Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

18 oktober 2022

Salderingsregeling zonnepanelen

De energieleverancier is wettelijk verplicht de zonnestroom die je teruglevert op jaarbasis te verrekenen met je verbruik uit het elektriciteitsnet. Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft dit bevestigd. Hier was onduidelijkheid over, omdat sommige energieleveranciers de saldering over een andere tijdsperiode (wilden) verwerken.

Salderingsregeling

Door de salderingsregeling is de prijs van door de zonnepanelen teruggeleverde elektriciteit gelijk aan de prijs van de van de energieleverancier afgenomen elektriciteit.

Let op!

Voorgesteld is om de salderingsregeling vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen. Door deze afbouw ontvang je vanaf 2025 over een deel van de door jou teruggeleverde elektriciteit een lagere vergoeding dan je betaalt over de door jou afgenomen elektriciteit. Vanaf 2031 geldt dat voor alle teruggeleverde elektriciteit.

Geruchten over saldering per kwartaal of andere periode

Het Ministerie van Klimaat en Energie en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben signalen ontvangen dat sommige energieleveranciers saldering per kwartaal (of een andere periode) in plaats van per jaar (gaan) uitvoeren. Dat kan voor een eigenaar van zonnepanelen heel ongunstig uitpakken. Zo zal in de zomer over het algemeen meer elektriciteit teruggeleverd worden dan afgenomen, terwijl dit in de winter precies andersom is. Als dan bijvoorbeeld per kwartaal gesaldeerd wordt, wordt in de zomer een vergoeding ontvangen tegen waarschijnlijk een lager tarief dan in de winter betaald moet worden aan de energieleverancier voor afgenomen elektriciteit.

Bevestiging Minister: saldering op jaarbasis

Hoewel uit de Elektriciteitswet niet expliciet volgt over welke periode saldering moet plaatsvinden, blijkt dit wel uit de wetsgeschiedenis, zo meldt minister Jetten. De saldering moet volgens hem plaatsvinden op jaarbasis. Nu hier mogelijk onduidelijkheid over bestaat, is de minister van plan dit expliciet in de Elektriciteitswet vast te leggen. Hiertoe heeft hij een nota van wijziging op het wetsvoorstel over de afbouw van de salderingsregeling ingediend.

Tip!

Als sprake is van een variabel tarief, is in de Elektriciteitswet niet vastgelegd hoe een overschot of tekort na de saldering gefactureerd moet worden. De minister is van plan ook hier wettelijk regels over vast te leggen.

Geen andere afbouw salderingsregeling

Minister Jetten laat ook weten dat hij een door de branchevereniging van de Nederlandse Zonne-energiesector gedaan voorstel tot een andere afbouw van de salderingsregeling, niet overneemt. Hij houdt vast aan de in een wetsvoorstel voorgestelde afbouw van de salderingsregeling vanaf 2025.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Zonnepanelen op jouw woning 2022

Zonnepanelen op jouw woning 2022

11-07-2022

Heb je zonnepanelen op jouw woning? Dan kun je btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. De elektriciteit die een particulier produceert met zonnepanelen, wordt namelijk terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Hierdoor wordt een particulier als ondernemer aangemerkt voor de btw. Dit betekent dat hij dus btw moet afdragen over de opbrengst van de elektriciteit die hij teruglevert. Hij mag echter ook de btw die hij betaalt over de aankoop en over het onderhoud van de zonnepanelen in aftrek brengen.
Saldering en btw zonnepanelen

Saldering en btw zonnepanelen

01-06-2022

De salderingsregeling op zonnepanelen wordt op een later moment afgebouwd. Daarnaast gaat de btw op zonnepanelen bij woningen naar nul. Verder is meer zon op daken en andere objecten een van de speerpunten van het beleid van het kabinet. Dit is bekendgemaakt in de Voorjaarsnota.
Agro: indienen Gecombineerde opgave

Agro: indienen Gecombineerde opgave

09-03-2023

Begin tijdig met het invullen van de Gecombineerde opgave 2023. Je kunt deze t/m 15 mei indienen via mijn.rvo.nl. Het belang is groot en het is dit jaar veel werk!
Twinfield

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.
Jenny Brekelmans

Jenny Brekelmans

Administratief medewerker

Na mijn bedrijf

Na mijn bedrijf

Je hebt je bedrijf overgedragen naar de volgende generatie. Wij zorgen ervoor dat je volop kunt genieten en ontspannen tijdens je pensioen.