Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

Nieuws

BLIJF OP DE HOOGTE

Volg hier de laatste actualiteiten en ontwikkelingen. Heb je vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Koopkrachtreparatie in 2023

Koopkrachtreparatie in 2023

01-09-2022

In 2023 wil het kabinet zo'n € 15 miljard uitgeven aan maatregelen om de koopkracht te repareren. Dit wordt gemeld door bronnen rond het Binnenhof. De reparatie zou deels gefinancierd moeten worden door verzwaring van de lasten voor de ondernemer. Met name een stijging van het minimumloon met 10% en de verhoging van de vennootschapsbelasting over de eerste € 200.000 van 15 naar 19% zal de ondernemer waarschijnlijk gaan raken.
Coronasubsidie voor sierteelt en voedingstuinbouw

Coronasubsidie voor sierteelt en voedingstuinbouw

31-08-2022

Kwam je als ondernemer volgens de TLTO niet in aanmerking voor een coronasubsidie voor sierteelt en voedingstuinbouw? Als er sprake is van bijzondere omstandigheid kun je deze toch krijgen. Dit heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) beslist.
Vertraging afkoop deel pensioen

Vertraging afkoop deel pensioen

30-08-2022

Als jouw werknemer met pensioen gaat kan maximaal 10% van het pensioen in één keer worden uitbetaald. Deze optie zou per 1 januari 2023 ingaan, maar is met een half jaar uitgesteld. De ingangsdatum wordt daardoor 1 juli 2023.
Agro: aanmelden nieuw GLB voor 31 januari

Agro: aanmelden nieuw GLB voor 31 januari

29-08-2022

Het nieuwe GLB treedt in werking op 1 januari 2023. Wil je GLB-subsidies 2023 ontvangen? Meld dan jouw bedrijf uiterlijk 31 januari 2023 aan bij RVO. Dit geldt ook als je alleen de basispremie wilt ontvangen.
Agro: hoogte eco-premie en eco-maatregelen

Agro: hoogte eco-premie en eco-maatregelen

29-08-2022

Met de eco-regeling kun je extra subsidie krijgen bovenop jouw basispremie. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hiervoor moet je extra inspanningen leveren in de vorm van eco-activiteiten. Je bent niet verplicht om aan de eco-regeling deel te nemen.
Agro: bepalen instapeis en klasse eco-premie

Agro: bepalen instapeis en klasse eco-premie

29-08-2022

Wil je aan de eco-regeling meedoen? Dan moet je eerst aan de ‘instapeis’ voldoen. Daarna bepaal je de totale ‘waarde’ van jouw eco-activiteiten. Deze waarde bepaalt jouw klasse en welke eco-premie je kunt ontvangen.
Agro: stijgt of daalt jouw pachtprijs?

Agro: stijgt of daalt jouw pachtprijs?

29-08-2022

Onlangs zijn nieuwe pachtnormen vastgesteld. Deze pachtnormen gelden voor een pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2022. Deze keer zijn de wijzigingen beperkt. Er zijn wel enkele uitschieters.
Agro: voorstel wijzigingen ‘Meststoffenwet’

Agro: voorstel wijzigingen ‘Meststoffenwet’

29-08-2022

De regels uit het 7e Actieprogramma Nitraat (7e AP) gaan pas in werking als de ‘Meststoffenwet’ is aangepast. Onlangs zijn enkele voorstellen gedaan om ‘Meststoffenwet’ per 1 januari 2023 op onderdelen aan te passen.
Gebruikelijk loon verlagen, mag dat?

Gebruikelijk loon verlagen, mag dat?

29-08-2022

Jaarlijks ben je als dga verplicht om gebruikelijk loon op te nemen uit jouw bv. Hoe zit het met de huidige crisistijd? Mag je jouw gebruikelijk loon dan verlagen? En wat zijn hiervoor de voorwaarden?
Mag een inspecteur een verzoek voorlopige aanslag zomaar weigeren?

Mag een inspecteur een verzoek voorlopige aanslag zomaar weigeren?

29-08-2022

Heb je de belastinginspecteur gevraagd om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting op te leggen? Dan mag deze niet zomaar geweigerd worden. Zelfs niet als je binnen de daarvoor geldende termijn geen aangifte hebt ingediend.
Collectief bezwaar

Collectief bezwaar

26-08-2022

Bij een zaak waarbij sprake is van 'collectief bezwaar' hoeft de inspecteur na uitspraak van de zaak niet meer op het ingediende bezwaar te reageren. Dit besliste het Hof Den Haag onlangs in een zaak die handelde om de heffing in box 3.
Alimentatieverplichtingen duidelijk vastleggen

Alimentatieverplichtingen duidelijk vastleggen

25-08-2022

Als partners gaan scheiden, staat er vaak een omschrijving van mogelijk verschuldigde alimentatie voor de kinderen en/of partner in het echtscheidingsconvenant. Een precieze vastlegging hiervan is fiscaal gezien erg belangrijk.
Tot 30 september kun je btw EU-landen terugvragen

Tot 30 september kun je btw EU-landen terugvragen

25-08-2022

Was je met jouw onderneming actief in EU-landen in 2021? En betaalde je daar ook btw? Zorg dan dat je op tijd de btw terugvraagt. Je hebt nog tot en met 30 september 2022.
Geen andere waardepeildatum WOZ door corona

Geen andere waardepeildatum WOZ door corona

24-08-2022

Er komt geen wijziging van de datum waarop de WOZ-waarde van een pand wordt vastgesteld vanwege de coronacrisis. De overheidsmaatregelen vanwege corona zijn niet aan te merken als een specifiek voor het pand geldende, bijzondere omstandigheid.
Hoe zit het met terugbetalen van verrekende btw?

Hoe zit het met terugbetalen van verrekende btw?

23-08-2022

Ben je ondernemer? Dan mag je zakelijk betaalde btw in beginsel verrekenen met de door jou af te dragen btw. Maar stel dat je jouw facturen niet betaalt, om welke reden dan ook, wanneer moet je de dan al verrekende btw weer terugbetalen?
Mogelijk verlaging parkeertarief voor 'schone' auto

Mogelijk verlaging parkeertarief voor 'schone' auto

22-08-2022

Heb je een auto die geen CO2 uitstoot? Het parkeren van een dergelijke auto, kan vanaf volgend jaar goedkoper worden. Gemeenten krijgen wellicht de wettelijke mogelijkheid het parkeertarief voor deze auto’s te verlagen.

MIS HET LAATSTE NIEUWS NIET

Wil je het laatste nieuws en belangrijke tips niet missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Social Media

Volg jij Omnyacc al?

Linkedin

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?