Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

01 april 2020

Wel of niet het loon doorbetalen vanwege corona?

De vraag wanneer er wel of niet loon moet worden doorbetaalt vanwege het coronavirus komt bij werkgevers veel naar voren. Wij begrijpen dat je hier vragen over hebt. Wat moet je doen als je werknemer niet op het werk verschijnt door het coronavirus, terwijl je dit wel verlangt? Moet je dan het loon doorbetalen en hoe ga je hiermee om?

Niet op het werk verschijnen door ziekte

Een werknemer die als gevolg van corona ziek is, heeft gewoon recht op loon bij ziekte. De werknemer zal zich bij je ziek moeten melden. Ook zal hij de bij je geldende voorschriften in acht moeten nemen. De hoogte van de loondoorbetaling is afhankelijk van wat er hierover tussen partijen is afgesproken, maar bedraagt in ieder geval 70% van het (maximum)dagloon. Gedurende het eerste ziektejaar geldt dat de werknemer in ieder geval recht heeft op 100% van het wettelijk minimumloon.

Loon doorbetalen tijdens quarantaine?

Wanneer een werknemer in quarantaine zit en ziek is, heeft hij uiteraard recht op loondoorbetaling. Dit is ook het geval als de overheid quarantaine oplegt, terwijl de werknemer (nog) geen symptomen vertoont. Dit geldt ook voor een werknemer die op vakantie is en in het vakantieland in quarantaine moet blijven. De situatie is wel anders als de werknemer zelf risico's heeft genomen betreffende de vakantie. Denk aan de situatie dat hij ondanks een negatief reisadvies is afgereisd en vervolgens bij thuiskomst ziek blijkt te zijn of in quarantaine moet.

Niet op het werk verschijnen, zonder ziekte

De situatie kan zich ook voordoen dat een werknemer niet naar het werk wil komen uit angst besmet te raken. In die situatie is het van belang dat je kijkt of de werknemer thuis kan werken. Lukt dat niet dan ben je als werkgever gehouden de werknemer een veilige werkplek te bieden en je daarbij te houden aan de voorschriften zoals deze door de overheid zijn gesteld. Kun je dit niet, dan heeft de werknemer toch recht op loon. Er bestaat alleen geen recht op loon als het niet werken voor risico van jou komt. Dit kan aan de orde zijn als je wel een veilige werkplek kunt en wilt bieden, maar de werknemer daar aan het werk weigert te gaan. In dat geval is het dan wel van belang in dat je de werknemer waarschuwt dat zijn gedrag gevolgen kan hebben voor de loonbetaling.

Tip!

Zoals altijd geldt ook hier dat het van belang is met elkaar in gesprek te gaan om te kijken welke oplossingen er zijn. Wellicht kan de angst van de werknemer worden weggenomen. Een andere optie is om met de werknemer te overleggen om vakantie op te nemen.

Onvoldoende werk

Als je onvoldoende werk hebt en je stuurt de werknemer naar huis, dan ben je wel verplicht het loon te betalen. Je kunt dan een beroep doen op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

Heb je vragen over het doorbetalen van loon ten tijde van het coronavirus? Wij adviseren je graag. Neem gerust contact met ons op.

In ons coronadossier vind je nieuws omtrent de maatregelen rondom het coronavirus.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

Duurzame inzetbaarheid/verzuim

Duurzame inzetbaarheid/verzuim

Met duurzame inzetbaarheid en verzuimmanagement voorkom, beheers en dring je verzuim terug.
Belastingaangifte

Belastingaangifte

Wij verzorgen je complete belastingaangiften en adviseren je hoe je, indien mogelijk, meer fiscaal voordeel kunt behalen.
Unit4

Unit4

Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.
Erwin Bremer

Erwin Bremer

Relatiebeheerder

Coronadossier: update 3 mei

Coronadossier: update 3 mei

03-05-2021

In ons coronadossier vind je de coronasteunmaatregelen van de overheid op een rij.
Reni Heida

Reni Heida

Assistent-accountant