Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

11 mei 2020

Nieuwe NOW-regeling: ontslag per juni mogelijk

Minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vrijdag 8 mei bekendgemaakt dat bedrijven die gebruikmaken gaan maken van de tweede ronde NOW-regeling vanaf juni werknemers mogen ontslaan. Dit besluit is gemaakt om andere banen in het bedrijf te behouden. Bedrijven moeten kunnen herstructureren.

Boete verdwijnt

Bedrijven die nu van de NOW-regeling gebruikmaken, mogen hun werknemers niet om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Doen zij dat wel, dan volgt een correctie op de NOW-subsidie middels een boete. Die boete verdwijnt dus in het tweede steunpakket dat er per juni aan zit te komen. Volgens Koolmees zal het grootste deel van het steunpakket worden verlengd, maar het is nog onduidelijke welke voorwaarden daaraan worden verbonden. Het kabinet zal dit pakket binnen nu en twee weken bekendmaken, aldus de minister.
Werkgevers die in juni ontslag wegens bedrijfseconomische redenen willen aanvragen zullen moeten motiveren dat zij het ontslag niet kunnen voorkomen met de NOW. Het UWV weegt de NOW dus mee bij de toetsing van de ontslagaanvraag.

Extra voorwaarden nieuwe NOW

Volgens Koolmees kent de verlengde NOW-regeling, naast dat de eerdergenoemde boete verdwijnt, ook nog extra voorwaarden. Zo mogen er geen winstuitkeringen aan aandeelhouders plaatsvinden, mag er geen dividend worden uitgekeerd en mogen geen eigen aandelen worden ingekocht. Deze voorwaarden worden nu ook al toegepast bij concerns met minder dan 20% omzetverlies, waarbij een van de bv's een beroep op de NOW-regeling wil doen.

Omscholing

Ook bekijkt het kabinet nog of er al dan niet verplichte omscholingsmaatregelen aan de verlengde NOW-regeling kunnen worden verbonden. Op die manier hoopt men dat werknemers die na de crisis binnen de eigen bedrijfstak nauwelijks meer aan het werk komen, een alternatief kunnen vinden.

Huidige NOW-regeling

De huidige NOW-regeling kan tot en met 31 mei worden aangevraagd en vergoedt tot maximaal 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt bepaald op basis van 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart t/m mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een periode die één of twee maanden later start. Als een bedrijf een werknemer ontslaat, terwijl het bedrijf aanspraak maakt op de NOW-regeling wordt de tegemoetkoming verminderd door 150% van het loon van de ontslagen werknemer in mindering op de loonsom te brengen.
Een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de NOW-regeling in deze eerste ronde is en blijft dat de werkgever in de periode van maart tot en met 31 mei 2020 bij het UWV geen verzoek doet om toestemming te krijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen!

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

Accountant

Accountant

  • Zwaagdijk
  • 32-40 uur
  • AA/RA opleiding
Lisenka Dekker

Lisenka Dekker

Assistent-accountant

Begeleiden belastingcontrole

Begeleiden belastingcontrole

Staat de Belastingdienst binnenkort bij jou op de stoep voor een controle? Dat kan, want per jaar controleren zij tienduizenden ondernemers.
Toeslagen voor Oekraïners

Toeslagen voor Oekraïners

27-06-2022

Oekraïners die in Nederland verblijven, hebben binnenkort recht op kinderopvangtoeslag en huurtoeslag als zij aan de reguliere voorwaarden voldoen. Hier wordt een wetswijziging voor voorbereid.
Update lonenspecial 2022: corona en thuiswerken

Update lonenspecial 2022: corona en thuiswerken

23-06-2022

We gaan in op de veelvoorkomende vergoedingen en verstrekkingen fiscaal behandeld worden voor de kosten die werknemers thuis maken