Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 3 (NOW)

De NOW is de tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die vanwege de coronacrisis de omzet met minstens 20% zagen dalen. De regeling is met ingang van 1 oktober 2020 verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW 3 kent 3 tijdvakken en kent specifiekere bepalingen ten opzichte van NOW 1 en NOW 2. Op deze pagina vertellen we je er alles over. Heb je vragen? Schroom niet om te bellen of mailen als je meer vragen hebt of wilt sparren over jouw situatie. Samen staan we sterk!

Let op!

Het loket voor het tweede tijdvak, ook wel NOW 3.2 gaat op maandag 15 februari 2021 open en zal sluiten op 14 maart 2021.

NOW 3.0

NOW 3 ziet er schematisch als volgt uit:


Daling loonsom

Vrijstellingspercentage
Het vrijstellingspercentage voor de daling van de loonsom is het meest opvallende aan de NOW 3. De loonsom mag in tegenstelling tot NOW 1 en NOW 2 wel dalen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten.

Ontslag
Je kunt als werkgever de loonsom laten dalen door contracten niet te verlengen, door in onderling overleg met de werknemers afspraken te maken over ontslag en dit vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Een goed en volledig juridisch document is daarbij essentieel! Uiteraard kan Omnyacc je hierbij helpen. Je kunt daarvoor contact opnemen met je vaste contactpersoon.

Inspanningsverplichting
In geval van ontslag komt daar wel een inspanningsverplichting bij voor jou als werkgever om te begeleiden van werk naar werk. Je kunt een vergunning aanvragen bij het UWV om werknemers te mogen ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen bij het UWV. Ook daarbij geldt een inspanningsverplichting om een werknemer te begeleiden van werk naar werk.

Voorbereiding bedrijfseconomisch ontslag via het UWV

Veel ondernemingen die nu gebruik maken van de NOW-regeling ontkomen mogelijk niet aan een reorganisatie. Is daar binnen jouw bedrijf sprake van, dan is het advies om nu al voorbereidingen te treffen. Zo gaat er geen waardevolle tijd verloren. Denk hierbij aan het:

  • checken van loonspecificaties en omschreven functies
  • uitwerken van de plannen
  • in kaart brengen en verzamelen van benodigde financiële gegevens
  • voorbereiden van een berekening afspiegeling
  • consulteren van de OR en/of vakbonden

Daarnaast zijn er voor de aanvraag ontslagvergunning bij het UWV heel veel gegevens en financiële stukken nodig. De exacte gegevens zijn afhankelijk van de route die wordt gekozen binnen het UWV-traject. Bij het UWV kunnen namelijk diverse gronden worden aangevoerd voor het verkrijgen van een ontslagvergunning. Welke route je als ondernemer het beste kan volgen, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en echt maatwerk.


Omnyacc staat je graag bij

Deze procedure blijft echter een procedure van hoor en wederhoor, waarbij zowel werkgever als werknemer de standpunten duidelijk mogen maken. Omnyacc heeft veel ervaring met dit soort procedures en kan je hierin bijstaan. Neem contact met ons op voor meer informatie of een gesprek over dit lastige onderwerp.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Deze pagina kan om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.