10 maart 2023

Aanpassingen huurtoeslag 2024

Het kabinet gaat de huurtoeslag per 2024 aanpassen. Het eerdere voorstel om de werkelijke huur te schrappen als uitgangspunt voor de toeslag, is van de baan. In het nieuwe aangepaste voorstel wordt de leeftijdsgrens verlaagd en het maximum aan te betalen huur losgelaten.

Huurtoeslag

Huurders met een laag inkomen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor huurtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de betaalde huur en van het inkomen.

Maximumhuur vervalt

Momenteel kan alleen huurtoeslag worden verkregen als de huur niet meer bedraagt dan € 808,06 (2023). Dit maximum komt te vervallen. Hierdoor krijgen zo’n 116.000 extra huurders ook recht op de huurtoeslag.

Leeftijdsgrens verlaagd

De huurtoeslag is beschikbaar voor iedereen vanaf 18 jaar. Jongeren tot 23 jaar ontvangen echter wel minder huurtoeslag. Het plan is om deze leeftijdsgrens te verlagen naar 21 jaar, waardoor jonge huurders eerder meer toeslag krijgen.

Eigen bijdrage hoger

Het deel van de huur dat een huurder zelf moet betalen, wordt met € 4 per maand verhoogd. Verder worden servicekosten via de huurtoeslag niet langer gesubsidieerd.

Let op!

Het is de bedoeling dat de wijzigingen per 2024 ingaan. Dit aangepaste voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Geen absolute inkomensgrens huurtoeslag
Vanaf dit jaar geldt er geen absolute inkomensgrens meer voor de huurtoeslag. Hierdoor hebben meer mensen dit jaar recht op huurtoeslag. Je kunt uitrekenen of jij ook mogelijk in aanmerking komt.
Lees verder
arrow right
Afschaffing verhuurderheffing vanaf 2023
Er komt een einde aan de verhuurderheffing. De verhuurderheffing is een heffing voor verhuurders met een flink aantal huurwoningen in het bezit en is al langer omstreden. In het coalitieakkoord is aangegeven dat de verhuurderheffing vanaf 2023 stapsgewijs gaat verdwijnen.
Lees verder
arrow right
Annemarie Kuijper-Bos

Annemarie Kuijper-Bos

Secretaresse

Openbaarmaking van namen verlaagde energetarieven
Vanaf het najaar van 2025 zullen de namen van bedrijven die profiteren van lagere energietarieven voor glastuinbouw, landpalen of walstroom openbaar worden gemaakt. Deze lagere energietarieven worden beschouwd als steunmaatregelen, waardoor het vastgelegd is dat de namen van de gebruikers ervan openbaar worden gemaakt.
Lees verder
arrow right
Btw-vraagstukken
Zit jij met een ingewikkelde btw-kwestie? Onze specialisten behandelen dagelijks btw-vraagstukken en kennen alle ins en outs van de complexe wetgeving. 
Lees verder
arrow right
Herfinancieren
Het optimaliseren van een financieringsstructuur, oftewel herfinancieren, gebeurt steeds vaker.
Lees verder
arrow right