PRIVACY STATEMENT

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

1. De Omnyacc Federatie neemt jouw privacy zeer serieus. Bij Omnyacc staat transparantie, toegankelijkheid en integriteit voorop. Daarom zijn de privacy voorwaarden van Omnyacc herzien en waar nodig aangescherpt.

2. De Omnyacc Federatie (verder: "Omnyacc" of "Wij") is de partij die verantwoordelijk is zodra je de websites van Omnyacc bezoekt en is gevestigd aan de Verkeerstorenweg 1 te (1786PN) Den Helder en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37040435. Je kunt ons per e-mail bereiken op: info@omnyacc-federatie.nl

3. Wij kunnen jouw persoonsgegevens om verschillende redenen verwerken. Deze privacy verklaring is van toepassing als je:

a. De website van Omnyacc bezoekt;

b. Via het contactformulier op de website van Omnyacc contact met ons heeft gezocht;

c. Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief via de pop-up op de website;

d. Als je je hebt ingeschreven voor de loonspecial van Omnyacc via de pop-up op de website;

e. Als je via het sollicitatieformulier gesolliciteerd hebt op een functie die beschikbaar is bij één van de Omnyacc entiteiten, of;

f. Als je je via het aanmeldformulier hebt aangemeld voor een workshop die door een van de Omnyacc entiteiten wordt verzorgd.

4. Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt omdat je een overeenkomst van opdracht met één van de Omnyacc entiteiten hebt (je bent klant bij Omnyacc) of omdat je per e-mail of per post solliciteert, per e-mail een vraag stelt of een bericht stuurt, dan verwijzen wij je door naar de privacy verklaring van de betreffende Omnyacc entiteit.

5. Wij dragen ervoor zorg de door je verstrekte persoonsgegevens op een zorgvuldige manier worden verwerkt. Deze privacy verklaring geeft je inzicht in de door Omnyacc verwerkte persoonsgegevens. Daarbij wordt bij elk van de gevallen onder a, b, c, d, e of f aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens en waarom wij deze verwerken.


2. WEBSITE BEZOEK EN ZOEKOPDRACHTEN

1. Wanneer je onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van jouw bezoekgedrag in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard.

2. Wanneer je op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen jouw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard.

3. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.


3. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

1. De persoonsgegevens die wij minimaal van je verwerken als je het contactformulier op de website invult, je inschrijft voor de nieuwsbrief of de lonenspecial, zijn de volgende:

i. Voornaam en/of achternaam;

ii. E-mailadres.

2. De persoonsgegevens die wij minimaal van je verwerken als je solliciteert middels het sollicitatieformulier op de website van Omnyacc zijn:

i. Voornaam en/of achternaam;

ii. Telefoonnummer;

iii. E-mailadres;

iv. De persoonsgegevens die je hebt opgenomen in je Curriculum vitae (CV);

v. De persoonsgegevens die je hebt opgenomen in je sollicitatiebrief.

3. De persoonsgegevens die wij minimaal van je verwerken als je je opgeeft voor een cursus van één van de entiteiten Omnyacc zijn:

i. Bedrijfsnaam (dit is een persoonsgegeven als de bedrijfsnaam jouw eigen naam bevat of de naam van jouw werkgever, opdrachtgever of collega);

ii. Voornaam en/of achternaam;

iii. E-mail adres.

4. Bovengenoemde gegevens zijn de minimaal benodigde gegevens om jouw vraag of bericht dat je hebt verzonden via het contactformulier te kunnen behandelen, jouw sollicitatie te behandelen of de deelname aan een cursus te kunnen verwerken.

5. Omnyacc verwerkt met betrekking tot het contactformulier, de nieuwsbrief, de lonenspecial en wanneer je je aanmeldt voor één van de cursussen die een entiteit van Omnyacc verzorgt geen persoonsgegevens die in de bijzondere categorie vallen en geen gevoelige gegevens.

6. Als je bij één van de Omnyacc entiteiten solliciteert kan het voorkomen dat in jouw Curriculum vitae (CV) persoonsgegevens zijn opgenomen die gevoelig zijn of in de bijzondere categorie persoonsgegevens vallen. In beginsel is het verboden om dergelijke persoonsgegevens te verwerken, tenzij er wordt voldaan aan één van de uitzonderingsgronden of wanneer je expliciete toestemming geeft om deze persoonsgegevens te verwerken. Dit onderwerp wordt nader behandeld in artikel 4 van deze privacy verklaring.


4. HET DOEL WAARVOOR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT EN DE BEWAARTERMIJN

1. Indien je het contactformulier op de website hebt ingevuld, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om de vraag die je hebt gesteld of het bericht dat je hebt gezonden te kunnen beantwoorden. Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief en/of de lonenspecial dan worden de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen gebruikt om je de nieuwsbrief en/of de lonenspecial toe te zenden. De gegevens die je hebt verstrekt door middel van het contactformulier worden twee jaar bewaard, om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn gedurende deze periode en je bij nieuwe vragen beter te woord te kunnen staan. De gegevens die je hebt verstrekt bij het aanmelden van de nieuwsbrief of de lonenspecial, worden verwerkt totdat je je per e-mail afmeldt.

2. Indien je het sollicitatieformulier op de website hebt ingevuld, dan gebruiken wij de door jou verstrekte gegevens om jouw sollicitatie te behandelen en om je te kunnen bereiken om redenen die verband houden met de sollicitatie. De door jou verstrekte gegevens worden tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Het kan mogelijk zijn dat op een later tijdstip een voor jou passende functie beschikbaar is bij één van de entiteiten van Omnyacc. Met jouw expliciete toestemming die je geeft bij het verzenden van het sollicitatieformulier kan de betreffende Omnyacc entiteit jouw gegevens tot maximaal 1 jaar na sluiting van de sollicitatieprocedure van de functie waarop je oorspronkelijk solliciteerde bewaren. De toestemming kun je geven onder het sollicitatieformulier door het vakje aan te vinken.

3. Indien je je via de website hebt aangemeld voor een cursus die wordt verzorgd door één van de Omnyacc entiteiten, dan gebruiken wij de door jou verstrekte gegevens om de aanmelding van de cursus te verwerken en om je nieuwsberichten te sturen over voor jou interessante cursussen die de Omnyacc entiteit verzorgt. De verstrekte gegevens worden tot 2 jaar na aanmelding bewaard, om je op de hoogte te kunnen houden over soortgelijke cursussen.

4. Wens je meer informatie over de bewaartermijnen? Neem dan gerust contact op via: info@omnyacc-federatie.nl


5. DE RECHTSGROND WAAROP JOUW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan dat Omnyacc jouw persoonsgegevens alleen mag verwerken als dat gebeurt in overeenstemming met de rechtsgronden die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) staan genoemd.

2. Als Omnyacc jouw persoonsgegevens verwerkt wegens het door je ingevulde contactformulier via de website, de nieuwsbrief, de lonenspecial, wegens een sollicitatie via de website of indien je je via de website hebt aangemeld voor een cursus, dan vraagt Omnyacc voorafgaand aan het indienen van het formulier jouw expliciete toestemming om de persoonsgegevens te verwerken. Expliciete toestemming is een rechtsgeldige rechtsgrond onder de AVG om de door jou versterkte persoonsgegevens te verwerken.

3. Als je via de website solliciteert en je in jouw Curriculum vitae (CV) of sollicitatiebrief gevoelige persoonsgegevens of persoonsgegevens die in de bijzondere categorie vallen hebt opgenomen, dan wordt je geacht expliciete toestemming te hebben gegeven omdat je middels een wilshandeling, namelijk het noteren van de gegevens in jouw CV en motivatiebrief en deze documenten vervolgens te verzenden, de persoonsgegevens aan de betreffende Omnyacc entiteit heeft verstrekt.


6. HET DELEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

1. De persoonsgegevens die Omnyacc van je ontvangt en verwerkt, worden niet doorverkocht aan derden en zullen uitsluitend worden verstrekt aan derden als dit noodzakelijk is voor het beantwoorden van jouw vraag of bericht, het behandelen van jouw sollicitatie, het verwerken van de aanmelding voor een cursus of in het geval van een juridisch verzoek.

2. Met de volgende derden worden alleen de strikt noodzakelijke gegevens gedeeld:

a. Een onderneming die een programma aanbiedt waarmee Omnyacc nieuwsbrieven snel kan verzenden. Jouw mailadres komt in de Cloud terecht van de onderneming die dit programma aanbiedt;

b. Een onderneming die de fysieke nieuwsbrieven per post voor Omnyacc verzendt.

c. Google Analytics. Omnyacc kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").

3. Met de in deze privacy verklaring genoemde derden zijn afspraken gemaakt over de beveiliging van en de omgang met jouw persoonsgegevens.


7. BEVEILIGING EN COOKIES

1. Omnyacc neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde gedragingen tegen te gaan.

2. De documenten waarin jouw persoonsgegevens zijn opgenomen worden opgeslagen op de eigen server van Omnyacc.

3. De systemen en internetverbindingen worden beveiligd door diverse Firewalls en mail beveiligingssystemen.

4. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van dubbele wachtwoordbeveiliging op alle apparaten waarop jouw persoonsgegevens staan opgeslagen.

5. De medewerkers van Omnyacc die in aanraking komen met jouw persoonsgegevens is allen contractueel strikte geheimhouding opgelegd.

6. Omnyacc maakt op haar website gebruik van functionele, niet/functionele en tracking cookies. Met betrekking tot de tracking cookies wordt bij aanvang van het bezoek op de website van Omnyacc jouw toestemming gevraagd voordat deze cookies worden geplaatst. In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je daarmee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. Je kunt de cookies hier resetten. 

7. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Omnyacc te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

8. Indien er sprake is van een data-lek zal Omnyacc direct melding hiervan maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien noodzakelijk bij jou.


8. JOUW RECHTEN

1. Recht op inzage. Je kunt te allen tijden jouw persoonsgegevens bij Omnyacc opvragen en inzien. Dit kun je doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Je krijgt dan een overzicht van de persoonsgegevens die door Omnyacc worden bewaard en verwerkt.

2. Recht op rectificatie. Je kunt te allen tijden niet (meer) juiste persoonsgegevens (laten) aanpassen.

3. Recht op overdracht. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere partij.

4. Recht op wissen van gegevens. Je kunt in beginsel jouw persoonsgegevens altijd laten wissen. Er treden echter wel complicaties op met betrekking tot het wissen van jouw gegevens zolang bijvoorbeeld jouw sollicitatieprocedure nog loopt of de cursus nog niet is gegeven. Omnyacc kan dan bijvoorbeeld de wettelijk verplichte administratie niet meer voeren. Mocht Omnyacc jouw gegevens via het contactformulier op de website hebben ontvangen, dan kun je te allen tijde Omnyacc verzoeken om de persoonsgegevens te wissen.

5. Recht op indienen van een klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen als je vindt dat Omnyacc niet op de juiste manier omgaat met jouw persoonsgegevens. De klacht kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Recht op stoppen van gebruik van persoonsgegevens. Als je wilt dat Omnyacc stopt met het gebruiken van jouw persoonsgegevens, dan kun je dat in beginsel aangeven. Je kunt in beginsel jouw persoonsgegevens altijd laten wissen. Er treden echter wel complicaties op met betrekking tot het wissen van jouw gegevens zolang bijvoorbeeld jouw sollicitatieprocedure nog loopt of de cursus nog niet is gegeven. Omnyacc kan dan bijvoorbeeld de wettelijk verplichte administratie niet meer voeren. Mocht Omnyacc jouw gegevens via het contactformulier op de website hebben ontvangen, dan kun je te allen tijde Omnyacc verzoeken om het gebruik te stoppen.


9. PLICHTEN

1. Omnyacc verwerkt jouw persoonsgegevens op grond van de expliciete toestemming die je hebt gegeven voorafgaand aan dat je jouw persoonsgegevens hebt verstrekt aan Omnyacc.

2. De persoonsgegevens die wij je hebben gevraagd aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens om jouw sollicitatie te behandelen, jouw aanmelding voor een cursus te verwerken of om te reageren op de vraag die je hebt gesteld of het bericht dat je hebt achtergelaten via het contactformulier op de website. Wij hebben niet meer persoonsgegevens bij je opgevraagd dan nodig.

3. Zoals ook al toegelicht zullen jouw persoonsgegevens met niemand anders worden gedeeld dan met de in deze verklaring genoemde derden. Mocht het toch nodig zijn jouw persoonsgegevens met anderen dan de in deze verklaring genoemde derden te delen, dan zullen wij eerst je toestemming vragen.

4. Omnyacc behoudt zich het recht voor om jouw persoonsgegevens openbaar te maken als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

5. Omnyacc behoudt zich het recht voor om jouw persoonsgegevens openbaar te maken wanneer zij dat gerechtvaardigd acht in het kader van een juridisch verzoek of een juridisch procedure of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Omnyacc te beschermen. Daarbij wordt jouw recht op privacy zoveel mogelijk gerespecteerd.

LinkedIn

Blijf op de hoogte en volg Omnyacc op LinkedIn

Omnyacc op LinkedIn volgen

Al ruim 2.000 ondernemers gingen je voor

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?