Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

13 februari 2020

Wanneer vrijstelling BOR?

Het gerechtshof in Amsterdam heeft besloten dat de vrijstelling voor bedrijfsvermogen in de erf- en schenkbelasting geldt totdat de aanslag definitief vaststaat.

BOR

De bovenstaande vrijstelling staat bekend als de BOR of BOF (bedrijfsopvolgingsregeling of bedrijfsopvolgingsfaciliteit). Volgens de regeling kan bij schenking of vererving van een onderneming geprofiteerd worden van een forse vrijstelling.

Omvang vrijstelling

De vrijstelling bedraagt dit jaar 100% tot een bedrag van € 1.102.209. Boven deze grens is over het meerdere nog 83% vrijgesteld.

Voorwaarden

De vrijstelling kent een aantal voorwaarden. De belangrijkste is dat de erfgenaam of bedrijfsopvolger de onderneming minstens vijf jaar moet voortzetten.

Verzoek

Als men van de vrijstelling gebruik wil maken, moet dit schriftelijk worden verzocht. Dit verzoek moet gelijktijdig met de aangifte erfbelasting worden gedaan.

Verzoek te laat?

In bovengenoemde rechtszaak was niet op tijd aangifte erfbelasting gedaan. Daarop volgde een ambtshalve aanslag. In beroep deed de verkrijger een beroep op de vrijstelling, maar de rechter vond dat hij hiermee te laat was.

Uitspraak hof

In hoger beroep is het hof echter van mening dat de vrijstelling kan worden geclaimd totdat de aanslag definitief vaststaat. Omdat hiervan geen sprake is, kon de bedrijfsopvolger nog steeds een beroep doen op de vrijstelling. Deze wordt echter niet verleend, omdat de verkrijger niet kan aantonen aan alle voorwaarden te voldoen.

Wil je meer weten over de vrijstelling bij bedrijfsopvolging? Wij adviseren je graag.

Overdragen

Begin op tijd met de voorbereidingen want het verkoopklaar maken van jouw onderneming neemt enkele jaren in beslag.

Bedrijfsovername en fusie

Een fusie of bedrijfsovername heeft financieel, fiscaal en juridisch grote gevolgen. Daarom is het verstandig om onze specialisten in te schakelen.

Patrick Blankenzee

Accountant

Hoge Raad ander standpunt bezitseis BOR dan staatssecretaris

11-06-2020

De Hoge Raad heeft een ander standpunt dan de staatssecretaris over de bezitseis BOR in het geval dat aandelen zijn geschonken in een bedrijf dat eerder een ander bedrijf overnam. 

Jella Limmen

Assistent-accountant