Accountancy & administratie

SUBSIDIE AANVRAGEN: MAAK GEBRUIK VAN DE MOGELIJKHEDEN

Heb je als ondernemer een idee, verricht de onderneming een activiteit of doe je een investering waarvoor je denkt subsidie te kunnen krijgen? Leg het aan ons voor, er zijn namelijk tal van mogelijkheden. Deze mogelijkheden kunnen liggen in geldelijke tegemoetkomingen of aantrekkelijke financieringsvoorwaarden voor jouw plannen. Er zijn ruim 3.000 subsidies in Nederland, alleen zijn nog veel mogelijke subsidies en regelingen onbekend. Een gemiste kans! Jij wilt toch ook het uiterste halen uit de mogelijkheden die de overheid biedt? Ben je klant bij Omnyacc, vraag ons advies over de mogelijke subsidies en regelingen.

SUBSIDIES EN REGELINGEN VOOR ONDERNEMERS

Als MKB-ondernemer kom je mogelijk in aanmerking voor financiële steun van de overheid. Dit kan aan de ene kant enige administratieve rompslomp met zich meebrengen. Aan de andere kant krijg je de rust om te werken zonder of met minder financiële zorgen. Het afleggen van verantwoording voor het verkrijgen van subsidies kan zelfs helpen om te focussen op het resultaat. Een paar belangrijke subsidies op een rij:

 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB): een borgstelling voor een gedeelte van het krediet
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO): als je niet snel een banklening krijgt, dan kun je mogelijk 50% staatsgarantie krijgen
 • MKB-winstvrijstelling: een aftrekpost op jouw winst van 14%
 • Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM): een subsidieregeling die leren en ontwikkelen in het mkb stimuleert

HONDERDEN SUBSIDIES VOOR PERSONEEL

Personeelssubsidies zijn een goede manier van de overheid om bepaalde personeelszaken te stimuleren, zoals het aan het werk krijgen van bepaalde doelgroepen. Soms is heel duidelijk voor wie een subsidie geldt, soms ook niet. Wij zoeken graag uit of je recht hebt op een subsidie voor elke (nieuwe) medewerker. 

Bekijk al onze specialisten >

Let op!

Tot 01-01-2018 had je als werkgever ruimschoots de tijd om een subsidie uit te vragen en aan te vragen. Dit was zelfs mogelijk met terugwerkende kracht tot maximaal 5 jaar. Nu moet je binnen 3 maanden na datum in dienst de subsidie aanvragen. Ontvang je een bericht over de scan of een mogelijke subsidie? Reageer dan zo snel mogelijk. Want alleen als je binnen de aanvraagtermijn reageert, hebt je recht op subsidie.

ENKELE PERSONEELSSUBSIDIES EN -REGELINGEN OP EEN RIJ:

Loonkostenvoordeel: een tegemoetkoming als je 1 of meer werknemers in dienst neemt uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen, zoals:

 • oudere werknemers
 • arbeidsgehandicapte werknemers
 • doelgroep banenafspraak
 • Wajong
 • Subsidieregeling praktijkleren: een tegemoetkoming in de kosten voor praktijkbegeleiding
 • Subsidie aanpassing werkplek: een vergoeding voor aanpassingen op de werkplek of in het bedrijf zoals een aangepast toilet, een traplift of een aangepaste werkplek


ENERGIE BESPAREN: ZO WORD JE GESTIMULEERD!

Energiebesparing en zuinig omgaan met het milieu is belangrijker dan ooit. Daarom heeft de overheid tal van subsidies en regelingen in het leven geroepen om jou als ondernemer aan te sporen om aan het werk te gaan met duurzaamheid. Sterker nog, soms word je zelfs verplicht als ondernemer om hiermee bezig te zijn. Diverse gemeentes bieden je lokale subsidies aan. Ook landelijk zijn er de nodige mogelijkheden. Waar kun je aan denken?

 • Energie-investeringaftrek (EIA): investeer in bedrijfsmiddelen (zie Energielijst)? Dan kun je momenteel 45% van het investeringsbedrag extra in mindering brengen op de fiscale winst.
 • Vamil en Milieu-investeringsaftrek (MIA): investeer in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (zie Milieulijst)? Met de Vamil kun je 75% van een investering afschrijven en met de MIA heb je een extra aftrekmogelijkheid van 13,5%, 27% of 36%.
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): investeer je in bedrijfsmiddelen, dan krijg je voor een investering tussen de € 2.301 en € 57.321 28% van het bedrag vergoed.
 • Salderingsregeling: de stroom die je met zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Daarnaast kun je gebruik maken van de btw-aftrek op zonnepanelen.
 • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++): start je een project op gebied van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, dan kun je subsidie aanvragen voor 6 categorieën.
 • Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH): neem je minimaal twee energiebesparende maatregelen in je huis, dan kom je in aanmerking voor subsidie. 

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Pensioen ondernemer
Je kunt als ondernemer niet vroeg genoeg beginnen met het vormen van jouw eigen basisinkomen. Onze pensioenspecialisten staan voor je klaar!
Lees verder
arrow right
Werving en selectie
Kwalitatief goed personeel is het belangrijkste kapitaal van jouw organisatie. Het werven en selecteren van de juiste werknemers is erg belangrijk.
Lees verder
arrow right
Raymond Eggink

Raymond Eggink

Salarisadviseur

Inkomens- en verzuimverzekering
Als ondernemer kun je niet alle risico’s zelf dragen. Het verzuimrisico is daar een mooi voorbeeld van.
Lees verder
arrow right
LinkedIn

Blijf op de hoogte en volg Omnyacc op LinkedIn

Omnyacc op LinkedIn volgen

Al ruim 2.000 ondernemers gingen je voor

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?