Nieuws

BLIJF OP DE HOOGTE

Volg hier de laatste actualiteiten en ontwikkelingen. Heb je vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

De belangrijkste wijzigingen in het Belastingplanpakket 2024: wat moet je weten?
Alle wetsvoorstellen uit het Belastingplanpakket 2024 zijn goedgekeurd door de Tweede Kamer. Echter, de Tweede Kamer heeft ook aanzienlijke wijzigingen doorgevoerd door middel van het aannemen van talrijke amendementen. Wat zijn de voornaamste wijzigingen?
Lees verder
arrow right
Verplichte melding bij inzetten van arbeidskrachten
In eerste instantie overwoog het kabinet om een certificeringssysteem te introduceren voor organisaties die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Dit plan is nu van de baan. Er is momenteel een wetsvoorstel in behandeling in de Tweede Kamer om een openbaar toelatingsstelsel in te voeren voor bedrijven of rechtspersonen die arbeidskrachten uitzenden.
Lees verder
arrow right
Verlaagd BTW-tarief van toepassing op drankjes tijdens theaterpauze
Theaters die tijdens de pauzes drankjes aanbieden, mogen het verlaagde btw-tarief van 9% toepassen, zelfs op alcoholische dranken, waarvoor normaal gesproken een tarief van 21% geldt. Deze beslissing is recent genomen door het gerechtshof Den Bosch.
Lees verder
arrow right
Optie voor volledige belastingplicht bij culturele ANBI's
ANBI's die voornamelijk gericht zijn op cultuur hebben de mogelijkheid om ook hun activiteiten die geen belastingplicht hebben, onder deze categorie te plaatsen. Een belangrijk voordeel hiervan is dat eventuele verliezen van deze activiteiten kunnen worden gecompenseerd met winstgevende activiteiten die wel onder de vennootschapsbelasting vallen.
Lees verder
arrow right
MIA's groei gelinkt aan duurzaamheidskeuzes in proces
Als je investeert in een groen bedrijfsmiddel, dan kun je wellicht profiteren van de milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze regeling heeft drie categorieën, elk met hun eigen percentage aan investeringsaftrek. Als je investeert in een bedrijfsmiddel en later besluit je naar een hogere categorie te gaan, dan mis je de MIA niet. Dat heeft de Belastingdienst onlangs nog bevestigd.
Lees verder
arrow right
Inkomensafhankelijke combinatiekorting bij opvang Oekraïense vluchtelingen
Heb je onderdak geboden aan vluchtelingen uit Oekraïne in jouw huis, en bied je nog steeds onderdak aan hen? In dat geval kan een van de vluchtelingen mogelijk worden beschouwd als jouw fiscale partner, wat gevolgen kan hebben voor jouw recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting. De staatssecretaris heeft met terugwerkende kracht vanaf 2022 een oplossing hiervoor geboden.
Lees verder
arrow right
Veranderingen re-integratieverplichtingen in tweede ziektejaar
Het kabinet streeft ernaar de re-integratieverplichtingen bij ziekte voor kleine en middelgrote werkgevers te vereenvoudigen. Ze willen deze werkgevers onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid bieden om het eerste spoor na de eerste 52 weken ziekte te beëindigen. Dit is neergelegd in een wetsvoorstel dat ter internetconsultatie is aangeboden.
Lees verder
arrow right
Belangrijke wijzigingen in de aftrekbaarheid van giften in natura
Giften in de vorm van geld, evenals giften in natura, kunnen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting. Vanaf 2024 wordt er echter een aanvullende voorwaarde geïntroduceerd voor grotere giften in natura.
Lees verder
arrow right
Groottecriteria van ondernemingen aangepast
De criteria om te bepalen of jouw bedrijf als groot, middelgroot, klein of micro wordt geclassificeerd, zijn door de Europese Commissie gewijzigd vanwege inflatieontwikkelingen in de eurozone.
Lees verder
arrow right
Subsidie elektrische auto blijft komend jaar toch gelijk
In 2024 krijgen particulieren die een nieuwe elektrische auto kopen, dezelfde subsidie als in het voorgaande jaar. Zowel dit jaar als volgend jaar bedraagt de subsidie voor een nieuwe elektrische auto € 2.950. De eerder geplande verlaging naar € 2.550 gaat niet door.
Lees verder
arrow right
Pensioen of passie? De keuze voor doorwerken na de AOW-leeftijd
Het tijdperk waarin werknemers ruim voor hun AOW-leeftijd met pensioen gingen door middel van VUT- of prepensioenregelingen is voorbij. Tegenwoordig maken veel werknemers zelfs de bewuste keuze om ook na het bereiken van de AOW-leeftijd door te blijven werken. Dit gebeurt vaak op basis van een flexibel schema, waarbij ze een aantal dagen per week blijven werken, soms zelfs in aangepaste functies.
Lees verder
arrow right
Herinvesteringsreserve in 2024 uitgebreid
In het Belastingplan voor 2024 heeft het kabinet een voorstel gepresenteerd over de uitbreiding van de herinvesteringsreserve (HIR). Deze voorgestelde wijziging zou betekenen dat de HIR onder bepaalde omstandigheden ook kan worden gevormd wanneer een deel van een onderneming wordt gestaakt als gevolg van overheidsingrijpen.
Lees verder
arrow right
Kabinet wijzigt rentepercentage voor toeslagen
Tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet voorgesteld de rente op toeslagen los te koppelen van de belastingrente voor de inkomstenbelasting, en deze onafhankelijk vast te stellen. Als dit voorstel wordt aangenomen, zal de rente op terug te betalen toeslagen voorlopig op 4% komen te liggen.
Lees verder
arrow right
Wijzigingen inschrijvingsvoorwaarden IACK aangekondigd
Op 21 september 2023 is de formele inschrijvingsvereiste in de IACK voor specifieke situaties komen te vervallen als gevolg van een besluit van de staatssecretaris. Vanaf 2025 zal de wettelijke formele inschrijvingseis worden vervangen door een materiële beoordeling.
Lees verder
arrow right
Binnenkort aangifte nodig van schenking in 2023?

Ontving je dit jaar een schenking? Dan kun je mogelijk jouw box 3-heffing over het jaar 2024 verminderen, als je zo snel mogelijk jouw aangifte schenkbelasting indient. De belastingdienst moet de aangifte uiterlijk 5 november 2023 ontvangen hebben.
Lees verder
arrow right
Schijnzelfstandigheid onder de loep: het nieuwe wetsvoorstel
De regering wil met de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden ervoor zorgen dat het evenwicht tussen werken als zelfstandige en werken als werknemer wordt hersteld. Momenteel is er een wetsvoorstel beschikbaar voor publieke raadpleging dat richtlijnen en maatregelen bevat om te bepalen wanneer iemand als werknemer moet worden beschouwd en wanneer ze als zelfstandige kunnen werken.
Lees verder
arrow right

MIS HET LAATSTE NIEUWS NIET

Wil je het laatste nieuws en belangrijke tips niet missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

LinkedIn

Blijf op de hoogte en volg Omnyacc op LinkedIn

Omnyacc op LinkedIn volgen

Al ruim 2.000 ondernemers gingen je voor

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?