Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Denk je erover om een investering te doen, maar is het lastig om de financiering rond te krijgen in deze tijd? Misschien kom je wel in aanmerking voor de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK-regeling is een investeringsregeling die het voor bedrijven aantrekkelijker maakt om in 2021 en 2022 investeringen te blijven doen. Met deze investeringskorting kunnen de meeste ondernemers onder bepaalde voorwaarden een deel van de investering verrekenen met de loonheffing. Voldoe jij aan de voorwaarden?

Voorwaarden van de Baangerelateerde investeringskorting

Om gebruik te kunnen maken van de BIK-regeling moet de investering voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De verplichtingen ten aanzien van de investering zijn aangegaan tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022
 • De investering moet met een laatste betaling in 2021 of 2022 volledig zijn betaald (investeringen die volledig betaald zijn in 2020 kwalificeren zich dus niet voor de BIK)
 • De BIK geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen, maar er zijn ook uitzonderingen (dit lees je in het kopje ‘niet gekwalificeerde bedrijfsmiddelen’)
 • Het bedrijfsmiddel moet binnen 6 maanden, na afloop van de volledige betaling, in gebruik worden genomen
 • De investerende ondernemer of entiteit moet loonheffing voor personeel afdragen anders kan er geen gebruik worden gemaakt van de BIK. Wanneer de investeerder geen personeel heeft en daardoor geen loonheffingen afdraagt, kan er geen gebruik worden gemaakt van de BIK (met uitzondering van investeerders die deel uitmaken van een fiscale eenheid Vpb mits de Europese Commissie goedkeuring verleend en dit bij Koninklijk Besluit wordt besloten).

Let op!

Iedere situatie is verschillend en de voorwaarden kunnen gecompliceerd zijn. Daarom is het verstandig om contact op te nemen met een adviseur om te bepalen of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor de BIK-regeling.

Niet gekwalificeerde bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen die niet onder de BIK-regeling vallen zijn:

 1. bedrijfsmiddelen die worden gebruikt binnen een bosbedrijf
 2. bedrijfsmiddelen die worden gebruikt in een onderneming die in het buitenland belast is en voor dat gedeelte in Nederland wordt vrijgesteld
 3. grond
 4. woonhuizen en woonschepen
 5. personenauto’s (die niet zijn bestemd voor het beroepsvervoer over de weg, taxi’s dus wel)
 6. vaartuigen
 7. effecten, vorderingen e.d.
 8. bedrijfsmiddelen die worden verhuurd aan derden
 9. bedrijfsmiddelen met een kostprijs onder de € 1.500
 10. bedrijfsmiddelen die gekocht zijn van gelieerde (rechts)personen


De investeringskorting

Hoeveel investeringskorting je krijgt hangt af van de investering:

 • Voor investeringen t/m € 5 miljoen per kalenderjaar bedraagt de afdrachtsvermindering 3,9% van het investeringsbedrag
 • Voor het investeringsbedrag boven de € 5 miljoen bedraagt de afdrachtsvermindering 1,8% van het investeringsbedrag

Als de Europese Commissie geen goedkeuring verleend om de BIK op het niveau van fiscale eenheid vennootschapsbelasting toe te passen kan de Nederlandse overheid bij Koninklijk Besluit de percentages met terugwerkende kracht verhogen:

 • Voor investeringen tot en met € 5 miljoen per kalenderjaar bedraagt de afdrachtsvermindering 5% van het investeringsbedrag
 • Voor het investeringsbedrag boven de € 5 miljoen bedraagt de afdrachtsvermindering 2,08% van het investeringsbedrag

Als de Europese Commissie goedkeuring verleend en dit bij Koninklijk Besluit wordt vastgesteld kan de groep vennootschappen naar keuze één inhoudingsplichtige aanwijzen als BIK-inhoudingsplichtige met betrekking tot de baangerelateerde investeringen van de fiscale eenheid. Deze BIK-inhoudingsplichtige dient de aanvraag in. De investering door de groep als geheel moet dan wel in aanmerking komen voor de KIA, zoals bedoeld in art. 3.41 Wet IB 2001, waarbij het maximum niet van toepassing is.

De ondergrens van de BIK-regeling

Per jaar kun je maximaal 4 aanvragen indienen, maar niet meer dan één per kwartaal van een kalenderjaar. Voor elke aanvraag geldt een ondergrens van €1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. 


De BIK-aanvraag 

De BIK kun je online aanvragen en moet uiterlijk binnen drie kalendermaanden na afloop van het kalenderjaar waarin de laatste betaling voor de investering heeft plaatsgevonden ingediend worden. Binnen 12 weken beslist de RVO over jouw aanvraag. Vanaf 1 september 2021 kan er pas een aanvraag voor afdrachtsvermindering op grond van de BIK plaatsvinden.

Meer informatie over de BIK

Ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor de BIK-regeling of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten maken zich graag sterk voor jou.

Jos de Lange

Jos de Lange

Accountant

William van Haaster

William van Haaster

Assistent-accountant

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Een contract of een overeenkomst opstellen? Onze juristen ondersteunen je graag.