Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

8 juni 2022

Agro: opkoopregelingen ‘stikstof’

Het LNV heeft een tweetal opkoopregelingen aangekondigd. Dit in het kader van de ‘Stikstofproblematiek’. Hiermee moet de stikstofdepositie op overbelaste natuurgebieden verminderen. De regelingen zijn nog niet definitief, wel zijn inmiddels de conceptregelingen bekend gemaakt.

Twee opkoopregelingen: landelijk en provinciaal

De volgende opkoopregelingen worden later dit jaar opengesteld:

 • Regeling Landelijke beëindiging veehouderijlocatie (Lbv)
 • Maatregel gerichte aankoop en beëindiging (MGA), ‘piekbelasters’

Beide opkoopregelingen hebben als doel de stikstofdepositie te verminderen door het beëindigen van veehouderijlocaties. Wil je hieraan deelnemen? Dan kun je een vergoeding krijgen voor de productierechten die je in moet leveren en voor de waardevermindering en sloop van jouw stallen (incl. voer- en mestopslagen e.d.).

Er zijn wel verschillen in de regelingen. Zie de belangrijkste hieronder.

Regeling Landelijke beëindiging veehouderijlocatie (Lbv)

De overheid subsidieert het beëindigen van de veehouderijactiviteiten. Hierbij gelden o.a. de volgende voorwaarden:

 • Geldt alleen voor bedrijven met kippen, kalkoenen, varkens en melkvee
 • De stikstofdepositie is op alle overbelaste Natura 2000-gebieden in totaal minimaal 50 mol stikstof per jaar
 • Je ontvangt een vergoeding per m2 stal afhankelijk van de leeftijd
 • Je mag op een andere locatie geen diersoorten (varkens, pluimvee en/of melkvee) gaan houden die je ook op de te beëindigen locatie hield
 • Je vraagt zelf subsidie aan

Maatregel gerichte aankoop en beëindiging (MGA)

Deze provinciale regeling is eerder opengesteld geweest en staat bekend onder de opkoopregeling ‘piekbelasters’. De provincie kan een vergoeding geven voor beëindigen van de veehouderijactiviteiten, maar kan ook de gehele locatie opkopen. Verder gelden o.a. de volgende voorwaarden:

 • Geldt voor alle landbouwsectoren, dus bijvoorbeeld ook voor vleeskalveren, melkgeiten, konijnen en eenden
 • De stikstofdepositie (binnen 25 km) moet op tenminste één Natura 2000-gebied een bepaalde drempelwaarde overschrijden. Per Natura 2000-gebied is een drempelwaarde vastgesteld.
 • Je mag op een andere locatie alleen diersoorten gaan houden waarvoor je productierechten nodig hebt
 • De provincie bepaalt welke bedrijven in aanmerking komen
 • De subsidie wordt aan de provincie betaald
 • Middels taxatie wordt de te ontvangen vergoeding bepaald

Opkoop landbouwgrond

In beide regelingen is het mogelijk (niet verplicht) dat landbouwgrond wordt opgekocht. Dit zal in overleg tussen de partijen plaatsvinden.

Ingangsdatum nog niet bekend.

Wanneer deze regelingen ingaan is nog niet bekend. Voor de landelijke regeling komt later een openstellingsperiode.

Tot slot

Speel je met de gedachte om jouw bedrijf te beëindigen? Neem dan contact met ons op. Er spelen immers veel meer zaken dan alleen een opkoopregeling.

Bekijk ook:

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Update lonenspecial 2021

Update lonenspecial 2021

In de update van de lonenspecial 2021 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. De lonenspecial is een handig naslagwerk voor jou als werkgever. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.
Gerda Flierboom

Gerda Flierboom

Secretaresse

Visionplanner

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.
Accountant RA

Accountant RA

 • Heerhugowaard
 • 32-40 uur
 • RA opleiding
Subsidies

Subsidies

Er zijn ruim 3.000 subsidies in Nederland, alleen zijn nog veel mogelijke subsidies en regelingen onbekend. Maak jij al gebruik van de mogelijkheden?