8 juni 2022

Agro: opkoopregelingen ‘stikstof’

Het LNV heeft een tweetal opkoopregelingen aangekondigd. Dit in het kader van de ‘Stikstofproblematiek’. Hiermee moet de stikstofdepositie op overbelaste natuurgebieden verminderen. De regelingen zijn nog niet definitief, wel zijn inmiddels de conceptregelingen bekend gemaakt.

Twee opkoopregelingen: landelijk en provinciaal

De volgende opkoopregelingen worden later dit jaar opengesteld:

 • Regeling Landelijke beëindiging veehouderijlocatie (Lbv)
 • Maatregel gerichte aankoop en beëindiging (MGA), ‘piekbelasters’

Beide opkoopregelingen hebben als doel de stikstofdepositie te verminderen door het beëindigen van veehouderijlocaties. Wil je hieraan deelnemen? Dan kun je een vergoeding krijgen voor de productierechten die je in moet leveren en voor de waardevermindering en sloop van jouw stallen (incl. voer- en mestopslagen e.d.).

Er zijn wel verschillen in de regelingen. Zie de belangrijkste hieronder.

Regeling Landelijke beëindiging veehouderijlocatie (Lbv)

De overheid subsidieert het beëindigen van de veehouderijactiviteiten. Hierbij gelden o.a. de volgende voorwaarden:

 • Geldt alleen voor bedrijven met kippen, kalkoenen, varkens en melkvee
 • De stikstofdepositie is op alle overbelaste Natura 2000-gebieden in totaal minimaal 50 mol stikstof per jaar
 • Je ontvangt een vergoeding per m2 stal afhankelijk van de leeftijd
 • Je mag op een andere locatie geen diersoorten (varkens, pluimvee en/of melkvee) gaan houden die je ook op de te beëindigen locatie hield
 • Je vraagt zelf subsidie aan

Maatregel gerichte aankoop en beëindiging (MGA)

Deze provinciale regeling is eerder opengesteld geweest en staat bekend onder de opkoopregeling ‘piekbelasters’. De provincie kan een vergoeding geven voor beëindigen van de veehouderijactiviteiten, maar kan ook de gehele locatie opkopen. Verder gelden o.a. de volgende voorwaarden:

 • Geldt voor alle landbouwsectoren, dus bijvoorbeeld ook voor vleeskalveren, melkgeiten, konijnen en eenden
 • De stikstofdepositie (binnen 25 km) moet op tenminste één Natura 2000-gebied een bepaalde drempelwaarde overschrijden. Per Natura 2000-gebied is een drempelwaarde vastgesteld.
 • Je mag op een andere locatie alleen diersoorten gaan houden waarvoor je productierechten nodig hebt
 • De provincie bepaalt welke bedrijven in aanmerking komen
 • De subsidie wordt aan de provincie betaald
 • Middels taxatie wordt de te ontvangen vergoeding bepaald

Opkoop landbouwgrond

In beide regelingen is het mogelijk (niet verplicht) dat landbouwgrond wordt opgekocht. Dit zal in overleg tussen de partijen plaatsvinden.

Ingangsdatum nog niet bekend.

Wanneer deze regelingen ingaan is nog niet bekend. Voor de landelijke regeling komt later een openstellingsperiode.

Tot slot

Speel je met de gedachte om jouw bedrijf te beëindigen? Neem dan contact met ons op. Er spelen immers veel meer zaken dan alleen een opkoopregeling.

Bekijk ook:

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Opname ineens van 10% pensioen opnieuw uitgesteld
De kans voor werknemers om 10% van hun pensioen ineens op te nemen, wordt opnieuw verschoven. Minister Schouten heeft aangekondigd dat de startdatum hiervoor op zijn vroegst 1 januari 2025 zal zijn.
Lees verder
arrow right
Team HR-Detachering
Op zoek naar een HR-adviseur voor jouw organisatie? Voor ons begint de samenwerking met een klik. Zonder kunnen we niet de band opbouwen die nodig is om jou op HR-vlak bij te staan. Maak kennis met onze HRM-adviseurs.
Lees verder
arrow right
Accountant Zwaagdijk
Ben je benieuwd of je het maximale haalt uit jouw financiële administratie, of je genoeg doet aan verzuimpreventie of hoe jij er financieel voor staat wanneer je met pensioen gaat? Onze accountants en specialisten kunnen je adviseren en ondersteunen in elke fase van het ondernemerschap. Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal, denken met je mee en proberen samen met jou alles uit jouw onderneming te halen. Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?
Lees verder
arrow right
Arbeidsvoorwaarden en cao
Beperk het personeelsverloop binnen jouw organisatie met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 
Lees verder
arrow right