd jou van een zo laag mogelijk risico.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Financiële administratie

Financiële administratie

Het digitaliseren van jouw financiële administratie levert inzicht en tijd op. Wil jij ook 24/7 inzicht in jouw cijfers? Wij helpen je graag.
Salarisadministratie

Salarisadministratie

Het voeren van een correcte, tijdige en betrouwbare salarisadministratie kijkt nauw. Salarisadministratie, méér dan een loonstrook.
Subsidies

Subsidies

Er zijn ruim 3.000 subsidies in Nederland, alleen zijn nog veel mogelijke subsidies en regelingen onbekend. Maak jij al gebruik van de mogelijkheden?
Wijnand Breuker

Wijnand Breuker

Accountant-administratieconsulent

Social Media

Volg jij Omnyacc al?

Linkedin Instagram Facebook

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?