Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

14 december 2020

Corona: mag je als werkgever een mondkapje verplicht stellen?

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over jouw onderneming en de coronacrisis.  Mag je bijvoorbeeld, in het kader van de zorgplicht, het dragen van een niet-medisch mondkapje verplichten? En wie betaalt dan de mondkapjes? En wat als werknemers geen mondkapje willen dragen? Dit en meer in dit artikel. 

De werkgever heeft een wettelijke zorgplicht. Dat houdt in dat hij moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor de medewerkers. Ook is hij op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren en daarin aandacht te besteden aan de risico’s op de werkvloer. Het basisdocument hiervoor is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Ook daarin moet aandacht worden geschonken aan de maatregelen in verband met corona.

Voldoen aan de zorgplicht

Om te voldoen aan de zorgplicht kan de werkgever het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht stellen. De werkgever heeft immers ook een instructierecht. Dit instructierecht houdt in dat de werkgever aanwijzingen kan geven over de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de arbeid moet worden verricht. Wel geldt dat het moet gaan om redelijke voorschriften. Indien het bijvoorbeeld niet mogelijk is op de werkvloer genoeg afstand te houden, zoals in een supermarkt met smalle gangpaden, dan kan het redelijk zijn een mondkapje verplicht te stellen.

Wie betaalt het mondkapje?

Indien de werkgever het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht stelt, moet de werkgever mondkapjes beschikbaar stellen of de mogelijkheid bieden om de kosten te declareren. Ook moet de werkgever duidelijke instructies geven over het gebruik ervan.

Als een werknemer geen mondkapje wil dragen

Geeft de werknemer geen gehoor aan het verzoek van de werkgever om mondkapjes te dragen op de werkvloer, dan kan zijn werkgever hem naar huis sturen om daar te gaan werken. Betreft het een werknemer die vanwege de aard van zijn werkzaamheden niet kan thuiswerken, dan kan het gedrag van de werknemer aanleiding vormen voor de werkgever om een disciplinaire maatregel op te leggen, zoals een waarschuwing of het stoppen van de loonbetaling. Dit is uiteraard een uiterste middel. Het blijft altijd van belang om met elkaar in gesprek te gaan.

Medische belemmeringen voor het dragen

Er zijn werknemers die om gezondheidsredenen geen (of niet langdurig) een mondkapje kunnen dragen. In dit verband kan worden gedacht aan mensen met luchtwegklachten, zoals astma of COPD. Ook kunnen werknemers in paniek raken als gevolg van het dragen van een mondkapje. Door mondkapjes op het werk te verplichten, zijn deze werknemers feitelijk niet meer geschikt voor het eigen werk. Het invoeren van een mondkapjesplicht betreft daarom maatwerk.

Instemmingsrecht or/pvt

Aangezien het verplicht stellen van mondkapjes op de werkvloer betrekking heeft op de arbeidsomstandigheden, geldt er een instemmingsrecht voor de ondernemingsraad (or) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt). Zonder instemming van de or of pvt zal het lastig zijn een mondkapjesverplichting in te voeren.

Tip!

Check of jouw branche een (erkende) RI&E of een coronaprotocol heeft. Daar kunnen handvatten in staan die van toepassing zijn op jouw bedrijfssituatie. Wil je meer weten over de verplichte RI&E?

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over jouw onderneming en de coronacrisis. Heb je naast het verplicht kunnen stellen van mondkapjes nog andere vragen? Wij doen er alles aan om jou bij te staan. Schroom niet om te bellen of mailen als je meer vragen hebt of wilt sparren over jouw situatie. Samen staan we sterk! Wil je meer weten over de corona steunmaatregelen? Kijk dan in ons coronadossier.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Kvk webmodule dienstbetrekking

Kvk webmodule dienstbetrekking

04-02-2021

Wanneer is er sprake van een arbeidsrelatie of een dienstbetrekking? De overheid heeft een webmodule geopend waarmee kan worden beoordeeld of er sprake is van een dienstbetrekking. Voorlopig gaat het nog om een pilot waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
25 tips HRM-beleid

25 tips HRM-beleid

25 tips voor een goed HRM-beleid voor jou op een rij
Nu beschikbaar: formulier 30%-regeling

Nu beschikbaar: formulier 30%-regeling

16-02-2021

Wil je gebruik maken van de 30%-regeling? Met de regeling kun je onder voorwaarden een buitenlandse werknemer 30% van het loon belastingvrij uitkeren. De Belastingdienst heeft een formulier beschikbaar gesteld waarmee de aanvraag kan worden ingediend.