Nieuws

BLIJF OP DE HOOGTE

Volg hier de laatste actualiteiten en ontwikkelingen. Heb je vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Identificatie afnemer bij btw-verleggingsregeling
Pas je de verleggingsregeling in de btw toe? Dan dien je de identiteit van de afnemer vast te stellen. Dit is noodzakelijk vanwege een effectieve controle op heffing en inning van de btw van de afnemer. Zo oordeelde de Hoge Raad.
Lees verder
arrow right
Verhoging kinderopvangtoeslag in 2024
Volgend jaar gaan de maximale uurprijzen en de toetsingsinkomens in de kinderopvangtoeslag omhoog.
Lees verder
arrow right
Plannen wijzigingen concurrentiebeding
Heb je een concurrentiebeding opgenomen in de arbeidscontracten van jouw werknemers? Er zijn vanuit het kabinet plannen om het concurrentiebeding te hervormen om zo onnodige beperkingen van zo’n beding en rechterlijke procedures tegen te gaan.
Lees verder
arrow right
Vanaf 2025 fors inkomensnadeel voor nieuwe ouders
Vanaf 2025 wordt er een fors inkomensnadeel verwacht voor nieuwe ouders. Dit komt voort uit de afschaffing van de IACK per 2024 en de beslissing om kinderopvang nog niet al vanaf 2025 bijna gratis te maken, maar pas twee jaar later, dus vanaf 2027.
Lees verder
arrow right
Agro: zand/löss, vanggewas na ‘ieder’ gewas
Vanaf dit jaar krijg je een korting op jouw stikstofnorm als je uiterlijk 1 oktober (nog) geen vanggewas hebt ingezaaid na een hoofdteelt op zand/löss. Bij een heel aantal gewassen geldt de korting niet.
Lees verder
arrow right
Agro: vrijstelling fosfaat bij organische stofrijke mest
Gebruik je organische stofrijke mest, zoals bijvoorbeeld compost of strorijke vaste mest? Dan hoef je, onder voorwaarden, niet alle fosfaat mee te tellen.
Lees verder
arrow right
Agro: subsidie ‘Behoud grasland’
Wil je, als derogatiebedrijf, in aanmerking komen voor de ’subsidie ‘Behoud graslandareaal’? Je kunt deze subsidie aanvragen van 19 juni t/m 18 juli.
Lees verder
arrow right
Agro: regels graslandvernietiging
De graslandvernietigingsregels gelden voor alle bedrijven. Hieronder gaan we in op bestaande regels die gelden in de periode van 1 juni t/m 15 september.
Lees verder
arrow right
Agro: aanvullende derogatieregels klei/veen
Er gelden extra derogatievoorwaarden voor jouw bedrijf als je derogatie hebt aangevraagd en je percelen hebt op klei of veen. Ook gelden extra regels voor derogatiebedrijven op klei/veen in de nieuwe ‘NV-gebieden’.
Lees verder
arrow right
Agro: voorwaarden eco-activiteiten
Heb je jouw Gecombineerde opgave al ingediend? Je hebt nog tot en met 15 juni. Als je ook wilt deelnemen aan de eco-regeling geef dan jouw eco-activiteiten gelijktijdig op. Na 15 juni kun je namelijk geen eco-activiteiten meer toevoegen. Je kunt wel eco-activiteiten intrekken. Je dient jouw definitieve aanvraag in het najaar in.
Lees verder
arrow right
Vrijstelling voor gezonde lunches voor werknemers?
Onder voorwaarden zijn arbo-voorzieningen vrijgesteld van belastingheffing. Maar geldt dat ook voor gezonde lunches? Hof Den Haag vindt van niet, maar daar is de adviseur van de Hoge Raad het niet mee eens. De vraag is wat de Hoge Raad hiermee gaat doen.
Lees verder
arrow right
Wettelijke eisen reglement ondernemingsraad (OR)
Heeft jouw bedrijf een ondernemersraad? Medezeggenschap begint met een voorlopig or-reglement. Hierin is vastgelegd hoe de or-verkiezingen worden georganiseerd en welke werkwijze de or hanteert. Het voorlopig or-reglement kan na installatie van de or worden omgezet in een definitief reglement.
Lees verder
arrow right
Wettelijke rekenrente pensioen en lijfrente eigen bv
De wettelijke rekenrente voor waardering van pensioen- en lijfrenteverplichtingen in de eigen bv blijft 4%. Dit heeft de Hoge Raad geoordeeld.
Lees verder
arrow right
Hypotheekrenteaftrek bij buitenlands belastingplichtige
Hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek als je als Nederlander bijvoorbeeld in België woont? Onder omstandigheden kun je hier toch recht op hebben op het Nederlandse inkomen. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs aangegeven welke rol het totale inkomen hierbij speelt.
Lees verder
arrow right
Wat gebeurt er met giften bij intrekking van ANBI-status?
Ontving je een gift van een instelling met een anbi-status? Goed nieuws! Zelfs als de ANBI-status van de betreffende instelling met terugwerkende kracht wordt ingetrokken, blijft in principe de vrijstelling voor deze gift behouden. Ook als je zelf een donatie hebt gedaan aan de instelling, blijft de aftrek in principe geldig.
Lees verder
arrow right
Wet toekomst pensioenen aangenomen
De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei definitief geworden. De Eerste Kamer stemde in grote meerderheid voor. De Wet gaat daarmee op 1 juli 2023 in. Op die datum start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling en daarna pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren.
Lees verder
arrow right

MIS HET LAATSTE NIEUWS NIET

Wil je het laatste nieuws en belangrijke tips niet missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Social media
Volg je omnyacc al?

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?