Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

3 mei 2022

Subsidie verduurzamen bouwsector - SSEB

Ben je van plan emissieloze bouwmachines aan te schaffen? Wil je bestaande bouwwerktuigen of zeegaande bouwvaartuigen aanpassen? Of heb je een innovatief idee voor de verbetering van de benodigde laadinfrastructuur? Mogelijk kom je dan in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel, SSEB.

Groen bouwmaterieel

Het doel van de SSEB is de uitstoot van stikstof in de bouwsector op korte termijn met 60% te verminderen. Deze subsidie richt zich daarbij primair op een vermindering van de meerkosten bij aanschaf van ‘groen’ bouwmaterieel ten opzichte van regulier bouwmaterieel. Daartoe zullen deze meerkosten voor maximaal 40% worden gesubsidieerd, voor mkb-bedrijven tot maximaal 50%.

Drie mogelijkheden

De SSEB kent drie subsidiemogelijkheden, te weten:

 1. SSEB Aanschaf
 2. SSEB Retrofit
 3. SSEB Innovatie

1. SSEB Aanschaf

De SSEB Aanschaf betreft de aanschaf van een of meer nieuwe, volledig emissieloze bouwmachines (bouwwerktuigen, hulpfuncties of bouwvoertuigen). Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven in de bouwsector in Nederland en die bouwmachines aanschaffen voor eigen gebruik.

De regeling is geopend van 9 mei, 09:00 uur tot en met 30 december 2022, 12:00 uur. Het subsidiebudget voor 2022 bedraagt € 5 miljoen en is als volgt verdeeld:

 • € 3,33 miljoen voor bouwwerktuigen en hulpfuncties
 • € 1,67 miljoen voor bouwvoertuigen

Per nieuwe emissieloze bouwmachine bedraagt de subsidie maximaal 40% van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor, voor het mkb is dat maximaal 50%. Voor alle bedrijven geldt dat de maximale subsidie per bouwmachine € 300.000 bedraagt.

2. SSEB Retrofit

De SSEB Retrofit is bedoeld voor het aanpassen van bestaande bouwmachines om de uitstoot ervan te verminderen of emissieloos te maken. Hierbij kan het gaan om:

 • het ombouwen van in gebruik zijnde bouwmachines of zeegaande bouwvaartuigen met een SCR-katalysator, of;
 • de ombouw van een in gebruik zijnde bouwmachine tot emissieloze bouwmachine.

De regeling stimuleert het ombouwen van bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen waardoor hun stikstofuitstoot vermindert of verdwijnt.

Het ombouwen bestaat uit:

 • een elektrische aandrijfmotor én de installatie ervan of
 • de aanschaf van een SCR-katalysator.

Het totale budget voor SSEB Retrofit 2022 is vastgesteld op € 5 miljoen. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de netto investeringskosten per ombouw, voor het mkb is dat maximaal 50%. Het maximale subsidiebedrag is € 300.000. Ook deze regeling is geopend van 9 mei, 9:00 uur tot en met 30 december 2022, 12:00 uur.

3. SSEB Innovatie

De SSEB Innovatie is bedoeld voor een innovatieve oplossing voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur. De SSEB Innovatie geeft subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek en voor een project experimentele ontwikkeling. Hier kan het gaan om een project praktijkervaring of een technische ontwikkeling. Dit betreft een tender, wat inhoudt dat aanvragen worden beoordeel aan de hand van bepaalde criteria.

Let op!

De aanvraag voor haalbaarheidsonderzoek is geopend van 9 mei 09:00 uur tot en met 30 december 17:00 uur. Die voor een project experimentele ontwikkeling is geopend 31 mei 2022 09:00 uur tot en met 31 augustus 2022 17:00 uur. Aanvragen die op tijd zijn ingediend en compleet zijn bevonden, worden in behandeling genomen.

Het totale subsidiebudget voor SSEB Innovatie 2022 is vastgesteld op € 10 miljoen en is als volgt verdeeld:

 • € 9 miljoen voor technische ontwikkelingen en projecten praktijkervaring. Per experimentele ontwikkeling is dat maximaal € 1 miljoen.
 • € 1 miljoen voor haalbaarheidsstudies. Per haalbaarheidsstudie wordt maximaal € 50.000 subsidie uitgekeerd.

Korting bij samenloop met MIA

Daar waar de SSEB samenloopt met de milieu-investeringsaftrek (MIA), zal een korting plaatsvinden. Die korting betreft dan 11,25% van de MIA als een investeringsmiddel hiervoor in aanmerking komt. Dit hangt ervan af of het investeringsmiddel op de Milieulijst staat.

Ook bestaand materieel

De SSEB richt zich ook op het vergroenen van bestaand bouwmaterieel. Zo kan bijvoorbeeld met katalysatoren tot ruim 80% van de schadelijke uitstoot worden voorkomen.

Verder zal er ook subsidie beschikbaar komen voor de ontwikkeling van bouwmaterieel dat weinig stikstof uitstoot.

Aanvragen en SSEB komende jaren

Je vraagt de SSEB aan bij de Rijksdienst voor Ondernemen, rvo.nl. Hier vind je ook meer informatie over de regeling.

De totale subsidieregeling loopt van 9 mei 2022 tot en met 31 december 2026. Ieder jaar start een nieuwe openstelling. De openstellingsdata voor de komende jaren zijn:

 • 2 januari 2023
 • 2 januari 2024
 • 2 januari 2025
 • 2 januari 2026

Heb nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op!

Social Media

Volg jij Omnyacc al?

Linkedin

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Subsidies

Subsidies

Er zijn ruim 3.000 subsidies in Nederland, alleen zijn nog veel mogelijke subsidies en regelingen onbekend. Maak jij al gebruik van de mogelijkheden?
SSEB: nieuwe subsidie vergroenen bouwsector

SSEB: nieuwe subsidie vergroenen bouwsector

13-12-2021

De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) wordt een nieuwe subsidie voor de bouwsector. De bedoeling is dat de subsidie volgend jaar al van kracht wordt. Het doel is de uitstoot van stikstof op termijn met 60% te verminderen.
iMUIS by King

iMUIS by King

Met iMUIS by King heb je overzicht en grip op jouw financiën. 
Jeffrey Karamat

Jeffrey Karamat

Assistent-accountant

Snelstart

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.