Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

13 december 2021

SSEB: nieuwe subsidie vergroenen bouwsector

De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) wordt een nieuwe subsidie voor de bouwsector. De bedoeling is dat de subsidie volgend jaar al van kracht wordt. Het doel is de uitstoot van stikstof op termijn met 60% te verminderen.

Verlaging van meerkosten

De subsidie richt zich primair op een vermindering van de meerkosten bij aanschaf van ‘groen’ bouwmaterieel ten opzichte van regulier bouwmaterieel. Daartoe zullen deze meerkosten voor maximaal 40% worden gesubsidieerd, voor mkb-bedrijven tot maximaal 50%.

Samenloop MIA

Daar waar de regeling samenloopt met de milieu-investeringsaftrek (MIA), zal een korting plaats gaan vinden. Die betreft dan 11,25% van de MIA, als een investeringsmiddel hiervoor in aanmerking komt. Dit hangt ervan af of het investeringsmiddel op de Milieulijst staat.

Ook bestaand materieel

De nieuwe subsidie richt zich ook op het vergroenen van bestaand bouwmaterieel. Zo kan bijvoorbeeld via katalysatoren tot ruim 80% van de schadelijke uitstoot worden voorkomen.

Ontwikkelingssubsidie

Verder zal er ook subsidie beschikbaar komen voor de ontwikkeling van bouwmaterieel dat weinig stikstof uitstoot.

Reageren op de voorstellen?

Het is de bedoeling dat de regeling volgend jaar al van kracht wordt. De uitvoering van de subsidie komt in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Josien Barhorst-de Visser

Josien Barhorst-de Visser

Fiscaal medewerker / managementassistente

Jeugd-LIV: nieuwe bedragen bekend

Jeugd-LIV: nieuwe bedragen bekend

20-06-2022

De uurloonbandbreedtes voor de jeugd-LIV van 2022 zijn onlangs bekendgemaakt. Een werkgever met jonge werknemers heeft ook in 2022 mogelijk recht op jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV).
Estate planning

Estate planning

Onze estate planners maken een plan op maat om jouw vermogen zo gunstig mogelijk over te dragen. Zo heb jij (financiële) rust.
Wlz nacalculatie

Wlz nacalculatie

Ben jij financieel verantwoordelijke bij een organisatie die langdurige zorg verleent? Dan ben je volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht om financiële verantwoording af te leggen over de geleverde zorgprestaties. 
Verlenging borgstellingsregeling MKB

Verlenging borgstellingsregeling MKB

16-06-2022

Wil je gebruik maken van de Borgstellingsregeling MKB-kredieten (BMKB-regeling)? Goed nieuws: de regeling is verlengd tot 1 juli 2023, omdat het een doelmatige en doeltreffende regeling is gebleken volgens de evaluatie.
Laatste kans voor ondernemers voor definitieve subsidieberekening TVL

Laatste kans voor ondernemers voor definitieve subsidieberekening TVL

03-06-2022

Tot 10 juni 2022 krijgen ondernemers alsnog de kans om hun werkelijke omzet door te geven over de subsidie perioden TVL1 2020, TVLQ4 2020 en TVLQ1 2021. Voor TVLQ2 2021 tot 20 juli. Op basis van de werkelijk omzet wordt het definitieve subsidiebedrag bepaald. Dit heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekendgemaakt (RVO).