Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

5 januari 2023

Administratieve verwerking werkkostenregeling

Heb je gebruikgemaakt van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR)? Zorg dan dat de administratie op orde is. Anders loop je het risico dat de zaken die je daarin onderbrengt, belast worden bij jouw werknemer.

Aanwijzen

Binnen de WKR bestaat de mogelijkheid om vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen onder te brengen in de vrije ruimte. Dit is belastingvrij zolang het totaal binnen de vrije ruimte blijft. Daarboven ben je als werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Om gebruik te maken van de vrije ruimte moet je desbetreffende vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen wel vooraf aanwijzen aan die vrije ruimte.

Let op!

Doe je dat niet, dan is jouw werknemer hierover loonheffing verschuldigd.

Vormvrij

Het is niet expliciet vastgelegd hoe je moet aanwijzen aan de vrije ruimte. Zo'n aanwijzing kan bijvoorbeeld blijken uit arbeidsrechtelijke afspraken of uit de vastlegging hiervan in de administratie.

Goedkeuring: aanwijzing in het kalenderjaar

Om discussie te voorkomen over de vraag of aanwijzing vooraf heeft plaatsgevonden, gaat de Belastingdienst ervan uit dat aanwijzing heeft plaatsgevonden als de werkgever de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling niet bij de werknemer in de loonheffing heeft betrokken.

Let op!

Deze zogenaamde goedkeuring voor de aanwijzing geldt alleen gedurende het kalenderjaar. De Belastingdienst gaat er dus in 2022 nog van uit dat bijvoorbeeld vergoedingen die je in 2022 niet bij jouw werknemers in de loonheffing betrekt, zijn aangewezen aan de vrije ruimte. Heb je deze aanwijzing in 2023 echter nog niet geregeld, dan worden de vergoedingen alsnog in 2022 bij jouw werknemers in de loonheffing betrokken.

Per abuis niet in loonheffing bij werknemer

De goedkeuring geldt niet als uit andere gegevens naar voren komt dat het jouw bedoeling was om de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling bij de werknemer in de loonheffing te betrekken, maar je dit per abuis niet hebt gedaan. Je kunt dan dus niet met terugwerkende kracht alsnog kiezen voor aanwijzing aan de vrije ruimte.

Goedkeuring: gerichte vrijstelling

Voldoet een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling aan de voorwaarden en grensbedragen voor een gerichte vrijstelling? Dan gaat de Belastingdienst er ook van uit dat aanwijzing aan de vrije ruimte heeft plaatsgevonden.

Tip!

Om discussie met de Belastingdienst te voorkomen, is het altijd aan te raden om gewoon vooraf aan te wijzen aan de vrije ruimte. Is dat per abuis niet gebeurd, dan kun je je beroepen op de goedkeuringen. Controleer in ieder geval tegen het einde van het kalenderjaar of je aan jouw aanwijzingsplicht hebt voldaan. Hiermee voorkom je dat je alsnog loonheffing bij jouw werknemers moet inhouden.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Salarisadministratie

Salarisadministratie

Het voeren van een correcte, tijdige en betrouwbare salarisadministratie kijkt nauw. Salarisadministratie, méér dan een loonstrook.
Sander Schenk

Sander Schenk

Assistent-accountant

Subsidie voor duurzame energieprojecten (SDE++)

Subsidie voor duurzame energieprojecten (SDE++)

07-03-2023

Via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) stelt het kabinet voor 2023 € 8 miljard beschikbaar. Het doel is door middel van duurzame energie de uitstoot van CO2 te verminderen, af te vangen en op te slaan.
Exact

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Unit4

Unit4

Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.