11 juli 2022

Zonnepanelen op jouw woning 2022

Heb je zonnepanelen op jouw woning? Dan kun je btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. De elektriciteit die een particulier produceert met zonnepanelen, wordt namelijk terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Hierdoor wordt een particulier als ondernemer aangemerkt voor de btw. Dit betekent dat hij dus btw moet afdragen over de opbrengst van de elektriciteit die hij teruglevert. Hij mag echter ook de btw die hij betaalt over de aankoop en over het onderhoud van de zonnepanelen in aftrek brengen.

Btw terugvragen

Als je de btw op de aankoop en op het onderhoud van zonnepanelen op jouw woning wilt terugvragen, moet je wel bij de Belastingdienst aangemerkt staan als btw-ondernemer. Hiervoor moet je je aanmelden bij de Belastingdienst. Als je je niet aanmeldt als btw-ondernemer, kun je ook geen btw terugvragen. Als de zonnepanelen tot een (huwelijks)goederengemeenschap behoren, kan alleen de persoon die op de energienota staat vermeld zich aanmelden als btw-ondernemer. De factuur van de zonnepanelen moet dan ook op naam van deze persoon staan.

Let op!

Als de zonnepanelen niet tot een goederengemeenschap behoren, kan alleen degene die de zonnepanelen aanschaft zich aanmelden als btw-ondernemer. Ook in dit geval moet het energiecontract op naam van deze persoon zijn afgesloten.

Aanmelden als ondernemer voor de btw

Je kunt je eenvoudig als ondernemer aanmelden met het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders'. Hierna ontvang je een uitnodiging om digitaal btw-aangifte te doen. Is het tijdvak waarover je btw-aangifte moet doen al verstreken, dan ontvang je een papieren btw-aangifte. Door btw-aangifte te doen, vraag je de btw over de zonnepanelen terug.

Tip!
Je moet binnen zes maanden na het jaar van aanschaf het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders naar de Belastingdienst zenden. Koop je in 2022 zonnepanelen, dan moet je dit formulier dus vóór 1 juli 2023 inzenden.

Let op!

Na deze periode kun je nog vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen zijn gekocht het formulier inzenden. De btw-aangifte die je daarna doet, wordt aangemerkt als een ‘ambtshalve’ teruggaveverzoek voor de btw. Wordt dit afgewezen, dan kun je niet in beroep bij de rechter.

Vergoeding voor levering

De Belastingdienst merk je als btw-ondernemer aan als je regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan jouw energieleverancier. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen (3 x 80A). Van vergoeding is alleen sprake als je van jouw energieleverancier voor de door jou geleverde stroom een bedrag ontvangt. Nederland kent de zogenaamde salderingsregeling. Hierbij wordt de door jou geleverde stroom verrekend met de door jou afgenomen stroom. Ook in het geval van saldering is echter sprake van een vergoeding voor de door jou geleverde stroom.

Tip!

Indien je meer stroom verbruikt dan je levert, ben je in principe ook gewoon btw-ondernemer. In de praktijk zullen er immers altijd momenten zijn dat je meer stroom opwekt dan je op dat moment verbruikt.

Het maakt overigens niet uit of je een zogenaamde slimme meter hebt of een analoge (terugdraai)meter. Voor beide meters geldt een vergoeding. Wel heeft het kabinet bekendgemaakt vanaf 2023 een slimme meter te verplichten als je zonnepanelen hebt geïnstalleerd.

Let op!

De salderingsregeling zou vanaf 2023 geleidelijk worden afgebouwd. Het kabinet heeft echter aangekondigd deze afbouw pas in 2025 te starten. In 2025 vindt dan wel een eenmalige versnelde afbouw plaats. Door de afbouw ontvang je straks over een deel van de door jou teruggeleverde elektriciteit een lagere vergoeding dan je betaalt over de door jou afgenomen elektriciteit. Vanaf 2031 geldt dat voor alle teruggeleverde elektriciteit.

Het gehele btw-bedrag?

Over het algemeen zul je niet het volledige btw-bedrag terugkrijgen. Je moet namelijk btw betalen over de vergoeding voor de stroom die je teruglevert en in de meeste gevallen voor de stroom die je zelf verbruikt. Daarnaast is de hoogte van jouw teruggaaf afhankelijk van het soort zonnepanelen: geïntegreerd of niet-geïntegreerd.

Geïntegreerde zonnepanelen

Dit zijn zonnepanelen die ook de functie van dakbedekking vervullen. Bij deze zonnepanelen mag slechts een deel van het btw-bedrag afgetrokken worden. Het deel dat betrekking heeft op de functie van dakbedekking of op de stroom die je zelf verbruikt, kun je niet in aftrek brengen.

Niet-geïntegreerde zonnepanelen

Dit zijn zonnepanelen die op bestaande dakbedekking worden aangebracht en niet als dakbedekking dienen. Bij deze zonnepanelen kun je in principe het gehele btw-bedrag van de factuur voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen.

Btw-correcties

Op jouw btw-aftrek moet je ook nog een correctie aanbrengen voor de teruglevering van stroom en het privégebruik. Deze btw bereken je over de marktprijs (de prijs inclusief energiebelasting, maar exclusief btw die je voor stroom aan jouw energieleverancier moet betalen).

Forfait

Omdat in de praktijk vaak moeilijk is vast te stellen hoeveel stroom je teruglevert en hoeveel stroom je zelf direct verbruikt, kan de btw-correctie ook berekend worden aan de hand van een forfait. Het forfait is afhankelijk van het opwekvermogen van jouw zonnepanelen:

Opwekvermogen in Wattpiek per jaarForfait niet-geïntegreerde zonnepanelenForfait geïntegreerde zonnepanelen
0 - 1000€ 20€ 5
1001 - 2000€ 40€ 10
2001 - 3000€ 60€ 20
3001 - 4000€ 80€ 30
4001 - 5000€ 100€ 40
5001 - 6000€ 120€ 50
6001 - 7000€ 140€ 60
7001 - 8000€ 160€ 70
8001 - 9000€ 180€ 80
9001 - 10.000€ 200€ 90

Wil je het forfait toepassen en is sprake van geïntegreerde zonnepanelen? Dan mag je slechts 1/3 van het btw-bedrag van jouw zonnepanelen in aftrek brengen.

Let op!

Als je gebruikmaakt van de forfaits, mag je geen btw in rekening brengen aan jouw energieleverancier.

Je bent geen btw verschuldigd over de subsidie die je hebt ontvangen voor de aanschaf van zonnepanelen (er is een aantal gemeenten in Nederland dat namelijk nog subsidie verstrekt).

Geen forfaits?

Wil je geen gebruikmaken van de forfaits, dan dien je zelf vast te stellen hoeveel stroom je teruglevert en hoeveel stroom je direct zelf verbruikt. Jouw energieleverancier moet dan btw aan jou in rekening brengen over alle stroom die aan jou geleverd is, zonder rekening te houden met jouw teruglevering. Daarnaast moet je over jouw teruglevering btw in rekening brengen aan jouw energieleverancier.

Let op!

Is het opwekvermogen van de zonnepanelen meer dan 10.000 Wattpiek? Dan kun je geen gebruikmaken van een forfait, maar moet je altijd zelf de btw berekenen.

Kleineondernemersregeling (KOR)

Als jouw omzet exclusief btw minder dan € 20.000 per jaar bedraagt, kun je als ondernemer gebruikmaken van de kleineondernemersregeling. Dit geldt ook voor particulieren met zonnepanelen die zich als ondernemer hebben aangemeld. Je hoeft dan geen btw in rekening te brengen, kunt geen btw meer aftrekken en je hoeft geen btw-aangifte te doen. Je moet wel jouw omzet bijhouden.

Let op!
Meld je je aan voor de KOR, dan is dit voor tenminste drie jaar.

Tip!

Het is meestal het voordeligst als je in het jaar van aanschaf nog niet voor de KOR opteert, aangezien je dan de btw op de aanschaf van de zonnepanelen ook niet kunt terugkrijgen. Na één jaar kun je dan alsnog voor de KOR kiezen.

Schafte je al eerder zonnepanelen aan? Dan kun je mogelijk de btw op nieuw aan te schaffen zonnepanelen niet zonder meer terugvragen. Het is raadzaam om daarom eerst te overleggen met een adviseur over de te volgen werkwijze. Mogelijk moet je namelijk eerst verzoeken om de KOR niet meer toe te passen om recht op btw-aftrek te krijgen of zijn andere werkwijzen in jouw situatie raadzamer.

Als de btw van de aan te schaffen zonnepanelen € 2.500 of meer bedraagt, is het ook raadzaam om met een adviseur te overleggen over de te volgen werkwijze. Je kunt dan namelijk te maken krijgen met het moeten terugbetalen van btw als je kiest voor de KOR.

Btw zonnepanelen naar 0%?

De btw op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen wordt per 1 januari 2023 hoogstwaarschijnlijk verlaagd naar 0%. Dit voornemen heeft het kabinet bekendgemaakt. Op deze manier worden de administratieve lasten voor vooral particulieren rond de btw op zonnepanelen fors verminderd. De verlaging van het btw-tarief naar 0% gaat niet alleen gelden voor particulieren, maar betreft alle zonnepanelen die op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen worden geplaatst. Het is nog niet duidelijk hoe dit precies wordt gedefinieerd voor panden die zowel als bedrijfspand en woning worden gebruikt. Het parlement moet nog wel met het voorstel akkoord gaan.

Teruggave btw op deel van woning?

Lange tijd speelde de vraag of naast de btw op zonnepanelen ook een deel van de btw op de bouwkosten van een woning aftrekbaar zou zijn, omdat die woning nodig zou zijn voor het plaatsen van de zonnepanelen. Inmiddels is duidelijk dat aftrek van een deel van de btw op de bouwkosten van een woning over het algemeen niet mogelijk is. De Hoge Raad oordeelde namelijk dat een particulier die een woning laat bouwen deze bouwkosten hoe dan ook maakt, ook als er geen zonnepanelen op geplaatst zouden worden. De bouwkosten zijn dan niet gemaakt voor het met zonnepanelen opwekken van energie en dit tegen vergoeding terug leveren. De btw over die bouwkosten kan daarom niet in aftrek komen.

Tip!

Wil je weten of in jouw geval een deel van de btw op de bouwkosten van een woning wel mogelijk aftrekbaar is? Bijvoorbeeld omdat je van mening bent dat je de bouwkosten niet ‘hoe dan ook’ zou maken? Neem dan contact met ons. Wij kunnen samen bekijken wat er eventueel mogelijk is.

WOZ-waarde

De rechter heeft eerder beslist dat door het plaatsen van zonnepanelen de WOZ-waarde van jouw pand kan toenemen. Dit betekent onder meer dat jij als eigenaar een hogere aanslag OZB kunt krijgen en een hoger eigenwoningforfait moet opgeven bij de aangifte als je over een eigen woning beschikt. Het maakt niet uit of je geïntegreerde of niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt geplaatst. Ook het feit dat je de zonnepanelen weer kunt demonteren bij verhuizing, is niet van belang.

Tot slot

Als particulier kun je de btw op de aanschaf en onderhoud van zonnepanelen op jouw woning terugvragen. In dit nieuwsartikel zijn we nader ingegaan op de voorwaarden. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van dit nieuwsartikel de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene karakter van dit nieuwsartikel, is deze niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het nemen van financiële beslissingen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Junior Casemanager verzuim
Training on the job? Check. Mogelijkheid om door te groeien naar zelfstandig Casemanager? Check. Én werken voor mkb-ondernemers? Check. Sterke start van je carrière, toch!
Lees verder
arrow right
Sietse Spoelstra

Sietse Spoelstra

Belastingmedewerker

Twinfield
Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.
Lees verder
arrow right
Brandstofprijzen worden naar verwachting fors verhoogd vanaf 1 januari 2024
Met de komst van 1 januari 2024 in zicht, worden forse stijgingen in de brandstofprijzen verwacht. Deze stijgingen worden voornamelijk veroorzaakt door het herroepen van eerdere accijnsverlagingen en de aanpassing van de accijnzen aan de inflatie. De exacte tariefwijzigingen blijven echter nog onduidelijk.
Lees verder
arrow right
Bedrijfsfinanciering
Op zoek naar een bedrijfsfinanciering? Een bankfinanciering maximaliseert je slagingskans. 
Lees verder
arrow right
Exact
Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Lees verder
arrow right