Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

15 oktober 2020

Verliesverrekening vennootschapsbelasting vanaf 2022 beperkt

Op Prinsjesdag heeft het kabinet bekendgemaakt om vanaf 2022 de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting te beperken. Lees hier de details.

Verliesverrekening

Bedrijven kunnen zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting verliezen verrekenen. Dit betekent dat een verlies in een bepaald jaar verrekend wordt met behaalde winst in een ander jaar. Op die manier hoeft minder belasting te worden betaald.

Achter- en voorwaarts

Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting kan momenteel één jaar achterwaarts en zes jaar voorwaarts. Kan een geleden verlies na zes jaar nog steeds niet of niet volledig verrekend worden met winst, dan raakt met dit verlies kwijt, ‘verliesverdamping’ genoemd, en leidt dit verlies in de toekomst dus niet tot minder te betalen belasting.

Verliesverrekening beperkt, termijn verlengd

Het kabinet stelt voor om per 1 januari 2022 de verliesverrekening te beperken tot 50% van de belastbare winst. Deze maatregel wordt voorgesteld in combinatie met een onbeperkte voorwaartse verliesverrekening, in plaats van de huidige zes jaar.

Daarbij zal worden voorgesteld dat de verliezen tot een bedrag van € 1 miljoen aan belastbare winst volledig verrekenbaar zijn. Voor zover de belastbare winst hoger is dan € 1 miljoen, worden die verliezen, uiteraard voor zover zij meer bedragen dan € 1 miljoen, slechts tot een bedrag van 50% van de belastbare winst boven € 1 miljoen verrekend. Dit geldt voor zowel voorwaartse als achterwaartse verliesverrekening.

Europa

De voorgestelde methode van verliesverrekening wijkt minder af dan thans van de rest van de ons omringende landen. Door de nieuwe methode van verliesverrekening zullen met name multinationals meer belasting gaan betalen. De plannen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd.

Overdragen

Begin op tijd met de voorbereidingen want het verkoopklaar maken van jouw onderneming neemt enkele jaren in beslag.

Hoe zit het met bijtelling als de zakelijke auto tijdelijk niet wordt gebruikt?

29-10-2020

Stel jij als ondernemer een auto ter beschikking aan een of meerdere van jouw werknemers? Dan is de bekende bijtelling van toepassing. Maar hoe zit dit als de auto tijdelijk niet gebruikt wordt? Bijvoorbeeld omdat je werknemer arbeidsongeschikt is? Lees dan verder.

iMUIS by King

Met iMUIS by King heb je overzicht en grip op jouw financiën. 

Overwerk? Ook in 2021 geen hoge WW-premie

29-10-2020

Door de komst van Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de hoogte van de WW-premie met ingang van 2020 afhankelijk van de vraag of er sprake is van een vast of flexibel arbeidscontract. Door het invoeren van deze maatregel wil het kabinet vaste arbeidscontracten stimuleren en aantrekkelijker maken voor werkgevers. De WW-premie is voor werknemers met een flexibel arbeidscontract 5%-punt hoger vastgesteld. De lage WW-premie bedraagt 2,94% en de hoge WW-premie bedraagt 7,94%.

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.