Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

03 april 2020

Thuiswerken, wat mag u belastingvrij vergoeden?

Door het coronavirus werkt jouw personeel waar mogelijk vanuit huis. Daar zijn kosten aan verbonden, dus is het de vraag of en in hoeverre je daar een onbelaste vergoeding voor kunt geven.

Werkplek thuis

Je kunt voor de werkplek thuis meestal geen onbelaste vergoedingen geven. Dit is alleen anders als de werkplek zelfstandig is. Dit wil zeggen: de werkplek moet een eigen ingang hebben en eigen sanitair, én je moet de werkplek van de werknemer huren. Alleen in die laatste gevallen kun je onbelast vergoedingen geven, zoals voor energie, en mag je bijvoorbeeld onbelast een bureau ter beschikking stellen.

Pc, mobiele communicatiemiddelen, internet

Computerapparatuur, zoals laptops, printers en dergelijke, en mobiele communicatiemiddelen, zoals een smartphone, kun je belastingvrij vergoeden of verstrekken als deze naar jouw mening nodig zijn voor het thuis goed kunnen uitvoeren van de functie. Ook een internetabonnement valt hieronder.

Let op!
Bij een abonnement met meerdere voorzieningen, zoals voor tv, moet je een redelijke schatting maken van de kosten die je aan het internetabonnement kunt toerekenen. Alleen dit deel kun je namelijk onbelast vergoeden.

Noodzakelijk?

Bij personeel dat verplicht thuis moet werken, zal in de regel weinig discussie bestaan over de noodzakelijkheid van een laptop en dergelijke. Niet-noodzakelijke hulpmiddelen zijn bovendien ook vrijgesteld als de werknemer deze voor 90% of meer zakelijk gebruikt.

Niet vrijgesteld, dan in vrije ruimte

Vergoed je iets of stel je iets ter beschikking wat niet noodzakelijk is, dan is dit in beginsel belast bij jouw werknemer. Maar je kunt dit ook onderbrengen in de werkkostenregeling, zodat het onbelast blijft. Alleen als je dit jaar over de vrije ruimte heen schiet, betaal je als werkgever 80% eindheffing.

Let op!
De vrije ruimte is dit jaar verhoogd naar 1,7% van de loonsom tot € 400.000 en 1,2% over het meerdere van de loonsom.

Na de crisis

Als jouw werknemers na de coronacrisis niet meer thuis hoeven te werken, dienen ze ter beschikking gestelde pc's en dergelijke weer aan jou terug te geven of in privé over te nemen en jou hier een redelijke vergoeding voor te betalen.

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

Stabiliseren/reorganiseren

Dit is het moment om jouw organisatie een spiegel voor te houden. Samen stellen wij jouw processen scherp voor de volgende stap.

Gerard de Graaf

Accountant Administratieconsulent

Na mijn bedrijf

Je hebt je bedrijf overgedragen naar de volgende generatie. Wij zorgen ervoor dat je volop kunt genieten en ontspannen tijdens je pensioen. 

Miljoenennota: vervoer en verduurzaming

16-09-2020

Het kabinet wil verduurzamen stimuleren. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de bijtelling van de elektrische auto en de energiebelasting. Bekijk hier om welke voorstellen en wijzigingen het gaat. 

Aanvragen Tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers verlengd naar 31 oktober

08-09-2020

Het aanvragen van de Tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers is verlengd tot 31 oktober 2020. De regeling is bedoeld om bedrijven in de sierteelt, voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen te steunen bij schade ten gevolgde van de coronacrisis.