Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

Nieuws

BLIJF OP DE HOOGTE

Volg hier de laatste actualiteiten en ontwikkelingen. Heb je vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Is herinvesteringsreserve van toepassing op fosfaatrechten?

Is herinvesteringsreserve van toepassing op fosfaatrechten?

19-12-2022

Kunnen fosfaatrechten wel aangemerkt worden als bedrijfsmiddel? Op deze vraag heeft de rechtbank Gelderland onlangs antwoord gegeven in een procedure waarin het ging om toepassing van een herinvesteringsreserve.
Verhuur van onderneming en BOR

Verhuur van onderneming en BOR

16-12-2022

Met de bedrijfsopvolgingsregeling kun je jouw onderneming fiscaal vriendelijk schenken of laten vererven bij jouw overlijden. Na toepassing van regeling vervalt deze met terugwerkende kracht als jouw onderneming niet lang genoeg blijft bestaan. Verhuur van jouw onderneming laat de regeling echter niet per definitie vervallen, aldus de Hoge Raad.
Controleer je premiebeschikking Werkhervattingskas (Whk)

Controleer je premiebeschikking Werkhervattingskas (Whk)

15-12-2022

De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan inzake de no-riskpolis voor een werknemer die in de tweede periode weer in dienst is getreden. Maak tijdig bezwaar bij de Belastingdienst, mocht je vermoeden dat ZW-uitkeringen en eventuele WGA-uitkeringen aansluitend aan de tweede dienstbetrekking aan jou als werkgever zijn toegerekend als uitkeringslast.
Voortgang btw-nultarief op groente en fruit

Voortgang btw-nultarief op groente en fruit

15-12-2022

Het kabinet streeft ernaar om mogelijk per 1 januari 2024 een 0-tarief in te voeren op groente en fruit. Met een uitvoeringstoets zal worden nagegaan of deze datum ook uitvoeringstechnisch haalbaar is.
Coronasluiting? Geen OZB-gebruikersheffing

Coronasluiting? Geen OZB-gebruikersheffing

14-12-2022

De rechtbank in Limburg heeft onlangs beslist dat een bioscoop die tijdens de coronacrisis verplicht gesloten was geen OZB-gebruikersheffing hoeft te betalen. De bioscoop kon op de peildatum namelijk niet gebruikt worden door de exploitant.
Uitkeringen stijgen per 1 januari 2023

Uitkeringen stijgen per 1 januari 2023

13-12-2022

Het wettelijk minimumloon stijgt vanaf 2023 van € 1.756,20 naar € 1.934,40 per maand. Diverse uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Daarom worden deze ook aangepast.
Jubelton spreiden over 2022 en 2023

Jubelton spreiden over 2022 en 2023

13-12-2022

De jubelton wordt afgeschaft. De jubelton is de eenmalige belastingvrije schenking voor onder andere de aankoop van een woning. Wil je nog gebruikmaken van de jubelton? Kom dan in 2022 nog in actie. Dan kun je de huidige jubelton van € 106.671 nog spreiden over 2022 en 2023.
Borrel in 2022 of 2023?

Borrel in 2022 of 2023?

12-12-2022

Veel werkgevers proosten met het personeel op de jaarwisseling. Fiscaal gezien kan het handig zijn om na te denken of je kiest voor een oudejaarsborrel of een toost uitbrengt op het nieuwe jaar. Wellicht kies je zelfs voor beide!
Normbedragen maaltijden, thuiswerken en reiskosten 2023

Normbedragen maaltijden, thuiswerken en reiskosten 2023

12-12-2022

De nieuwe normbedragen voor maaltijden, thuiswerken en reiskosten voor 2023 zijn door de Belastingdienst bekendgemaakt. Deze zijn alle hoger dan in 2022.
Verplicht aangifte doen met eHerkenning toegestaan

Verplicht aangifte doen met eHerkenning toegestaan

09-12-2022

Volgens de Hoge Raad heeft de verplichting om met eHerkenning aangifte loonheffingen te doen een wettelijke basis. Aan deze verplichting mogen ook kosten zijn verbonden maar deze mogen niet onevenredig hoog zijn.
Agro: wijzigingen ‘Mest’ 2023

Agro: wijzigingen ‘Mest’ 2023

08-12-2022

Vanaf 1 januari 2023 treden veel nieuwe regels in werking. Hieronder staan enkele nieuwe regels vanuit het 7e Actieprogramma en derogatie.
Agro: aandachtspunten rondom jaarwisseling

Agro: aandachtspunten rondom jaarwisseling

08-12-2022

Wat zijn de aandachtspunten rondom de jaarwisseling voor jouw agrarische onderneming? Er spelen vaak diverse zaken. Dit geldt onder andere ten aanzien van de ‘Meststoffenwet’. Dien meldingen tijdig in.
Agro: subsidie duurzame investeringen

Agro: subsidie duurzame investeringen

08-12-2022

Binnen de investeringssubsidie ‘Groen economisch herstel’ kun je, voor vergelijkbare investeringen als vorig jaar, subsidie aanvragen. De voorwaarden zijn wel wat anders. Ook is het subsidiepercentage lager.
Agro: subsidie voor aanleg landschapselementen

Agro: subsidie voor aanleg landschapselementen

08-12-2022

Je kunt subsidie aanvragen voor de aanleg van landschapselementen op jouw grond. Deze aanleg kun je ook in een samenwerkingsverband uitvoeren. De subsidieaanvragen worden gerangschikt op basis van een puntensysteem.
Agro: welke voorbereidingen treffen GLB?

Agro: welke voorbereidingen treffen GLB?

08-12-2022

Vanaf 1 januari 2023 start de nieuwe GLB. Dit vergt voorbereidende werkzaamheden. Welke voorbereidingen kun je alvast treffen? Controleer onder andere tijdig of je aan de basisvoorwaarden (conditionaliteit) kunt voldoen. Daarnaast moet je weten welke eco-activiteiten je uit gaat voeren, zodat je weet aan welke voorwaarden je moet voldoen.
Agro: Nieuwe GLB 2023

Agro: Nieuwe GLB 2023

08-12-2022

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) gaat per 1 januari 2023 van start. In de periode van 1 maart t/m 15 mei kun je je aanmelden. Wij adviseren om vooraf jouw mogelijkheden in beeld te brengen en te kijken of je aan de voorwaarden kunt en wilt voldoen. Begin op tijd anders kom je straks tijd te kort.

MIS HET LAATSTE NIEUWS NIET

Wil je het laatste nieuws en belangrijke tips niet missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Social Media

Volg jij Omnyacc al?

Linkedin

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?