Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

8 september 2021

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting 

Al jaren bestaan er in de vennootschapsbelasting twee tarieven. In 2021 is het verschil tussen het lage en hoge tarief weer groter geworden. En voor 2022 is voorzien dat het verschil nog groter wordt. Is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk?

Tarieven vennootschapsbelasting

In 2021 bedraagt het tarief 15% voor het winstdeel tot € 245.000 en 25% voor het winstdeel daarboven. Vanaf 2022 bedraagt het tarief 15% voor het winstdeel tot € 395.000 en 25% voor het winstdeel daarboven. Als meerdere bv’s onderdeel zijn van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, kan niet elke bv apart gebruikmaken van deze zogenaamde tariefopstap. De fiscale eenheid zal bij hogere winsten daarom veelal leiden tot hogere belastingen.

Voorbeeld: Drie bv's met elk € 250.000 winst maken onderdeel uit van een fiscale eenheid. De vennootschapsbelasting bedraagt in 2021 € 163.000 en in 2022 € 148.000. Vormden de drie bv's geen fiscale eenheid dan zou de vennootschapsbelasting totaal in 2021 € 114.000 en in 2022 € 110.250 bedragen.

Let op!

Het tarief vanaf 2022 staat wel al wettelijk vast, maar het is nooit te voorzien of hier op Prinsjesdag of in latere jaren nog verandering in komt.

Voordelen fiscale eenheid

Neem bij de overweging om de fiscale eenheid te verbreken altijd ook de voordelen van de fiscale eenheid ten opzichte van aparte bv's mee.

Zo kunnen na verbreking van de fiscale eenheid verliezen van de ene bv niet meer verrekend worden met winsten van de andere bv. Ook het voordeel dat geen winstverantwoording hoeft plaats te vinden op onderlinge diensten en leveringen, vervalt na verbreking van de fiscale eenheid. En denk ook aan het verdwijnen van de mogelijkheid om zonder fiscale afrekening bezittingen en schulden te verplaatsen tussen bv's.

Fiscale gevolgen verbreken fiscale eenheid

Wegen de voordelen van de fiscale eenheid niet meer op tegen de nadelen, vergeet dan niet ook de fiscale gevolgen die optreden bij verbreken van de fiscale eenheid in ogenschouw te nemen.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is bijvoorbeeld de sanctie die op kan treden als vermogensbestanddelen de afgelopen drie of zes kalenderjaren tussen bv's zijn overgedragen.

Tip!

Hoewel het tariefsvoordeel eenvoudig te berekenen lijkt, kan het verbreken van de fiscale eenheid mogelijk voor jou onvoorziene nadelen met zich meebrengen die niet tegen het tariefsvoordeel opwegen. In dit bericht zijn niet alle nadelen en voordelen van de fiscale eenheid benoemd. Bovendien zal de beoordeling voor elke individuele situatie weer anders zijn. Laat je daarom goed over jouw eigen situatie adviseren.

Toekomst fiscale eenheid

De afgelopen jaren zijn de wettelijke bepalingen voor de fiscale eenheid diverse keren gewijzigd. Daarnaast bestaat onduidelijkheid over het voortbestaan van de fiscale eenheid. Zo is nagedacht over een nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting. Of die er komt en hoe deze regeling er precies uit gaat zien is nog niet bekend. De beslissing hierover is overgelaten aan een volgend kabinet.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Fiscale eenheid? Geen éénloketsysteem btw

Fiscale eenheid? Geen éénloketsysteem btw

15-06-2021

Heb je een fiscale eenheid? Dan kun je geen gebruik maken van het éénloketsysteem (of OSS-systeem). Het systeem is onderdeel van de nieuwe regels voor de btw vanuit de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce.
Fiscale eenheid 2021

Fiscale eenheid 2021

16-03-2021

Heb je er weleens over nagedacht om een fiscale eenheid te vormen? Als je onderneemt vanuit meerdere bv's kan dat namelijk fiscaal aantrekkelijk zijn. Een fiscale eenheid is zowel mogelijk in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting.
Herstructurering

Herstructurering

Bij herstructurering of oprichten van een vennootschap beland je direct in het fiscale landschap. Hoe zit het dan met zaken als belastingheffing?
Salarisadministratie

Salarisadministratie

Het voeren van een correcte, tijdige en betrouwbare salarisadministratie kijkt nauw. Salarisadministratie, méér dan een loonstrook.
Financiële administratie

Financiële administratie

Het digitaliseren van jouw financiële administratie levert inzicht en tijd op. Wil jij ook 24/7 inzicht in jouw cijfers? Wij helpen je graag.
Schenken en erven

Schenken en erven

Denk je aan een schenking aan je kind of een goed doel? Het financiële steuntje voor nu is misschien een goed moment om ook na te denken over jouw erfenis.