Audit & assurance

WNT EN MEER VERKLARINGEN

Ben je bestuurder van een (semi-)publieke instelling en val je onder de wet normering topinkomens (WNT)? Dan geldt een bezoldigingsmaximum voor de beloningen die worden verstrekt aan topfunctionarissen. De wet is al meerdere keren flink gewijzigd. Het is aan jouw organisatie om regelmatig te onderzoeken of er nog aan de WNT wordt voldaan. Is dit niet het geval, dan moet de organisatie het teveel betaalde bedrag terugvorderen. Wil je weten of jouw organisatie onder de WNT valt, wie de topfunctionarissen van jouw organisatie zijn en of de normering van de WNT is nageleefd? Wij kunnen dit proces volgens het WNT-protocol uitvoeren en je van de benodigde verklaring voorzien.

WANNEER VAL JE ONDER WNT

Ben je benieuwd of de WNT van toepassing is op jouw organisatie? In het WNT-register kun je controleren of jouw organisatie hierbij staat. Staat jouw organisatie hier niet bij, dan is het alsnog mogelijk dat de WNT van toepassing is. Volg het stappenschema van topinkomens.nl om zeker te zijn. We kunnen je ook assisteren in het doorlopen van het stappenschema


TOPFUNCTIONARISSEN PASSEND BELONEN

Als jouw organisatie onder de WNT valt, dan mag je geen hogere beloning verstrekken dan de wet voorschrijft. Maar wie is dan een topfunctionaris? Grof gezegd zijn dit alle personen die leidinggeven aan de hele organisatie, zoals de raad van bestuur en de raad van toezicht. Met beloningen is het vaak zoeken binnen de kaders. Je wilt natuurlijk wel een passende beloning toekennen. Het is daarom goed om naar het overgangsrecht en een strategische inzet van beloning te kijken.


MELDINGSPLICHT

In de jaarrekening moet je de bezoldiging van alle topfunctionarissen vermelden. Ook als de beloning onder de WNT-norm ligt. Je neemt de naam, beloning, functie, duur en omvang van het dienstverband en de individueel toepasselijke WNT-norm op. De gegevens dienen vanuit de WNT ook openbaar gemaakt te worden. Als accountant hebben wij een meldingsplicht in het kader van de WNT. Als je niet voldoet aan de WNT dan zijn wij verplicht dit te melden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vennoot en registeraccountant

Melanie Schintz-Privée

"Wij kijken tijdens onze controle of de WNT-gegevens juist en volledig zijn verantwoord."

Bekijk al onze specialisten >

HET CONTROLEPROCES

Voor de controle van de WNT verantwoording is een landelijke accountantsprotocol opgesteld waar wij als accountant aan moeten voldoen. Het controleproces bestaat globaal uit vier stappen. Dit zijn geen afgebakende stappen. Ze lopen vaak in elkaar over. We sommen ze kort voor je op:

Stap 1 Opdrachtacceptatie: na het zetten van de handtekening en eventueel contact met de vorige accountant bespreken we de planning, het budget en het controleteam.

Stap 2 Risicoanalyse en planning: in deze fase inventariseren we de interne beheersingsmaatregelen die de organisatie heeft getroffen met het oog op de bezoldigingen van de topfunctionarissen. Op basis van de risicoanalyse en het verkregen inzicht in de organisatie plannen we de verdere controlewerkzaamheden.

Stap 3 De uitvoering van de controle: hier voeren we de detailwerkzaamheden uit ten aanzien van de WNT-verantwoording. We toetsen de aanwezige interne beheersingsmaatregelen en we controleren of alle topfunctionarissen en hun verkregen bezoldigingen juist en volledig in de verantwoording zijn opgenomen.

Stap 4 Afronding en controleverklaring: na afronding van de controlewerkzaamheden stellen wij de controleverklaring op en rapporteren wij eventuele bevindingen.

OVERIGE CONTROLEVERKLARINGEN

Naast de WMO en WNT bestaan er nog veel meer soorten financiële- en niet financiële verantwoordingen waarover zekerheid kan worden gevraagd. In veel gevallen is de financier de gebruiker en dus degene die verzoekt een controleverklaring bij de stukken te geven. Er zijn ook niet-financiële verantwoordingen waarbij een verklaring kan worden gevraagd. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een uitspraak over de werking van interne beheersingsmaatregelen of het naleven van specifieke voorschriften.


JOUW PARTNER IN CONTROL

Valt jouw organisatie onder de WNT en heb je een controleverklaring nodig bij de WNT-verantwoording? Of heb een je een andere verklaring nodig? Omnyacc is jouw partner in control. Onze controlespecialisten geven antwoord op al jouw vragen. Wie weet zitten wij binnenkort bij jou aan tafel.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Rob Schouten

Rob Schouten

Registeraccountant

Jaarrekening & advies
Wij helpen je graag bij het opstellen, controleren en beoordelen van de jaarrekening. Maar wij gaan ook next level en kijken samen naar de toekomst!
Lees verder
arrow right
Stephan van der Stoop

Stephan van der Stoop

Registeraccountant

Bedrijfswaardering
Bij de verkoop of overname van een bedrijf is het belangrijk om de waarde van je bedrijf te bepalen. Benieuwd wat jouw bedrijf écht waard is? 
Lees verder
arrow right
LinkedIn

Blijf op de hoogte en volg Omnyacc op LinkedIn

OMNYACC OP LINKEDIN VOLGEN

Al ruim 2.000 ondernemers gingen je voor

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?