Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

1 april 2021

Vanaf 1 april Europese registratie overtreding vervoerswetgeving 

Maak je vanaf 1 april 2021 een overtreding op de vervoerswetgeving? Dan worden de strafpunten Europees geregistreerd. De nationale registers worden gekoppeld. Hierdoor kan er beter beoordeeld worden op betrouwbaarheid. Hoe gaat dit in zijn werk?

Strafpunten

Het overtreden van de vervoerswetgeving leidt tot strafpunten. Strafpunten blijven twee jaar staan, daarna vervallen ze. Binnen die periode van twee jaar mag de grenswaarde niet worden overschreden.

Start procedure

Bij het bereiken van een bepaald aantal strafpunten komt de betrouwbaarheid in het geding en wordt een procedure gestart die uiteindelijk kan leiden tot verlies van de betrouwbaarheid. De hoogte van de grenswaarde wordt bepaald door de grootte van de onderneming, gemeten in het aantal gewaarmerkte vergunningsafschriften.

Sancties

Wanneer de betrouwbaarheidsstatus wordt verloren, leidt dit tot schorsing of intrekking van de vergunning en/of ongeschiktheidsverklaring van de vervoersmanager. Er geldt een rehabilitatietermijn van twee jaar. De vervoersmanager zal dan opnieuw zijn vakbekwaamheid moeten halen.

Overtredingen

De lijst van overtredingen is vastgelegd via een EU-verordening, inclusief de indeling qua ernst van de overtreding. Het betreft onder meer overtredingen van de rij- en rusttijden, wetgeving rond de tachograaf, het niet beschikken over vereiste vergunningen en het niet naleven van voorschriften inzake gevaarlijke stoffen. In het Nederlandse beleid krijgen de zwaarste overtredingen negen strafpunten, de middelste drie en de lichtste één punt.

Let op!

Registratie van een overtreding volgt pas als deze onherroepelijk is geworden.

Sancties voorkomen

Om sancties te voorkomen is het van belang onterechte overtredingen aan te vechten. Bewaar documentatie als je daarmee kunt aantonen dat er sprake is van een niet-verwijtbare overtreding.

Check ook regelmatig de technische staat van voertuigen, documenten en vergunningen. Analyseer veel voorkomende overtredingen en richt je erop deze te voorkomen, bijvoorbeeld door training van jouw personeel en door jouw opdrachtgevers te informeren over de gevolgen van overbelading.

Let op!

Als de vervoersmanager zijn betrouwbaarheid verliest, maar de onderneming niet, krijgt de onderneming zes maanden de tijd om een nieuwe vervoersmanager aan te trekken.

Heb je vragen over de centrale registratie van vervoersovertredingen? Neem gerust contact met ons op. 

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Accountantscontrole

Accountantscontrole

Accountantscontrole: de stok achter de deur om processen flink onder de loep te nemen. Met ons advies verbeter je daadwerkelijk. Maak van de nood een deugd.
Geen versoepeling urencriterium laatste kwartaal 2020

Geen versoepeling urencriterium laatste kwartaal 2020

13-04-2021

Staatssecretaris Vijlbrief heeft laten weten dat er vanwege corona geen versoepeling komt op het urencriterium voor het laatste kwartaal van 2020.
Mandy Visser

Mandy Visser

Secretaresse

Tegemoetkoming loonkosten? Controleer voorlopige berekening

Tegemoetkoming loonkosten? Controleer voorlopige berekening

06-04-2021

Had je als werkgever in 2020 recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd lage-inkomensvoordeel of het loonkostenvoordeel (LKV)? Dan heb je van het UWV een voorlopige berekening ontvangen. Zorg dat je de berekening nakijkt. Staan er fouten in? Wijzig deze uiterlijk 1 mei.
iMUIS by King

iMUIS by King

Met iMUIS by King heb je overzicht en grip op jouw financiën.