Nieuws

BLIJF OP DE HOOGTE

Volg hier de laatste actualiteiten en ontwikkelingen. Heb je vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Verlies bij verkoop van auto niet van invloed op bijtelling
Als je een auto van de zaak hebt, geldt de bekende bijtelling. Voor ondernemers in de inkomstenbelasting mag deze bijtelling niet hoger zijn dan jouw werkelijke autokosten in een jaar.
Lees verder
arrow right
Achteraf opgestelde urenstaat genoeg bewijs
Ondernemers hebben recht op diverse fiscale voordelen, waarvoor sommige vereisen dat de ondernemer voldoet aan het urencriterium. Dit houdt in dat in principe minimaal 1.225 uur per jaar in de eigen onderneming moet zijn besteed. Is het toegestaan voor de ondernemer om dit te bewijzen aan de hand van een achteraf opgestelde urenregistratie?
Lees verder
arrow right
TEK aanvragen voor 2 oktober 2023
Ondernemer in het mkb en heb je een energie-intensief bedrijf? Zorg dan dat je voor 2 oktober 2023 17.00 uur de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aangevraagd hebt. De TEK kan maximaal €160.000 per onderneming bedragen. Het is mogelijk om met terugwerkende kracht de TEK aan te vragen, voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.
Lees verder
arrow right
Hoe zit het met btw op virtueel geld handelen in computergames
In videogames wordt vaak gebruik gemaakt van virtuele valuta. Maar kan deze virtuele valuta echt worden vergeleken met echte valuta, en geldt er daarom een btw-vrijstelling voor transacties met deze valuta? Onlangs heeft het gerechtshof in Amsterdam een uitspraak gedaan over dit vraagstuk.
Lees verder
arrow right
'Onderhanden werk', telt dit mee voor de TVL?
Leed jouw onderneming omzetverlies tijdens de coronacrisis? Dan heb je mogelijk de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aangevraagd. Is de post 'onderhanden werk' ook relevant voor het vaststellen van het omzetverlies?
Lees verder
arrow right
Vorderingen verrekenen met salaris bij vertrek mag niet altijd
Een werkgever weigerde de salarisafrekening van een vertrekkende werknemer te betalen, omdat hij meende openstaande vorderingen te hebben. De werknemer spande een kort geding aan om haar achterstallig salaris alsnog te ontvangen.
Lees verder
arrow right
Vraag STAP-subsidie aan op 18 september
Vanaf 18 september 2023, om 10.00 uur, is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de STAP-subsidie, die bedoeld is voor de financiering van scholing. Let op, de voorwaarden zijn aangepast, en vanaf nu is het alleen mogelijk subsidie aan te vragen voor opleidingen die officieel erkend zijn door het ministerie van OCW.
Lees verder
arrow right
Gaat de verhoogde vrijstelling verloren als een schenking wordt herroepen?
Bij specifieke schenkingen geldt soms een eenmalige verhoogde fiscale vrijstelling. Maar wat gebeurt er fiscaal als zo'n schenking wordt ingetrokken? Gaat de verhoogde vrijstelling dan verloren?
Lees verder
arrow right
Hoe beperkt is de aftrekbaarheid van vrijgestelde gemengde kosten?
Wanneer je als werkgever vergoedingen of verstrekkingen aan jouw werknemers verleent, zijn deze doorgaans onderhevig aan belasting. Dit kan echter gedeeltelijk worden voorkomen door ze op te nemen in de werkkostenregeling. Maar is het dan nog mogelijk om de betreffende kosten volledig af te trekken, of slechts gedeeltelijk, vooral als het om gemengde kosten gaat?
Lees verder
arrow right
Belastingrente voor Vpb terug op 8%
Met ingang van 1 september 2023 wordt het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting (Vpb) opnieuw vastgesteld op 8%. Dit brengt het rentepercentage in lijn met het tarief voor te betalen belastingrente voor de Vpb.
Lees verder
arrow right
Fiscale overwegingen bij de Lbv en de Lbv plus-regeling
Op 3 juli 2023 zijn twee landelijke beëindigingsregelingen voor veehouderijlocaties geïntroduceerd, gericht op agrarische ondernemers in deze sector. Ondanks de verwachtingen heeft demissionair staatssecretaris Van Rij aangekondigd dat er geen volledige belastingvrijstelling zal worden toegekend. Maar wat zijn de fiscale regelingen die momenteel van kracht zijn?
Lees verder
arrow right
Brandstofprijzen worden naar verwachting fors verhoogd vanaf 1 januari 2024
Met de komst van 1 januari 2024 in zicht, worden forse stijgingen in de brandstofprijzen verwacht. Deze stijgingen worden voornamelijk veroorzaakt door het herroepen van eerdere accijnsverlagingen en de aanpassing van de accijnzen aan de inflatie. De exacte tariefwijzigingen blijven echter nog onduidelijk.
Lees verder
arrow right
Kabinet beroept zich op hogere inkomens in strijd tegen armoede
Het kabinet heeft aangekondigd stappen te ondernemen in de strijd tegen armoede. De kosten zullen gedragen worden door belastingbetalers met een inkomen boven de eerste tariefschijf in box 1 volgend jaar. Deze maatregelen zullen van invloed zijn op onder andere de huurtoeslag, het kindgebonden budget en de arbeidskorting.
Lees verder
arrow right
Fiscus verlengt coulante aanpak belastingschulden tot 1 april 2024
Ben je een ondernemer die momenteel worstelt met belastingschulden die niet meer te dragen zijn? Dan is er goed nieuws, want de belastingdienst heeft besloten om tot 1 april 2024 een meer toegeeflijke benadering te hanteren voor schuldsaneringen. Het enige vereiste is dat er een saneringsakkoord is gesloten met al je schuldeisers. De fiscus zou zich oorspronkelijk tot 1 oktober 2023 soepeler opstellen, maar heeft deze termijn dus met een half jaar verlengd.
Lees verder
arrow right
Wanneer wordt een auto als privévermogen beschouwd?
Als ondernemer in de inkomstenbelasting kun je een bedrijfsmiddel zowel zakelijk als privé gebruiken, meestal valt dit onder het keuzevermogen. Dit geeft jou de vrijheid om binnen vastgestelde grenzen te beslissen of je het als ondernemingsvermogen wilt boeken. Voor personenauto's gelden echter specifieke regels. De Hoge Raad heeft onlangs beslist wanneer die afwijkende grenzen voor een auto wel of juist niet gelden.
Lees verder
arrow right
Aanpassingen in Modelovereenkomsten: vrije vervanging niet langer toegestaan
De Belastingdienst heeft besloten om de goedkeuring van Modelovereenkomsten in te trekken waarin de mogelijkheid voor de opdrachtnemer om zich vrij te laten vervangen is opgenomen. Deze wijziging zal van kracht worden per 1 januari 2024 en komt voort uit het zogenaamde Deliveroo-arrest.
Lees verder
arrow right

MIS HET LAATSTE NIEUWS NIET

Wil je het laatste nieuws en belangrijke tips niet missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

LinkedIn

Blijf op de hoogte en volg Omnyacc op LinkedIn

Omnyacc op LinkedIn volgen

Al ruim 2.000 ondernemers gingen je voor

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?