30 mei 2023

SLIM-subsidie grootbedrijf tot 27 juli aanvragen

Heb je een samenwerkingsverband in het mkb of een grootbedrijf in de sector landbouw, horeca of recreatie? Je kunt dan van 1 juni 9.00 uur tot en met 27 juli 2023 17.00 uur de SLIM-subsidie aanvragen. SLIM is een subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb.

Doel SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie is bedoeld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. De activiteit waarvoor subsidie wordt ontvangen, mag een looptijd van maximaal 24 maanden hebben. Deze periode van 24 maanden start de dag na toekenning van de subsidie.

Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

  • het doorlichten van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan
  • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming
  • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk
  • het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf

Let op!

De meeste activiteiten moeten nog aan voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de SLIM-subsidie.

SLIM-subsidie voor samenwerkingsverbanden in het mkb

Het maximale budget voor subsidies voor samenwerkingsverbanden (van tenminste twee ondernemingen) in het mkb bedraagt voor het jaar 2023 € 17,5 miljoen.
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de subsidiabele kosten minimaal € 210.000 bedragen.

Let op!

De maximale subsidie die kan worden toegekend per samenwerkingsverband is € 500.000, per samenwerkingspartner mag deze echter maximaal € 200.000 bedragen. Uitzondering hierop vormen landbouwbedrijven (maximaal € 20.000), visserijbedrijven (maximaal € 30.000) en goederenvervoer over de weg (maximaal € 100.000). De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten.

SLIM-subsidie voor grootbedrijf in landbouw, horeca en recreatie

Het maximale budget voor subsidies voor het grootbedrijf in landbouw, horeca en recreatie bedraagt voor het jaar 2023 € 1,2 miljoen. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de subsidiabele kosten minimaal € 5.000 bedragen.

Let op!

Er kan maximaal € 200.000 subsidie worden aangevraagd, met uitzondering van landbouwbedrijven. Deze kunnen maximaal € 20.000 subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten.

Praktijkleerplaatsen

De minimale subsidiabele kosten geldt niet voor praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg. De subsidie voor een praktijkleerplaats is maximaal € 2.700. Voor een afgerond loopbaan- of ontwikkeltraject bedraagt de subsidie € 700.

Registreren en aanvragen

Om in aanmerking te komen voor de SLIM-subsidie geldt een aantal voorwaarden. Deze verschillen per type aanvrager. Voordat je een aanvraag indient, moet je je registreren als aanvrager. Hiervoor ga je naar het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. Van belang is dat je je registreert voor het juiste type aanvrager.

De beoordeling van de subsidieaanvraag vindt plaats op basis van volledigheid, inhoud en beschikbaar budget. Wanneer meer subsidie wordt aangevraagd dan het budget toelaat, dan vindt toewijzing plaats door middel van loting. Hierbij is het niet relevant op welk moment in de maanden juni en juli de aanvraag is ingediend. Dit geldt voor beide subsidies.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Bedrijfsfinanciering
Op zoek naar een bedrijfsfinanciering? Een bankfinanciering maximaliseert je slagingskans. 
Lees verder
arrow right
Vrije ruimte werkkostenregeling volgend jaar verlaagd
De vrije ruimte in de werkkostenregeling gaat in 2024 omlaag, naar 1,92% van de loonsom tot een bedrag van € 400.000. Voor zover de loonsom hoger is, blijft over het meerdere de vrije ruimte 1,18%, net als in 2023. Dit staat in de Miljoenennota.
Lees verder
arrow right
Prinsjesdag 2023: Top 10
Op de derde dinsdag van de maand, dinsdag 19 september, is de Miljoenennota gepresenteerd. Wat zijn de belangrijkste fiscale en juridische voorstellen voor ondernemers? Wij zetten de tien belangrijkste op een rij.
Lees verder
arrow right
Vorderingen verrekenen met salaris bij vertrek mag niet altijd
Een werkgever weigerde de salarisafrekening van een vertrekkende werknemer te betalen, omdat hij meende openstaande vorderingen te hebben. De werknemer spande een kort geding aan om haar achterstallig salaris alsnog te ontvangen.
Lees verder
arrow right
Accountant Zwaagdijk
Ben je benieuwd of je het maximale haalt uit jouw financiële administratie, of je genoeg doet aan verzuimpreventie of hoe jij er financieel voor staat wanneer je met pensioen gaat? Onze accountants en specialisten kunnen je adviseren en ondersteunen in elke fase van het ondernemerschap. Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal, denken met je mee en proberen samen met jou alles uit jouw onderneming te halen. Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?
Lees verder
arrow right
Erik Folbert

Erik Folbert

Salarisadviseur