Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

2 maart 2022

Slechte financiële positie en gebruikelijk loon dga

Ben je dga? Dan ben je verplicht om gebruikelijk loon op te nemen uit je bv. Is de financiële positie van jouw bv slecht? Dan kan dit gebruikelijk loon ook lager worden vastgesteld.

Gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon bedraagt in 2022 volgens de wet het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of
  • het loon van de meest verdienende werknemer van de bv, of
  • € 48.000.

Onder bepaalde voorwaarden kan het gebruikelijk loon lager worden vastgesteld.

Let op!

De bewijslast van een lager gebruikelijk loon ligt bij jou.

Coronacrisis

In 2020 en 2021 gold een tijdelijke regeling waarbij je het gebruikelijk loon lager kon vaststellen als er sprake was van een omzetdaling van minimaal 30%. Er zijn op dit moment nog geen aanwijzingen dat deze regeling in 2022 terugkeert.

Slechte financiële positie

Dat betekent echter niet dat je nu geen mogelijkheden hebt om jouw loon lager vast te stellen als jouw financiële positie, al dan niet door de coronacrisis, slecht is. Je kunt als dga het loon namelijk lager vaststellen als sprake is van een slechte financiële positie en je genoegen neemt met een lager loon om de continuïteit van jouw onderneming te waarborgen.

Let op!

De Belastingdienst gaat over het algemeen niet zonder meer akkoord met een lager loon, ook niet in het geval van een slechte financiële positie.

Wanneer niet?

De Belastingdienst gaat in ieder geval niet akkoord met een lager loon als jouw onderneming de facturen gewoon nog steeds kan betalen. De Belastingdienst gaat ook niet akkoord als jouw onderneming de facturen niet meer kan betalen als dit (mede) komt door het uitkeren van dividend, het door de dga lenen van geld van de bv of op andere wijze onttrekken van gelden aan de bv.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Lager gebruikelijk loon dga?

Lager gebruikelijk loon dga?

01-12-2021

Ben je een dga? Dan dien je jaarlijks het gebruikelijk loon aan je bv te onttrekken. Hoe hoog dit salaris is, hangt onder meer af van wat jouw medewerkers verdienen. Is dit bij een van hen meer dan € 47.000, dan mag je in principe jezelf niet minder uitkeren.
Kostenvergoeding en bijtelling invloed op gebruikelijk loon

Kostenvergoeding en bijtelling invloed op gebruikelijk loon

04-11-2021

Jaarlijks moet je als dga het gebruikelijk loon opnemen uit je bv. Je kunt het minimum gebruikelijk loon verlagen met kostenvergoedingen en de bijtelling voor de auto van de zaak.
Structureel groeiperspectief voor de bouw blijft sterk

Structureel groeiperspectief voor de bouw blijft sterk

14-06-2022

De bouw heeft ook in 2021 groei laten zien, maar door het relatief sterke voorgaande jaar steekt die wat magertjes af bij het mkb-gemiddelde. Absoluut gezien blijft de bouw echter goed draaien, al zijn de onzekerheid en de bouwkosten inmiddels sterk toegenomen. De netto-omzet is in 2021 met bijna 5% gestegen en de winstgroei is uitgekomen op ruim 7%.
Na mijn bedrijf

Na mijn bedrijf

Je hebt je bedrijf overgedragen naar de volgende generatie. Wij zorgen ervoor dat je volop kunt genieten en ontspannen tijdens je pensioen. 
Voorjaarsnota: Afschaffen vrijstelling BPM bestelauto

Voorjaarsnota: Afschaffen vrijstelling BPM bestelauto

02-06-2022

In de Voorjaarsnota heeft het kabinet aangekondigd dat ze de vrijstelling van BPM willen afschaffen voor bestelauto's. Het voorstel is onderdeel van het eerdere coalitieakkoord.
Richelle de Jong

Richelle de Jong

Assistent-accountant