Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

20 april 2021

Voorkom inlenersaansprakelijkheid bij inhuren personeel

Huur jij personeel in van derde? Dan kun je aansprakelijk gesteld worden voor de premies en belastingen die deze derde moet afdragen. Om deze inlenersaansprakelijkheid te voorkomen kun je maatregelen treffen.


Wat is inlenen?

Je bent inlener als je een personeelslid van een ander inhuurt. Daarbij is van belang dat je de leiding heeft over de betreffende werknemer en ook toezicht houdt. Doe je dit niet, dan is er geen sprake van inlening maar van aanneming van werk en dus ook niet van inlenersaansprakelijkheid.

Waarvoor aansprakelijk?

Als inlener kun je in beginsel aansprakelijk gesteld worden als de uitlener de verschuldigde belastingen en premies niet afdraagt. Het betreft loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, premies Zorgverzekeringswet en de btw die de uitlener moet afdragen voor het personeel dat de werkzaamheden voor de inlener verricht.

Risico beperken

Je kunt het risico van aansprakelijkheid beperken door de uitlener te vragen naar een verklaring betalingsgedrag, door zelf een goede administratie bij te houden en door de verschuldigde belastingen en premies te storten op een geblokkeerde rekening (G-rekening).

Disculpatiemogelijkheid

Als je kunt aantonen dat het niet afdragen van belastingen en premies door de uitlener niet uw schuld is, kan jouw aansprakelijkheid beperkt worden of vervallen. De bewijslast hiervoor ligt bij jou. De inlener in bovenstaande zaak beriep zich op deze zogenaamde disculpatiemogelijkheid, maar tevergeefs. Uit de feiten bleek namelijk onder meer dat de inlener niet had geïnformeerd naar een G-rekening en evenmin om een verklaring inzake betalingsgedrag had gevraagd, terwijl hij zich wel van de risico’s bewust was. De aansprakelijkheid voor zo’n € 150.000 bleef dan ook in stand.

Let op!
Leen je in van een uitlener die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid, dan ben je gevrijwaard voor het volledige bedrag van de aansprakelijkheid als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

Tot slot

Heb je vragen over het inhuren van personeel of de belastingen die hiermee gemoeid gaan? Neem dan gerust contact met ons op. 

Personeel inlenen in 2021

Personeel inlenen in 2021

08-04-2021

Voldoe jij al aan de regelgeving op het gebied van personeel inlenen? Als ondernemer kan het voorkomen dat je personeel inleent om tijdelijke drukte of seizoenswerk op te vangen. Het is belangrijk om dan aan de regels te voldoen om hoge boetes en aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw te voorkomen. Weet jij waar je op moet letten?
Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Een contract of een overeenkomst opstellen? Onze juristen ondersteunen je graag.
Relatiebeheerder

Relatiebeheerder

  • Heerhugowaard
  • 32-40 uur
  • HBO-BE/Accountancy
Bianca de Kooker-Gleijsteen

Bianca de Kooker-Gleijsteen

Vennoot en adviseur estate planning