Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

22 januari 2021

Verenigingen en stichtingen: belastingplicht bij verliezen?

Bij lage winsten zijn verenigingen en stichtingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting (Vpb). Dat klinkt goed, maar verliezen kun je dan ook niet verrekenen. Daarom kan het voordeliger zijn om bij verliezen te kiezen voor belastingplicht.

Voorwaarden vrijstelling

Om vrijgesteld te worden van de Vpb mag de fiscale winst in een jaar niet hoger zijn dan € 15.000. Is de winst hoger dan € 15.000? Dan is de vrijstelling toch van toepassing, wanneer die winst samen met de fiscale winsten van de vier voorafgaande jaren niet hoger is dan € 75.000. Heb je de onderneming nog vrij recent opgestart en zijn er daarom nog geen vier voorafgaande jaren, dan wordt de winstgrens van € 75.000 tijdsevenredig berekend. In jaar 1 is de winstgrens dan € 15.000, in jaar 2 € 30.000 etc. In bepaalde gevallen kan dat bij een winst lager dan € 75.000 ertoe leiden dat de winstgrens toch wordt overschreden.

Let op!

Momenteel loopt over die tijdsevenredige berekening van de winstgrens een rechtszaak bij de Hoge Raad.

Automatisch

Als je aan de voorwaarden voor vrijstelling voldoet, geldt de vrijstelling automatisch. Je hoeft deze dus niet aan te vragen. Dat klinkt aantrekkelijk, maar dat betekent dat de vrijstelling automatisch gaat gelden wanneer de winst daalt. Ook het vormen van bijvoorbeeld een fiscale coronareserve kan ertoe leiden dat de vrijstelling automatisch gaat gelden, omdat ook het vormen van een reserve resulteert in een winstdaling.

Vervelende gevolgen?

Door het van toepassing zijn van de vrijstelling ‘verlaat’ jouw onderneming daarmee de vennootschapsbelasting. Daardoor moet je over eventueel aanwezige reserves en goodwill afrekenen. De vrijstelling leidt er ook toe dat je verliezen niet kunt verrekenen. Omdat verliezen beperkt verrekenbaar zijn, kan dat leiden tot verliesverdamping.

Vrijwillige belastingplicht

Om vervelende gevolgen van de automatische vrijstelling te voorkomen, kan het verstandig zijn te kiezen voor belastingplicht. De keuze voor belastingplicht geldt voor minimaal 5 jaar.

Tip!
Kiezen voor belastingplicht doe je door gelijktijdig met het indienen van de aangifte een verzoek daartoe in te dienen. Dat wil zeggen: voordat de inspecteur de definitieve aanslag over het betreffende jaar vaststelt. Doe dit wel tijdig om verliesverdamping te voorkomen.

Unit4

Unit4

Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.
Anne Verhoek

Anne Verhoek

Assistent-accountant

Accountant Texel

Accountant Texel

Ben je als ondernemer net gestart met je bedrijf, zit je middenin allerlei ondernemerskwesties of ga je binnenkort afstand doen van jouw onderneming? Dan is het raadzaam om advies te vragen aan een accountant. Omnyacc Texel ondersteunt en adviseert in alle fases van het ondernemerschap. Een accountantskantoor zijn we nog steeds, maar met een uitgebreid dienstenpakket. Denk aan fiscaal en juridisch advies, controle, financiële administratie of salarisadministratie. Ons team werkt nauw samen om jou en je onderneming naar een hoger niveau te tillen. Loop ook eens bij ons binnen.
AO/IB

AO/IB

Wil jij jouw organisatie ook beter beheren en sturen? Houdt dan jouw Administratieve Organisatie eens tegen het licht. We voorzien je van tips en adviezen om jouw bedrijfsvoering verder te verbeteren.
Schenken en erven

Schenken en erven

Denk je aan een schenking aan je kind of een goed doel? Het financiële steuntje voor nu is misschien een goed moment om ook na te denken over jouw erfenis.
Jaarlijkse beschikking Whk-premie

Jaarlijkse beschikking Whk-premie

03-01-2022

Is de jaarlijkse beschikking voor de premie Werkhervattingskas (Whk) al op de mat gevallen? Controleer deze dan goed. Is er een onjuiste berekening gemaakt? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar aantekenen.