Nieuws

BLIJF OP DE HOOGTE

Volg hier de laatste actualiteiten en ontwikkelingen. Heb je vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Verhoging kindgebonden budget
In 2023 is het kindgebonden budget voor elk kind extra omhoog gegaan. Voor alleenstaande ouders is er een extra verhoging van maximaal € 356 per jaar. Ook is de vermogensgrens tot wanneer je recht hebt op deze tegemoetkoming naar boven bijgesteld.
Lees verder
arrow right
Controleer jouw WOZ-waarde
Als het goed is, ontvang je binnenkort de nieuwe WOZ-waarde van jouw woning en/of bedrijfspand. Controleer deze goed, want de vastgestelde waardes kloppen niet altijd. Bij een hogere WOZ-waarde betaal je vaak meer belasting, zoals ozb. Belangrijk dus om te controleren of de WOZ-waarde klopt.
Lees verder
arrow right
Schuldenoverzicht corona
Heb je als ondernemer een aanmaning ontvangen over een achterstand in de aflossing van jouw coronaschuld? Dan ontvang je binnenkort een schuldenoverzicht. Het overzicht ontbrak bij de aanmaning. Hierdoor was het niet duidelijk wat de daadwerkelijke achterstand was.
Lees verder
arrow right
Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) vanaf 21 maart aanvragen
Vanaf 21 maart kunnen energie-intensieve mkb-ondernemers de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen. Dit gaat om de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.
Lees verder
arrow right
SLIM-subsidie aanvragen
Wil je als werkgever in het mkb de SLIM-subsidie aanvragen? Vanaf 1 maart kun je de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelingen in mkb-ondernemingen weer aanvragen. Nieuw in de regeling is dat ook mkb-ondernemingen een voorschot van 50% kunnen krijgen.
Lees verder
arrow right
Starterskrediet terug betalen? Fiscaal niet aftrekbaar
Moet je starterskrediet van het UWV terugbetalen? Dan is dit fiscaal niet aftrekbaar, omdat het namelijk niet aan te merken is als persoonsgebonden aftrekpost, noch als negatief loon.
Lees verder
arrow right
Tegemoetkoming extra kosten door Brexit eenvoudiger
Heb je als ondernemer kosten gemaakt vanwege de Brexit? Dan kun je een tegemoetkoming aanvragen via de BAR Bedrijfslevenregeling. Het aanvragen van de regeling is eenvoudiger gemaakt. Er hoeven in veel gevallen minder administratieve bewijsmiddelen meegestuurd te worden bij het aanvragen van de tegemoetkoming.
Lees verder
arrow right
Kabinet schrapt verhoging belastingrente vennootschapsbelasting
De verhoging naar 10,5 procent van de belastingrente op de vennootschapsbelasting (Vpb) is voorlopig van de baan. Pas later dit voorjaar beslist het kabinet wat het met het rentepercentage uiteindelijk gaat doen.
Lees verder
arrow right
Vergoeding proceskosten bij verlaging box 3
Bij vermindering of vernietiging van een aanslag heb je onder bepaalde voorwaarden recht op vergoeding van jouw proceskosten. Dat kan ook gelden als jouw aanslag lager wordt door rechtsherstel box 3.
Lees verder
arrow right
UBO-register niet publiek toegankelijk
Op basis van de uitspraak van het Europese Hof voor wat betreft de openbaarheid van het UBO-register, heeft het kabinet besloten dit register niet publiektoegankelijk te maken.
Lees verder
arrow right
Bezwaar navorderingsaanslag 2017 of eerder
Ben je het niet eens met een navorderingsaanslag over 2017 of een eerder jaar? Zorg dan dat je tijdig bezwaar maakt. Een te laat ingediend bezwaar wordt niet in behandeling genomen, ook niet als verzoek om ambtshalve vermindering.
Lees verder
arrow right
Basisregistratie Kadaster en WOZ
Bij de Basisregistratie Kadaster wordt eigendom van een onroerende zaak in beginsel aangesloten voor de toepassing van de Wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ). Zijn in deze Basisregistratie Kadaster belangrijke correcties achterwege gebleven, dan kan mogelijk aan de toepassing voor de WOZ voorbij worden gegaan.
Lees verder
arrow right
Salderingsregeling zonne-energie op termijn afgeschaft
Er is vanuit de Tweede De Tweede Kamer ingestemd met het op termijn afschaffen van de salderingsregeling op zonne-energie. Of de salderingsregeling ook daadwerkelijk wordt afgeschaft, hangt af van de Eerste Kamer die ook nog met het voorstel moet instemmen.
Lees verder
arrow right
Voorkom 10,5% belastingrente
De belastingrente voor de vennootschapsbelasting stijgt per 1 maart 2023 van 8 naar 10,5%. Zorg er dus voor dat je die belastingrente voorkomt!
Lees verder
arrow right
Wet bescherming klokkenluiders
Op 23 januari 2023 is er ingestemd met het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders door de Eerste Kamer. Deze wet implementeert de Europese Klokkenluidersrichtlijn en vervangt de Wet Huis voor Klokkenluiders. Het is nog onduidelijk wanneer de wet in werking zal treden.
Lees verder
arrow right
Wettelijk minimumuurloon per 2024
Het wetsvoorstel voor het invoeren van een wettelijk minimumuurloon is aangenomen door de Eerste Kamer. Naar verwachting wordt er vanaf 1 januari 2024 gerekend met een minimumuurloon op basis van 36 uren per week, in plaats van een minimumloon per maand.
Lees verder
arrow right

MIS HET LAATSTE NIEUWS NIET

Wil je het laatste nieuws en belangrijke tips niet missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Social media
Volg je omnyacc al?

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?