Nieuws

BLIJF OP DE HOOGTE

Volg hier de laatste actualiteiten en ontwikkelingen. Heb je vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Schadevergoeding bij bedrijfsongeval belast?
De verzekering dekt vaak de schade als je als ondernemer zelf een bedrijfsongeval krijgt. Is de uitkering ook belast? En zo ja, waar hangt dit vanaf?
Lees verder
arrow right
Rechter kan afvalstoffenheffing corrigeren
Afvalstoffenheffing kan door een gemeente wordt ingevoerd voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen. De rechter kan een heffing corrigeren op basis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als voor die heffing wordt uitgegaan van een meerpersoonshuishouden terwijl het grootste deel van het jaar sprake is van een eenpersoonshuishouden.
Lees verder
arrow right
104-weken periode na herstelmelding?
Als een werknemer na een periode van ziekte is hersteld en binnen een periode van vier weken wederom uitvalt waarbij de reden van de uitval niet van belang is, gaat de telling van de 104-weken periode waarin loon is verschuldigd door de werkgever gewoon door.
Lees verder
arrow right
Belastingdienst stopt met verzenden acceptgiro’s
Heb je een teveel aan toeslagen ontvangen van de Belastingdienst, dan moet je het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. De Belastingdienst stopt echter stapsgewijs met het versturen van acceptgirokaarten, wat betekent dat je de betaling op een andere manier moet verrichten.
Lees verder
arrow right
Telefonisch uitstel opgaaf UBD mogelijk
Voor de opgaaf Uitbetaalde Bedragen aan Derden (USB) was het al mogelijk om uitstel aan te vragen. De Belastingdienst meldt nu dat dit ook telefonisch kan.
Lees verder
arrow right
Inkomstenbelasting en aftrek vrije ruimte
Werk je voor een werkgever die in Nederland niet inhoudingsplichtig is voor de loonbelasting? Dan kan je in de aangifte inkomstenbelasting een bedrag aftrekken.
Lees verder
arrow right
Meldplicht buitenlandse werknemers en zelfstandigen
Laat je als buitenlandse werkgever tijdelijk werknemers in Nederland werken? Dan moet je dit melden. Dit geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen die tijdelijk in Nederland werken. Nederlandse opdrachtgevers zijn verplicht om te controleren of er gemeld is en of de melding juist is.
Lees verder
arrow right
Lage-inkomensvoordeel in 2023
Het plan om het lage-inkomensvoordeel (LIV) ook in 2023 te verhogen, gaat niet door. Wat worden nu de nieuwe bedragen voor 2023 en wat scheelt dat met 2022?
Lees verder
arrow right
Milieu- en energielijst 2023
De nieuwe milieulijst en de nieuwe energielijst voor 2023 is gepubliceerd door de RVO. Investeer je in een nieuw bedrijfsmiddel die op de lijst voorkomt? Dan kom je aanmerking voor de milieu- of energie-investeringsaftrek.
Lees verder
arrow right
Energie steunmaatregelen in één overzicht
Op RVO.nl vind je een overzicht van alle steunmaatregelen die de overheid getroffen heeft vanwege de gestegen energieprijzen.
Lees verder
arrow right
Agro: rVDM bij (eigen) forfaitair transport
Op 1 januari 2023 is het systeem van ‘realtime Vervoersbewijs Dierlijke mest’ (rVDM) van start gegaan. Rondom het transport van mest moeten nu ‘online’ meldingen worden gedaan. Dit geldt ook voor forfaitaire transporten. Ook nieuw is de bevestiging van het transport door leverancier en afnemer.
Lees verder
arrow right
Agro: niet-productief areaal bij eco-regeling
Wil je de eco-activiteit ‘kruidenrijke bufferstroken’ en/of ‘groene braak’ inzetten voor de eco-regeling? En heb je de waarde nodig? Dan is het van belang om jouw niet-productieve areaal in beeld te brengen. Voor de basispremie speelt dit in 2023 geen rol.
Lees verder
arrow right
Agro: subsidiabele landschapselementen
Landschapselementen (dus ook sloten) tellen mee als subsidiabel areaal als je deze elementen in gebruik of beheer hebt. Er gelden wel bepaalde voorwaarden.
Lees verder
arrow right
Agro: ‘stappenplan’ doorvoeren nieuw GLB
Een belangrijke eerste stap is het invoeren van jouw bouwplan bij RVO. Jouw totale bouwplan, incl. landschapselementen, heb je nodig voor diverse berekeningen.
Lees verder
arrow right
Agro: binnenkort keuzes voor GLB 2023
Het nieuwe GLB is per 1 januari 2023 van start gegaan. De komende tijd moet je diverse keuzes maken ten aanzien van de invulling van het GLB op jouw bedrijf. Begin hier op tijd mee, zo voorkom je tijdnood.
Lees verder
arrow right
Agro: derogatiemaatregelen versneld invoeren
Nederland moet enkele maatregelen uit de derogatiebeschikking van ‘Brussel’ alsnog direct invoeren. Met name de invoering van ‘bufferstroken’ en ‘vanggewassen’ heeft gevolgen voor alle bedrijven. Daarnaast gaat voor meer gebieden de lage derogatienorm gelden.
Lees verder
arrow right

MIS HET LAATSTE NIEUWS NIET

Wil je het laatste nieuws en belangrijke tips niet missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Social media
Volg je omnyacc al?

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?