Nieuws

BLIJF OP DE HOOGTE

Volg hier de laatste actualiteiten en ontwikkelingen. Heb je vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Nieuw box 3-stelsel met werkelijk rendement per 2027?
Om het nieuwe box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement per 2027 te kunnen invoeren, moet dit wetsvoorstel uiterlijk eind juni 2024 in de ministerraad worden besproken. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de regering verzoekt om de invoering van het nieuwe box 3-stelsel door te zetten.
Lees verder
arrow right
Recht op LKV blijft bij overgang van onderneming
De Hoge Raad heeft beslist dat een loonkostenvoordeel (LKV) niet vervalt bij de overgang van een onderneming naar een nieuwe werkgever. Als dit bij jou het geval was en jij tijdig actie ondernam, kent de Belastingdienst jou alsnog een LKV toe.
Lees verder
arrow right
Handleiding van Belastingdienst voor internationale artiesten en sporters
De Belastingdienst heeft een handleiding gepubliceerd over de vennootschapsbelasting op inkomsten van internationaal opererende artiesten en sporters, die worden ontvangen door vennootschappen die onder de Nederlandse vennootschapsbelasting vallen. Deze handleiding dient als hulpmiddel om dubbele belastingheffing te voorkomen.
Lees verder
arrow right
Gezonde lunches in bedrijfsrestaurant is vrijgestelde arbovoorziening
Een werkgever die in 2017 en 2018 zijn personeel gratis gezonde maaltijden verstrekte, hoeft hierover geen loonbelasting af te dragen. Dit heeft de Hoge Raad beslist. De verstrekte maaltijden waren gericht vrijgesteld binnen de werkkostenregeling omdat ze rechtstreeks voortvloeiden uit het arbobeleid van de werkgever.
Lees verder
arrow right
Bezwaar maken tegen je definitieve aanslag IB 2023?
Zelfs als je alleen bank- en spaartegoeden in box 3 hebt, kan het verstandig zijn om bezwaar te maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2023. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je werkelijke rendement veel lager is dan het forfaitaire rendement, of als je een beroep wilt doen op strijdigheid met Europees recht.
Lees verder
arrow right
Openbaarmaking van namen verlaagde energetarieven
Vanaf het najaar van 2025 zullen de namen van bedrijven die profiteren van lagere energietarieven voor glastuinbouw, landpalen of walstroom openbaar worden gemaakt. Deze lagere energietarieven worden beschouwd als steunmaatregelen, waardoor het vastgelegd is dat de namen van de gebruikers ervan openbaar worden gemaakt.
Lees verder
arrow right
Beperkingen van kruislings schenken en de jubelton
Het gerechtshof in Den Haag heeft onlangs besloten dat de vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning, bekend als de jubelton, niet meerdere keren kan worden benut door middel van kruislings schenken.
Lees verder
arrow right
Btw-ondernemer bij verkoop bouwkavel?
Een rechter heeft geoordeeld dat een particulier btw moet afdragen aan de Belastingdienst voor de verkoop van twee bouwkavels. De rechter beschouwde deze particulier namelijk als een btw-ondernemer.
Lees verder
arrow right
Rechtbank: werken in ploegendienst geen arbeidsvoorwaarde
De vraag of iets als een arbeidsvoorwaarde geldt, komt regelmatig voor. In een recente uitspraak werd besproken of het werken in een drieploegendienst als een arbeidsvoorwaarde kan worden beschouwd.
Lees verder
arrow right
Ondernemingen moeten jaarlijkse vergoeding betalen voor KvK-inschrijving
Ondernemingen zullen binnenkort een bijdrage moeten betalen om geregistreerd te blijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dit blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. De exacte hoogte van de bijdrage is nog niet vastgesteld, maar het bedrag zal zeker hoger zijn dan € 25.
Lees verder
arrow right
Faillissement en de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)
Indien u besluit uw bedrijf te schenken of indien uw erfgenamen het bedrijf erven, komt onder specifieke voorwaarden mogelijk de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in aanmerking. In sommige gevallen, zoals bij een faillissement binnen een periode van vijf jaar, kan de BOR die voorwaardelijk is toegepast, komen te vervallen.
Lees verder
arrow right
Vraag vóór 1 juli uitzondering bij grensoverschrijdend werken aan
Werknemers die in een ander EU-land wonen en voor een Nederlandse werkgever werken, maar deels thuis in hun woonland werken, kunnen verplicht worden om zich sociaal te verzekeren in hun woonland. Zij kunnen echter bij de SVB een uitzondering aanvragen, zodat zij toch in Nederland sociaal verzekerd blijven. Om deze regeling vanaf 1 juli 2023 van kracht te laten zijn, moeten zij vóór 1 juli 2024 actie ondernemen.
Lees verder
arrow right
Overzicht fiscale maatregelen uit Hoofdlijnenakkoord
Op 16 mei 2024 hebben de PVV, VVD, NSC en BBB een hoofdlijnenakkoord bereikt. Hoewel dit akkoord nog verder uitgewerkt moet worden tot een definitief regeerakkoord, kunnen we nu al verschillende concrete fiscale maatregelen onderscheiden die nader uitgewerkt zullen worden. In dit artikel vind je per thema een overzicht van de genoemde fiscale maatregelen.
Lees verder
arrow right
Check jouw definitieve aanslag IB 2023 voor box 3
Heb jij box 3-vermogen en ontvang jij een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2023? Onderzoek dan of het verstandig is om hier tegen in bezwaar te komen.
Lees verder
arrow right
Wijziging fijnstoftoeslag mrb
De Belastingdienst gaat de inning van fijnstoftoeslag in de motorrijtuigenbelasting (mrb) veranderen. Zowel voor personen- als bestelauto’s. Hierdoor kan de mrb iets meer gaan kosten.
Lees verder
arrow right
Loonheffingen update: Handboek 2024 nu beschikbaar
Het Handboek Loonheffingen 2024 is nu beschikbaar voor werkgevers. Jaarlijks publiceert de Belastingdienst dit handboek, waarin alle vereisten voor werkgevers met betrekking tot loonheffingen worden vermeld, om correcties en boetes te voorkomen.
Lees verder
arrow right

MIS HET LAATSTE NIEUWS NIET

Wil je het laatste nieuws en belangrijke tips niet missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

LinkedIn

Blijf op de hoogte en volg Omnyacc op LinkedIn

Omnyacc op LinkedIn volgen

Al ruim 2.000 ondernemers gingen je voor

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?