Nieuws

BLIJF OP DE HOOGTE

Volg hier de laatste actualiteiten en ontwikkelingen. Heb je vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Belastingrente voor Vpb terug op 8%
Met ingang van 1 september 2023 wordt het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting (Vpb) opnieuw vastgesteld op 8%. Dit brengt het rentepercentage in lijn met het tarief voor te betalen belastingrente voor de Vpb.
Lees verder
arrow right
Fiscale overwegingen bij de Lbv en de Lbv plus-regeling
Op 3 juli 2023 zijn twee landelijke beëindigingsregelingen voor veehouderijlocaties geïntroduceerd, gericht op agrarische ondernemers in deze sector. Ondanks de verwachtingen heeft demissionair staatssecretaris Van Rij aangekondigd dat er geen volledige belastingvrijstelling zal worden toegekend. Maar wat zijn de fiscale regelingen die momenteel van kracht zijn?
Lees verder
arrow right
Brandstofprijzen worden naar verwachting fors verhoogd vanaf 1 januari 2024
Met de komst van 1 januari 2024 in zicht, worden forse stijgingen in de brandstofprijzen verwacht. Deze stijgingen worden voornamelijk veroorzaakt door het herroepen van eerdere accijnsverlagingen en de aanpassing van de accijnzen aan de inflatie. De exacte tariefwijzigingen blijven echter nog onduidelijk.
Lees verder
arrow right
Kabinet beroept zich op hogere inkomens in strijd tegen armoede
Het kabinet heeft aangekondigd stappen te ondernemen in de strijd tegen armoede. De kosten zullen gedragen worden door belastingbetalers met een inkomen boven de eerste tariefschijf in box 1 volgend jaar. Deze maatregelen zullen van invloed zijn op onder andere de huurtoeslag, het kindgebonden budget en de arbeidskorting.
Lees verder
arrow right
Fiscus verlengt coulante aanpak belastingschulden tot 1 april 2024
Ben je een ondernemer die momenteel worstelt met belastingschulden die niet meer te dragen zijn? Dan is er goed nieuws, want de belastingdienst heeft besloten om tot 1 april 2024 een meer toegeeflijke benadering te hanteren voor schuldsaneringen. Het enige vereiste is dat er een saneringsakkoord is gesloten met al je schuldeisers. De fiscus zou zich oorspronkelijk tot 1 oktober 2023 soepeler opstellen, maar heeft deze termijn dus met een half jaar verlengd.
Lees verder
arrow right
Wanneer wordt een auto als privévermogen beschouwd?
Als ondernemer in de inkomstenbelasting kun je een bedrijfsmiddel zowel zakelijk als privé gebruiken, meestal valt dit onder het keuzevermogen. Dit geeft jou de vrijheid om binnen vastgestelde grenzen te beslissen of je het als ondernemingsvermogen wilt boeken. Voor personenauto's gelden echter specifieke regels. De Hoge Raad heeft onlangs beslist wanneer die afwijkende grenzen voor een auto wel of juist niet gelden.
Lees verder
arrow right
Aanpassingen in Modelovereenkomsten: vrije vervanging niet langer toegestaan
De Belastingdienst heeft besloten om de goedkeuring van Modelovereenkomsten in te trekken waarin de mogelijkheid voor de opdrachtnemer om zich vrij te laten vervangen is opgenomen. Deze wijziging zal van kracht worden per 1 januari 2024 en komt voort uit het zogenaamde Deliveroo-arrest.
Lees verder
arrow right
Tozo tegemoetkoming: verplicht bewijs van inkomensdaling
Tijdens de coronacrisis konden zelfstandige ondernemers rekenen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) als hun inkomen onder het bijstandsminimum daalde. Een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland benadrukt het belang van het kunnen aantonen van deze inkomensdaling.
Lees verder
arrow right
Zakelijk reizen tijdens vakanties en bijtelling
Wanneer je in een auto van de zaak rijdt, krijg je te maken met de bekende fiscale bijtelling. Maar er is een manier om deze bijtelling te voorkomen: door je privégebruik van de auto te beperken tot maximaal 500 kilometers per jaar. Dit roept echter vaak de vraag op: vallen kilometers die je maakt tijdens een vakantietrip met een zakelijk karakter onder privé of zakelijk gebruik?
Lees verder
arrow right
Geen verandering in immateriële schadevergoeding voor WOZ-zaken door hof
Wanneer je het oneens bent met een beslissing van de fiscus, heb je het recht om bezwaar en beroep aan te tekenen. In gevallen waarin de uitspraak aanzienlijk langer op zich laat wachten dan redelijkerwijs verwacht mag worden, dan heb je recht op een schadevergoeding. Het kabinet wil dergelijke schadevergoedingen in WOZ-zaken afschaffen.
Lees verder
arrow right
Bijbaan na studie: Geen obstakel voor 30%-regeling
Werkgevers die buitenlandse werknemers in dienst nemen, kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de 30%-regeling. Normaal gesproken mogen deze werknemers nog geen arbeidsverleden in Nederland hebben. Echter, er is nu een interessante uitzondering, die is verruimd door de rechtbank Noord-Holland.
Lees verder
arrow right
Invloed van geërfde schulden op maximum excessief lenen
Erf je aandelen in een besloten vennootschap (bv)? Wordt deze erfenis belast met schulden? Heb je in deze bv een aanmerkelijk belang? Als de erfenis de schulden van de bv verhoogt tot boven de drempel van € 700.000, dan treedt belastingheffing in box 2 in werking.
Lees verder
arrow right
Fiscale overwegingen bij schenken onder voorwaardelijke lasten
Wanneer je een schenking doet, is het in de meeste gevallen zo dat er schenkbelasting verschuldigd is. Maar wat gebeurt er als je schenkt onder de voorwaarde van een last, bijvoorbeeld als de ontvanger een tegenprestatie moet leveren? Moet je dan direct schenkbelasting betalen over het volledige bedrag van de schenking?
Lees verder
arrow right
Harde deadline niet-betalers coronabelastingschulden
Deze week is de laatste oproep voor het aflossen van jouw coronabelastingschulden. Heb je een achterstand in de aflossing van deze schulden? Dan heb je nog tot en met 28 augustus 2023 de tijd om het hele bedrag van jouw coronabelastingschulden te betalen. Dit is een harde deadline. Voorkom invorderingsmaatregelen en bijkomende (veelal hoge) kosten.
Lees verder
arrow right
Wijziging KOR per 2025
Vanaf 1 januari 2025 wijzigt de kleineondernemersregeling (KOR) in de btw. De wijziging is met name van belang voor ondernemers met geringe omzetten buiten de eigen lidstaat.
Lees verder
arrow right
Agro: intrekken eco-activiteiten ‘verplicht’
Voorkom een (toekomstige) sanctie door het intrekken van de eco-activiteit als je hier niet (volledig) aan voldoet.
Lees verder
arrow right

MIS HET LAATSTE NIEUWS NIET

Wil je het laatste nieuws en belangrijke tips niet missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

LinkedIn

Blijf op de hoogte en volg Omnyacc op LinkedIn

Omnyacc op LinkedIn volgen

Al ruim 2.000 ondernemers gingen je voor

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?