Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

30 januari 2023

Agro: niet-productief areaal bij eco-regeling

Wil je de eco-activiteit ‘kruidenrijke bufferstroken’ en/of ‘groene braak’ inzetten voor de eco-regeling? En heb je de waarde nodig? Dan is het van belang om jouw niet-productieve areaal in beeld te brengen. Voor de basispremie speelt dit in 2023 geen rol.

Niet bij bepaalde vrijstellingen

Bij de eco-regeling speelt het ‘niet-productief areaal’ geen rol voor:

  • bedrijven met meer dan 75% grasland (o.a. derogatiebedrijven).
  • volledig biologische bedrijven.

Berekening alleen als ‘waarde’ nodig is

Heb je minder dan 4% niet-productief areaal? Dat hoeft geen probleem te zijn. Je wordt niet gekort. Echter wanneer je de eco-activiteiten ‘kruidenrijke bufferstroken’ en/of ‘groene braak’ inzet dan telt de waarde hiervan niet mee.

Niet-productief areaal op of aangrenzend aan bouwland

Voor jouw niet-productief areaal tellen alleen elementen mee die liggen op of grenzen aan jouw bouwland (incl. tijdelijk grasland). Zowel de elementen als het bouwland moet je op 15 mei in gebruik hebben.

Bepalen aanwezig niet-productief areaal

Op basis van jouw intekening bij RVO kun je de oppervlakte bepalen van jouw landschapselementen en overige niet-productieve elementen. Bij de bepaling van jouw niet-productief areaal mag je gebruik maken van zogenaamde ‘weegfactoren’. Bij een hogere weegfactor telt een oppervlakte zwaarder mee.

Inzetten verplichte bufferstroken als niet-productief areaal

Heb je de waarde van de ‘kruidenrijke bufferstroken’ en/of ‘groene braak’ nodig, maar heb je onvoldoende niet-productief areaal? Dan kun je overwegen om hiervoor bredere bufferstroken te maken of een strook groene braak aan te leggen. Een afweging van kosten en opbrengsten.

Let op!

Jouw ‘niet-productief areaal’ is in 2023 alleen van belang als je bepaalde eco-activiteiten inzet en de waarde hiervan nodig hebt.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Corona update | oktober 2020

Corona update | oktober 2020

Om bedrijven te ondersteunen die door de coronacrisis worden getroffen komt het kabinet opnieuw met steunmaatregelen. De nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande regelingen en betreffen vooral de uitbreiding van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). In december van dit jaar wordt opnieuw overlegd over het steunpakket. Je leest alle nieuwe steunmaatregelen in de onderstaande blokken. Het is een handig naslagwerk voor jou als ondernemer. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op.
Xander Müller

Xander Müller

Accountant

Ilonka Zonneveld

Ilonka Zonneveld

Salarisadviseur

Subsidiecontrole

Subsidiecontrole

Het doel van een subsidiecontrole is aantonen dat het subsidiebedrag rechtmatig wordt besteed. Wij kunnen de subsidiecontrole voor je uitvoeren tegen een transparant tarief.