Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

Nieuws

BLIJF OP DE HOOGTE

Volg hier de laatste actualiteiten en ontwikkelingen. Heb je vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Terugbetalen TVL

Terugbetalen TVL

25-04-2022

Heb je TVL aangevraagd en ontvangen? Als je jouw omzetverlies daarvoor te hoog hebt ingeschat, moet je mogelijk deze tegemoetkoming over één of meer periodes deels of helemaal terugbetalen. Wat zijn daarvoor de mogelijkheden?
Alternatieve financieringsvormen 2022

Alternatieve financieringsvormen 2022

22-04-2022

Wil je als mkb-bedrijf geld lenen? Het is niet eenvoudig om geld te lenen bij een bank. Tegenwoordig zijn er meer mogelijkheden. Er is een nieuwe financieringsmarkt ontstaan, een markt die complementair kan zijn aan de zo vertrouwde bancaire financiering. Daarnaast biedt ook de overheid jou vanwege corona soms nog extra financieringshulp. Welke alternatieve mogelijkheden zijn er?
Wanneer vervalt een belastingaanslag?

Wanneer vervalt een belastingaanslag?

22-04-2022

Heeft de Belastingdienst niet binnen drie jaar een definitieve aanslag inkomstenbelasting opgelegd? Dan vervalt het recht om dat alsnog te doen. Bij twijfel over de termijn moet de Belastingdienst bewijzen dat de definitieve aanslag inkomstenbelasting op tijd ter post bezorgd is.
Subsidie land- en tuinbouw voor ongedekte vaste kosten

Subsidie land- en tuinbouw voor ongedekte vaste kosten

22-04-2022

Heb je als land- en tuinbouwbedrijf te maken gehad met een omzetverlies van minstens 30% in het eerste kwartaal van 2022? Dan kun je tot en met 2 mei 2022 de subsidie OVK, ongedekte vaste kosten, aanvragen. De OVK is een aanvulling op de TVL.
Voorstel  herstelplan heffing box 3

Voorstel herstelplan heffing box 3

21-04-2022

Het kabinet heeft in een brief aan het parlement aangegeven hoe het om wil gaan met de belastingheffing over inkomen in box 3 in de periode 2017 tot en met 2022. Daarnaast geeft het kabinet aan hoe het de komende jaren vermogensinkomsten in box 3 wil belasten.
Wetsvoorstel met nieuwe pensioenregels naar de Tweede kamer

Wetsvoorstel met nieuwe pensioenregels naar de Tweede kamer

21-04-2022

De nieuwe Pensioenwet is door het kabinet bij de Tweede Kamer ingediend. Deze wet zal naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2023 ingaan en heeft als doel het realiseren van een toekomstbestendiger pensioenstelsel.
Uitspraak leidt tot verlaging parkeerboete

Uitspraak leidt tot verlaging parkeerboete

20-04-2022

Parkeer je jouw auto zonder parkeerbelasting te betalen? Dan riskeer je een boete. De rechtbank Overijssel heeft een boete vernietigt die in geen verhouding stond tot het parkeertarief.
Winstvrijstelling verenigingen en stichtingen?

Winstvrijstelling verenigingen en stichtingen?

20-04-2022

Heeft jouw vereniging of stichting een relatief geringe winst? Dan kun je vrijgesteld worden het betalen van vennootschapsbelasting. Onder meer deze vrijstelling is in een recent arrest van de Hoge Raad verruimd voor verenigingen en stichtingen die minder dan vijf jaar bestaan.
Met terugwerkende kracht toeslagen terugbetalen

Met terugwerkende kracht toeslagen terugbetalen

19-04-2022

Door de coronacrisis hoefden teveel ontvangen toeslagen tijdelijk niet te worden terugbetaald. Nu de crisis vooralsnog voorbij is, moet dit alsnog gebeuren. De Belastingdienst gaat betrokkenen hierover informeren.
Verzekeringsplicht meewerkende partner?

Verzekeringsplicht meewerkende partner?

19-04-2022

Werkt jouw partner in jouw eenmanszaak of vof? Dan kun je je afvragen of jouw partner verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Het antwoord is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking.
Belastingvrije attentie werknemer

Belastingvrije attentie werknemer

15-04-2022

Wat is belast loon? In principe vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen aan een werknemer. Het is mogelijk om binnen de werkkostenregeling (WKR) een persoonlijke attentie onbelast aan jouw werknemer te geven. In sommige gevallen kan dit echter zelfs belastingvrij zonder gebruik van de WKR.
Meer over precariobelasting

Meer over precariobelasting

15-04-2022

Precariobelasting wordt, indien van toepassing, vastgelegd in een verordening. Hierin wordt ook het tarief vastgesteld. Is dit niet het geval, dan kan geen precariobelasting worden geheven.
Oplossing terugbetalen belastingschuld

Oplossing terugbetalen belastingschuld

15-04-2022

Heb je een belastingschuld vanwege corona? Dit kan problemen opleveren. Het kabinet gaat het bedrijfsleven vragen mee te denken over oplossingen voor problemen met belastingschulden vanwege corona. Er is een internetconsultatie gestart, waar geïnteresseerden hun mening kunnen geven.
Compensatieregeling bij transitievergoeding

Compensatieregeling bij transitievergoeding

14-04-2022

Het UWV komt werkgevers vanaf 1 april 2020 tegemoet in de betaling van de transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Dit als gevolg van de Wet compensatie transitievergoeding. Wat zijn hierbij de voorwaarden? En wanneer en waar moet je deze regeling aanvragen?
Wordt de terugbetaaltermijn van corona-belastingschulden verlengd?

Wordt de terugbetaaltermijn van corona-belastingschulden verlengd?

14-04-2022

De regering gaat onderzoeken of de terugbetaaltermijn van corona-belastingschulden verlengd kan worden. Nu is de termijn maximaal vijf jaar, gekeken wordt of dit voor bepaalde ondernemers langer mag duren.
Geen invorderingsmaatregelen vanwege box 3

Geen invorderingsmaatregelen vanwege box 3

14-04-2022

Er worden geen invorderingsmaatregelen getroffen als belastingplichtigen met inkomen in box 3 de laatste betaaltermijn van hun voorlopige aanslag voor 2022 overschrijden. Betrokkenen ontvangen op korte termijn een brief.

MIS HET LAATSTE NIEUWS NIET

Wil je het laatste nieuws en belangrijke tips niet missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Social Media

Volg jij Omnyacc al?

Linkedin Instagram Facebook

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?