14 juli 2023

Bouwsector getroffen door winstdaling na jaren van groei

Volgens het recente SRA-Rapport 'Branches in Zicht 2023, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen heeft de bouwsector in 2022 een stijging van de omzet ervaren. Echter, tot grote zorg van de industrie, vertoonden de winstcijfers voor het eerst in jaren een negatieve trend. Terwijl de omzet bijna 10% toenam, daalde de winst met ruim 14%. Deze ontwikkeling wijst erop dat de bouwsector zich mogelijk moet voorbereiden op een periode van krimp in zowel 2023 als het jaar daarop.

Bouw blijft achter bij het mkb-gemiddelde

De omzetgroei in de bouw van bijna 10% was veel sterker dan in 2021 (bijna 5%), maar dit lijkt vooral te komen door de hoge inflatie. De bouw blijft hiermee achter bij het mkb-gemiddelde van ruim 13%. De winstdaling van ruim 14% volgde op een winstgroei van ruim 7% in 2021. Ook in dit opzicht blijft de branche achter bij het mkb-cijfer (1,5% groei). De ontwikkeling van de brutomarge was weliswaar positief (2,7%), maar kon het mkb-gemiddelde van 6,6% evenmin bijbenen.

Grote verschillen binnen de bouw

Binnen de bouw liepen de resultaten sterk uiteen. Zo is het deel van de bouwbedrijven dat de omzet stabiel heeft zien blijven of heeft zien toenemen, gestegen van ruim 64% in 2021 naar bijna 70%. In bijna een kwart van de gevallen ging het zelfs om een omzetstijging van 50% of meer. Tegelijkertijd zag slechts ongeveer de helft van de bouwbedrijven de winst stabiliseren of stijgen (tegenover ruim 60% in 2021). Ruim 30% van de bedrijven in de bouw kreeg echter een winstdaling van 50% of meer voor de kiezen.

Krimp voor bouwinstallateurs

Wat betreft deelbranches is de omzetontwikkeling vooral sterk bij installateurs en de afwerking van gebouwen, op de voet gevolgd door de gespecialiseerde bouw. De winstontwikkeling was echter in al deze deelbranches negatief. Vooral bouwinstallateurs hielden in 2022 onderaan de streep aanmerkelijk minder over dan een jaar eerder, toen de cijfers heel erg goed waren.

Loonkosten stijgen relatief beperkt

Uit de cijfers van SRA-BiZ blijkt dat de personeelskosten in de bouw in 2022 met bijna 7% zijn gestegen. Deze toename was minder sterk dan in 2021 (7,7%) en ook minder sterk dan gemiddeld in het mkb (ruim 10%). De loonkosten zijn met ruim 3% toegenomen, min of meer in lijn met een jaar eerder. In het mkb stegen de loonkosten gemiddeld met ruim 5%.

Financiële positie verslechterd

De financiële positie van bedrijven in de bouw is verslechterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen (een PD-rating <1%), is uitgekomen op 83,6. Dit betekent een teruggang ten opzichte van het voorgaande jaar (ruim 89). De branche doet het nog wel beter dan het mkb-gemiddelde, dat van 86,4% naar bijna 78% ging.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Subsidie verduurzamen bouwsector - SSEB
Ben je van plan emissieloze bouwmachines aan te schaffen? Wil je bestaande bouwwerktuigen of zeegaande bouwvaartuigen aanpassen? Of heb je een innovatief idee voor de verbetering van de benodigde laadinfrastructuur? Mogelijk kom je dan in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel, SSEB.
Lees verder
arrow right
Extra subsidie beschikbaar voor duurzame vrachtautos en bouwmachines
Ben je van plan emissieloze bouwmachines aan te schaffen? In 2023 is er extra subsidie beschikbaar voor emissieloze vrachtauto’s en bouwmachines. De subsidieregelingen AanZet, SSEB en SEBA zijn hiertoe aangepast.
Lees verder
arrow right
Leasing auto
Financial of operational lease? Onze specialisten vergelijken en regelen de beste optie voor jou.
Lees verder
arrow right
Verhoging van minimumloon per 1 juli
Per 1 juli 2024 wordt het minimumloon toch met 1,2% verhoogd, zoals besloten door de Tweede Kamer na aanneming van een motie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hadden echter gewaarschuwd tegen deze extra verhoging, vanwege de reeds aanzienlijke stijging van het minimumloon en de daarmee gepaard gaande sterke toename van loonkosten.
Lees verder
arrow right