30 januari 2023

Agro: niet-productief areaal bij eco-regeling

Wil je de eco-activiteit ‘kruidenrijke bufferstroken’ en/of ‘groene braak’ inzetten voor de eco-regeling? En heb je de waarde nodig? Dan is het van belang om jouw niet-productieve areaal in beeld te brengen. Voor de basispremie speelt dit in 2023 geen rol.

Niet bij bepaalde vrijstellingen

Bij de eco-regeling speelt het ‘niet-productief areaal’ geen rol voor:

  • bedrijven met meer dan 75% grasland (o.a. derogatiebedrijven).
  • volledig biologische bedrijven.

Berekening alleen als ‘waarde’ nodig is

Heb je minder dan 4% niet-productief areaal? Dat hoeft geen probleem te zijn. Je wordt niet gekort. Echter wanneer je de eco-activiteiten ‘kruidenrijke bufferstroken’ en/of ‘groene braak’ inzet dan telt de waarde hiervan niet mee.

Niet-productief areaal op of aangrenzend aan bouwland

Voor jouw niet-productief areaal tellen alleen elementen mee die liggen op of grenzen aan jouw bouwland (incl. tijdelijk grasland). Zowel de elementen als het bouwland moet je op 15 mei in gebruik hebben.

Bepalen aanwezig niet-productief areaal

Op basis van jouw intekening bij RVO kun je de oppervlakte bepalen van jouw landschapselementen en overige niet-productieve elementen. Bij de bepaling van jouw niet-productief areaal mag je gebruik maken van zogenaamde ‘weegfactoren’. Bij een hogere weegfactor telt een oppervlakte zwaarder mee.

Inzetten verplichte bufferstroken als niet-productief areaal

Heb je de waarde van de ‘kruidenrijke bufferstroken’ en/of ‘groene braak’ nodig, maar heb je onvoldoende niet-productief areaal? Dan kun je overwegen om hiervoor bredere bufferstroken te maken of een strook groene braak aan te leggen. Een afweging van kosten en opbrengsten.

Let op!

Jouw ‘niet-productief areaal’ is in 2023 alleen van belang als je bepaalde eco-activiteiten inzet en de waarde hiervan nodig hebt.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Inkomens- en verzuimverzekering
Als ondernemer kun je niet alle risico’s zelf dragen. Het verzuimrisico is daar een mooi voorbeeld van.
Lees verder
arrow right
Jurist arbeids- en ondernemingsrecht
Heb je ervaring op arbeids- en ondernemingsrechtelijk gebied en zet je deze kennis graag in voor klanten?
Lees verder
arrow right
Na mijn bedrijf
Je hebt je bedrijf overgedragen naar de volgende generatie. Wij zorgen ervoor dat je volop kunt genieten en ontspannen tijdens je pensioen. 
Lees verder
arrow right
Emma Kort

Emma Kort

OmnyVitaal

Elly Schurer- de Vries

Elly Schurer- de Vries

Subsidies