22 mei 2023

Behandeling bij postcovidsyndroom

Heb je het postcovidsyndroom? Een behandeling hyperbare zuurstoftherapie voor een patiënt met postcovidsyndroom is aftrekbaar als specifieke zorgkosten. Dit heeft de Belastingdienst laten weten. 

Hyperbare zuurstoftherapie

Een patiënt met langdurige cognitieve klachten na een coronabesmetting (ook wel een patiënt met het postcovidsyndroom genoemd) kan baat hebben bij een hyperbare zuurstoftherapie. Hierbij krijgt de patiënt 100% zuurstof via een mond-neusmasker toegediend bij een druk die hoger is dan de normale omgevingsdruk. Door deze hogere druk wordt de hoeveelheid zuurstof die in het bloed oplost ongeveer 12,5 maal zoveel. Weefsels waar te weinig zuurstof komt, worden zo beter van zuurstof voorzien.

De zorgverzekeraar vergoedt deze therapie op dit moment niet vanuit de basisverzekering, omdat (nog) onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor deze behandeling is bij patiënten met postcovidsyndroom.

Specifieke zorgkosten

Voor een patiënt met het postcovidsyndroom die door een medisch specialist is doorverwezen naar een privékliniek voor een hyperbare zuurstoftherapie, zijn de kosten hiervan aftrekbaar als specifieke zorgkosten in de aangifte inkomstenbelasting. Dit laat de Belastingdienst weten in antwoord op een vraag daarover. De behandelingen in de privékliniek vinden namelijk plaats door of onder supervisie van BIG-geregistreerde artsen. De patiënt moet wel aan alle voorwaarden voldoen die gelden voor de aftrek van specifieke zorgkosten. Zo moeten de kosten op hem drukken. Hij moet die kosten dus zelf betalen en daar geen vergoeding voor kunnen ontvangen van een ander.

Let op!
Als een hyperbare zuurstoftherapie bij het postcovidsyndroom in de toekomst wel vergoed wordt door de zorgverzekeraar, dan drukken de kosten daarvoor niet langer en zijn deze dus niet meer aftrekbaar als specifieke zorgkosten.

Tip!

Een andere voorwaarde voor aftrek van specifieke zorgkosten is dat de belastingplichtige zich redelijkerwijs gedwongen heeft kunnen voelen om de uitgaven voor de therapie te doen. De Belastingdienst laat weten dat als een patiënt het postcovidsyndroom heeft en met het oog daarop de therapie ondergaat, het aannemelijk is dat aan deze voorwaarde wordt voldaan.

Beperking aftrek

Houd er rekening mee dat voor de aftrek van specifieke zorgkosten een drempelbedrag geldt. Alleen als alle zorgkosten die voor aftrek in aanmerking komen in een jaar boven dit drempelbedrag uitkomen, leidt dit tot een aftrekbaar bedrag. Het drempelbedrag is afhankelijk van jouw drempelinkomen en of je een fiscale partner hebt.

Let op!

Naast het beperken van de aftrek specifieke zorgkosten door de drempel kan deze aftrek ook lager uitvallen dan verwacht als jouw inkomen in 2023 hoger is dan € 73.031. Jouw belastingtarief boven dit inkomen is namelijk 49,50%, maar de aftrek van specifieke zorgkosten vindt niet plaats tegen 49,50%, maar tegen 36,93%.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Belastingaangifte
Wij verzorgen je complete belastingaangiften en adviseren je hoe je, indien mogelijk, meer fiscaal voordeel kunt behalen.
Lees verder
arrow right
Jurist arbeids- en ondernemingsrecht
Heb je ervaring op arbeids- en ondernemingsrechtelijk gebied en zet je deze kennis graag in voor klanten?
Lees verder
arrow right
WOZ-waarde 2024: gemiddelde stijging van 2,8%
Dit jaar zal de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde 2,8% bedragen. Er zijn echter aanzienlijke verschillen tussen gemeentes. Bij het vaststellen van de WOZ-beschikkingen voor 2024 hanteren gemeentes de peildatum van 1 januari 2023. Dit impliceert dat prijswijzigingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden nog niet zijn opgenomen in de cijfers.
Lees verder
arrow right
Wanneer 10,4% overdrachtsbelasting?
Je bent het hoge tarief aan overdrachtsbelasting verschuldigd als iemand een woning koopt, welke vervolgens gesloopt wordt en er op dezelfde plaats een nieuwe woning gebouwd wordt.
Lees verder
arrow right
Estate planning
Onze estate planners maken een plan op maat om jouw vermogen zo gunstig mogelijk over te dragen. Zo heb jij (financiële) rust.
Lees verder
arrow right