Nieuws

BLIJF OP DE HOOGTE

Volg hier de laatste actualiteiten en ontwikkelingen. Heb je vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Salariseisen 30%-regeling voor buitenlandse werknemers
Heb je medewerkers uit het buitenland in dienst met een specifieke deskundigheid? Dan mag je in bepaalde gevallen 30% van het salaris onbelast uitbetalen als kostenvergoeding. Wat zijn de voorwaarden voor 2023?
Lees verder
arrow right
Deadline aanvraag BAR verplaatst naar 13 januari 2023
Wie een tegemoetkoming aan wil vragen voor kosten om het bedrijf aan te passen aan de gevolgen van Brexit krijgt extra tijd. De deadline voor de regeling Brexit Adjustment Reserve (BAR) nog te maken kosten is verschoven naar 13 januari 2023 17:00 uur bij RVO.nl.
Lees verder
arrow right
Is herinvesteringsreserve van toepassing op fosfaatrechten?
Kunnen fosfaatrechten wel aangemerkt worden als bedrijfsmiddel? Op deze vraag heeft de rechtbank Gelderland onlangs antwoord gegeven in een procedure waarin het ging om toepassing van een herinvesteringsreserve.
Lees verder
arrow right
Vakantie opnemen tijdens een re-integratie, hoe zit dat?
Ook (langdurig) zieke werknemers hebben recht op vakantie. Gedurende de vakantieperiode is de werknemer vrijgesteld van zijn re-integratieverplichting waardoor er invulling kan worden gegeven aan de herstelfunctie van vakantie.
Lees verder
arrow right
Verhuur van onderneming en BOR
Met de bedrijfsopvolgingsregeling kun je jouw onderneming fiscaal vriendelijk schenken of laten vererven bij jouw overlijden. Na toepassing van regeling vervalt deze met terugwerkende kracht als jouw onderneming niet lang genoeg blijft bestaan. Verhuur van jouw onderneming laat de regeling echter niet per definitie vervallen, aldus de Hoge Raad.
Lees verder
arrow right
Voortgang btw-nultarief op groente en fruit
Het kabinet streeft ernaar om mogelijk per 1 januari 2024 een 0-tarief in te voeren op groente en fruit. Met een uitvoeringstoets zal worden nagegaan of deze datum ook uitvoeringstechnisch haalbaar is.
Lees verder
arrow right
Controleer je premiebeschikking Werkhervattingskas (Whk)
De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan inzake de no-riskpolis voor een werknemer die in de tweede periode weer in dienst is getreden. Maak tijdig bezwaar bij de Belastingdienst, mocht je vermoeden dat ZW-uitkeringen en eventuele WGA-uitkeringen aansluitend aan de tweede dienstbetrekking aan jou als werkgever zijn toegerekend als uitkeringslast.
Lees verder
arrow right
Coronasluiting? Geen OZB-gebruikersheffing
De rechtbank in Limburg heeft onlangs beslist dat een bioscoop die tijdens de coronacrisis verplicht gesloten was geen OZB-gebruikersheffing hoeft te betalen. De bioscoop kon op de peildatum namelijk niet gebruikt worden door de exploitant.
Lees verder
arrow right
Jubelton spreiden over 2022 en 2023
De jubelton wordt afgeschaft. De jubelton is de eenmalige belastingvrije schenking voor onder andere de aankoop van een woning. Wil je nog gebruikmaken van de jubelton? Kom dan in 2022 nog in actie. Dan kun je de huidige jubelton van € 106.671 nog spreiden over 2022 en 2023.
Lees verder
arrow right
Uitkeringen stijgen per 1 januari 2023
Het wettelijk minimumloon stijgt vanaf 2023 van € 1.756,20 naar € 1.934,40 per maand. Diverse uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Daarom worden deze ook aangepast.
Lees verder
arrow right
Normbedragen maaltijden, thuiswerken en reiskosten 2023
De nieuwe normbedragen voor maaltijden, thuiswerken en reiskosten voor 2023 zijn door de Belastingdienst bekendgemaakt. Deze zijn alle hoger dan in 2022.
Lees verder
arrow right
Borrel in 2022 of 2023?
Veel werkgevers proosten met het personeel op de jaarwisseling. Fiscaal gezien kan het handig zijn om na te denken of je kiest voor een oudejaarsborrel of een toost uitbrengt op het nieuwe jaar. Wellicht kies je zelfs voor beide!
Lees verder
arrow right
Verplicht aangifte doen met eHerkenning toegestaan
Volgens de Hoge Raad heeft de verplichting om met eHerkenning aangifte loonheffingen te doen een wettelijke basis. Aan deze verplichting mogen ook kosten zijn verbonden maar deze mogen niet onevenredig hoog zijn.
Lees verder
arrow right
Belasting verschuldigd over broodfonds?
Er is meer duidelijkheid verstrekt over de vraag of een deelnemer aan een broodfonds belasting verschuldigd is. Wat is een broodfonds? Een broodfonds is een particulier initiatief van zelfstandig ondernemers om bij langdurige ziekte elkaar financieel te ondersteunen.
Lees verder
arrow right
Normbedrag gebruikelijk loon dga 2023
Vanaf 2023 bedraagt het normbedrag van het gebruikelijk loon voor de dga € 51.000. Ook verdwijnt de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling. Deze twee aanpassingen betekenen dat het voor de dga verstandig is om te beoordelen of zijn loon mogelijk moet worden aangepast.
Lees verder
arrow right
Agro: Nieuwe GLB 2023
Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) gaat per 1 januari 2023 van start. In de periode van 1 maart t/m 15 mei kun je je aanmelden. Wij adviseren om vooraf jouw mogelijkheden in beeld te brengen en te kijken of je aan de voorwaarden kunt en wilt voldoen. Begin op tijd anders kom je straks tijd te kort.
Lees verder
arrow right

MIS HET LAATSTE NIEUWS NIET

Wil je het laatste nieuws en belangrijke tips niet missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Social media
Volg je omnyacc al?

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?