Nieuws

BLIJF OP DE HOOGTE

Volg hier de laatste actualiteiten en ontwikkelingen. Heb je vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Agro: Enkele keuzes bij eco-activiteit ‘Weidegang’
Na de GO-periode zijn aanpassingen aan je eco-activiteiten niet mogelijk. Bij 'Weidegang' zijn er echter twee uitzonderingen. Bovendien is recentelijk bepaald dat je uiterlijk op 15 juni moet beginnen met weiden.
Lees verder
arrow right
Agro: Vestigingssteun Jonge landbouwer vanaf 3 juni
Ben je jonge landbouwer? Dan zul je vrijwel zeker gehoord hebben van de ‘Vestigingssteun Jonge landbouwers’. Deze kun je vanaf 3 juni aanvragen. Uiteraard moet jouw wel aan de voorwaarden voldoen.
Lees verder
arrow right
Aangifte doen wanneer je niet meer voldoet aan voortzettingseis BOR
Wanneer een ondernemer zijn bedrijf schenkt of iemand een bedrijf erft, kan de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) worden toegepast. Een cruciale voorwaarde voor de BOR is dat het bedrijf minstens vijf jaar moet worden voortgezet. Indien niet meer aan deze eis wordt voldaan, moet dit worden gemeld bij de Belastingdienst en moet aangifte worden gedaan.
Lees verder
arrow right
Voorstel wettelijk rouwverlof
Het kabinet wil wettelijk regelen dat werkende ouders met minderjarige kinderen recht hebben op rouwverlof. Dit verlof kan worden opgenomen bij het overlijden van één van de ouders of één van de minderjarige kinderen.
Lees verder
arrow right
Rapportageverplichting voor mobiliteit van werknemers per 1 juli
Werkgevers met 100 of meer werknemers zijn vanaf 1 juli van dit jaar verplicht gegevens over de mobiliteit van hun werknemers te registreren en hierover in 2025 te rapporteren. Deze verplichting geldt voor zakelijke reizen en woon-werkverkeer.
Lees verder
arrow right
Onbelaste kostenvergoeding ook voor chauffeurs buiten cao?
Volgens de cao Beroepsgoederenvervoer moet een werkgever zijn chauffeurs een vaste netto vergoeding verstrekken voor verblijfskosten. Met de Belastingdienst is overeengekomen dat deze vergoeding binnen de werkkostenregeling is vrijgesteld en daardoor onbelast kan zijn. De Belastingdienst heeft verduidelijkt of, en onder welke omstandigheden, een dergelijke vergoeding ook voor chauffeurs buiten de cao van toepassing is.
Lees verder
arrow right
Belastingaftrek voor dieetkosten: wat is aftrekbaar?
Als je aan een ziekte lijdt, moet je soms een specifiek dieet volgen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de kosten hiervan worden afgetrokken als zorgkosten. Maar welk bedrag kun je aftrekken als je meerdere, elkaar overlappende diëten moet volgen?
Lees verder
arrow right
Onbelaste reiskostenvergoeding blijft onveranderd
Werkgevers kunnen hun personeel een onbelaste reiskostenvergoeding van €0,23/km bieden voor zakelijke reizen. Ondernemers kunnen hetzelfde bedrag aftrekken van de winst voor zakelijke reiskosten. Staatssecretaris Van Rij heeft bevestigd dat dit bedrag voorlopig niet zal worden aangepast, zoals blijkt uit een reactie op een onderzoek naar deze vergoeding.
Lees verder
arrow right
Wijs loonbestanddelen tijdig aan in vrije ruimte
Als werkgever kun je diverse loonbestanddelen onderbrengen in de werkkostenregeling, mits je deze tijdig aanwijst. Volgens de Hoge Raad is dit ook mogelijk als er al bezwaar en beroep lopen.
Lees verder
arrow right
Nieuw box 3-stelsel met werkelijk rendement per 2027?
Om het nieuwe box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement per 2027 te kunnen invoeren, moet dit wetsvoorstel uiterlijk eind juni 2024 in de ministerraad worden besproken. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de regering verzoekt om de invoering van het nieuwe box 3-stelsel door te zetten.
Lees verder
arrow right
Recht op LKV blijft bij overgang van onderneming
De Hoge Raad heeft beslist dat een loonkostenvoordeel (LKV) niet vervalt bij de overgang van een onderneming naar een nieuwe werkgever. Als dit bij jou het geval was en jij tijdig actie ondernam, kent de Belastingdienst jou alsnog een LKV toe.
Lees verder
arrow right
Handleiding van Belastingdienst voor internationale artiesten en sporters
De Belastingdienst heeft een handleiding gepubliceerd over de vennootschapsbelasting op inkomsten van internationaal opererende artiesten en sporters, die worden ontvangen door vennootschappen die onder de Nederlandse vennootschapsbelasting vallen. Deze handleiding dient als hulpmiddel om dubbele belastingheffing te voorkomen.
Lees verder
arrow right
Gezonde lunches in bedrijfsrestaurant is vrijgestelde arbovoorziening
Een werkgever die in 2017 en 2018 zijn personeel gratis gezonde maaltijden verstrekte, hoeft hierover geen loonbelasting af te dragen. Dit heeft de Hoge Raad beslist. De verstrekte maaltijden waren gericht vrijgesteld binnen de werkkostenregeling omdat ze rechtstreeks voortvloeiden uit het arbobeleid van de werkgever.
Lees verder
arrow right
Bezwaar maken tegen je definitieve aanslag IB 2023?
Zelfs als je alleen bank- en spaartegoeden in box 3 hebt, kan het verstandig zijn om bezwaar te maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2023. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je werkelijke rendement veel lager is dan het forfaitaire rendement, of als je een beroep wilt doen op strijdigheid met Europees recht.
Lees verder
arrow right
Openbaarmaking van namen verlaagde energetarieven
Vanaf het najaar van 2025 zullen de namen van bedrijven die profiteren van lagere energietarieven voor glastuinbouw, landpalen of walstroom openbaar worden gemaakt. Deze lagere energietarieven worden beschouwd als steunmaatregelen, waardoor het vastgelegd is dat de namen van de gebruikers ervan openbaar worden gemaakt.
Lees verder
arrow right
Beperkingen van kruislings schenken en de jubelton
Het gerechtshof in Den Haag heeft onlangs besloten dat de vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning, bekend als de jubelton, niet meerdere keren kan worden benut door middel van kruislings schenken.
Lees verder
arrow right

MIS HET LAATSTE NIEUWS NIET

Wil je het laatste nieuws en belangrijke tips niet missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

LinkedIn

Blijf op de hoogte en volg Omnyacc op LinkedIn

Omnyacc op LinkedIn volgen

Al ruim 2.000 ondernemers gingen je voor

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?