Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

Nieuws

BLIJF OP DE HOOGTE

Volg hier de laatste actualiteiten en ontwikkelingen. Heb je vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Aandachtspunten verzuim 2022

Aandachtspunten verzuim 2022

17-03-2022

Verzuimende werknemers kunnen een grote kostenpost binnen je organisatie zijn. Daarnaast komt er bij verzuim een hoop kijken. Weet jij als werkgever met welke wet- en regelgeving je rekening moet houden? Wat moet je regelen, wanneer en door wie? Wat regel je zelf en wat besteed je uit? En hoe zit het met het salaris, uitkeringen en overige financiële zaken? Deze aspecten komen hier aan bod.
Voordelen loonkosten 2022

Voordelen loonkosten 2022

17-03-2022

Heb je werknemers in dienst die moeilijker aan het werk komen? Voor bepaalde groepen werknemers heb je onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit is vastgelegd in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).
Compensatie hoge energieprijzen

Compensatie hoge energieprijzen

17-03-2022

Er is door het kabinet een pakket van maatregelen aangekondigd om de stijgende energieprijzen te compenseren. De verwachte daling van de gemiddelde koopkracht met 2,7% wordt op deze manier deels teniet gedaan.
Deadline UBO-register in zicht!

Deadline UBO-register in zicht!

17-03-2022

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het UBO-register in te schrijven. Moet je je inschrijven? Doe dit dan vóór 27 maart van dit jaar. Ben je te laat, dan riskeer je een boete. Inschrijven kan via de site van de KvK.
Onbelaste thuiswerkvergoeding dga?

Onbelaste thuiswerkvergoeding dga?

16-03-2022

Ben je bekend met de thuiswerkvergoeding van € 2 per dag? De vergoeding is sinds dit jaar ingevoerd. Mag je als dga ook gebruikmaken van deze vergoeding? Dat hangt af van het feit of de dga al een werkplek thuis heeft die fiscaal als werkplek is aangemerkt.
Deadline WBSO-uren 2021

Deadline WBSO-uren 2021

15-03-2022

Heb je in 2021 de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) aangevraagd? Zorg dat je dan uiterlijk 31 maart 2022 de WBSO-mededeling bij de RVO doet. De mededeling bevat de door jouw medewerkers in 2021 gerealiseerde S&O-uren en soms ook de werkelijk gemaakte kosten en uitgaven.
Eindheffing werkkostenregeling

Eindheffing werkkostenregeling

15-03-2022

Met de werkkostenregeling kun je als werkgever onbelast zaken aan je personeel vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen. Ben je eindheffing verschuldigd? Geef dit dan uiterlijk in het tweede aangiftetijdvak van het volgende jaar aan.
Agro: start gecombineerde opgave

Agro: start gecombineerde opgave

15-03-2022

De Gecombineerde Opgave kan ingevuld worden. Vul jouw Gecombineerde opgave 2022 uiterlijk 15 mei in via mijnrvo.nl. Het is verstandig om hier tijdig aan te beginnen. Het belang van een correctie indiening is groot. Je vraagt immers ook jouw GLB-subsidies aan.
Agro: opgave (EA-)vanggewas in GO

Agro: opgave (EA-)vanggewas in GO

15-03-2022

In de Gecombineerde Opgave (GO) moet je per perceel gegevens invullen voor ‘Mest’ en ‘GLB’. Dit geldt onder andere voor de opgave van jouw (EA-)vanggewassen. Naast het gewas is ook de zaaidatum van belang. Je vult deze gegevens in bij ‘Volgteelt’.
Agro: toeslag Jonge landbouwer

Agro: toeslag Jonge landbouwer

15-03-2022

Ben je een Jonge landbouwer? Dan kun je ook dit jaar de uitbetaling van de Toeslag Jonge landbouwers aanvragen. De ‘vijfjaarstermijn’ loopt door in het nieuwe GLB.
Agro: perceelsgrenzen aanpassen?

Agro: perceelsgrenzen aanpassen?

15-03-2022

In jouw perceelsregistratie geef je onder andere het gewas op en kun je perceelsgrenzen aanpassen. Heb je de ‘BGT-check’ doorlopen? Dan is de kans groot dat je nu extra aanpassingen moet doen. Wat speelt hier?
Agro: natuurgrond opgeven

Agro: natuurgrond opgeven

15-03-2022

Heb je natuurterrein in gebruik? Dan moet je dat in de GO bij het betreffende perceel aangeven. In ‘Mijn percelen’ geef je alleen de gewascode op. De gewascode staat los van de functie van de grond.
Agro: fosfaatrechten

Agro: fosfaatrechten

15-03-2022

Als landelijk het aantal fosfaatrechten voor rundvee onder het fosfaatplafond komt, dan komt er ruimte in de regelgeving rondom fosfaatrechten.
Agro: extra maatregelen 7e Actieprogramma

Agro: extra maatregelen 7e Actieprogramma

15-03-2022

De Europese Commissie heeft het 7e Actieprogramma (7e AP) nog niet goedgekeurd. Onlangs zijn aanvullende maatregelen aangekondigd. De derogatieprocedure loopt nu door, maar er komt geen besluit op korte termijn.
IB-onderneming inbrengen in bv

IB-onderneming inbrengen in bv

14-03-2022

Wil je met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 jouw IB-onderneming ruisend inbrengen in een bv? Bij een ruisende inbreng in een bv betaal je belasting over stille en fiscale reserves en goodwill in de onderneming. Dan moet je, indien je nog niets hebt vastgelegd, snel in actie komen.
Deadline eigenrisicodrager WGA of ZW

Deadline eigenrisicodrager WGA of ZW

14-03-2022

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA of ZW? Of wil je dit worden per 1 juli 2022? Vraag dit dan uiterlijk 31 maart aan bij de Belastingdienst.  

MIS HET LAATSTE NIEUWS NIET

Wil je het laatste nieuws en belangrijke tips niet missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Social Media

Volg jij Omnyacc al?

Linkedin Instagram Facebook

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?