Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

27 maart 2020

Coronamaatregel: uitstel van betaling (uitleg)

Het uitstellen van betaling bij de Belastingdienst kunnen wij per direct voor je aanvragen. Door dit verzoek zo snel mogelijk te versturen en te onderbouwen, stel je jouw rechten veilig met betrekking tot boetes en melden van betalingsonmacht. Je kunt ook jouw toekomstige aanslagen toevoegen aan jouw eerste verzoek.

Hoe werkt het precies?

Op de website van de Belastingdienst wordt de indruk gewekt dat een brief naar de Belastingdienst voldoende is voor het aanvragen van uitstel van betaling. Dit is niet echt geval. Wij kunnen je helpen met het indienen van het verzoek. Het proces gaat dan als volgt:

  • Wij versturen een verzoek met uitstel van betaling voor alle aanslagen
  • De aangiften loonbelasting en omzetbelasting worden ingediend
  • Je betaalt niets aan de Belastingdienst
  • De Belastingdienst legt je een naheffingsaanslag met boete op wegens niet betalen
  • Deze naheffingsopslag stuur je naar ons
  • Wij haken die naheffingsaanslag aan bij het eerste verzoek om uitstel van betaling

De Belastingdienst heeft toegezegd dat de verzuimboetes automatisch worden verminderd. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor je omslachtig lijkt. Helaas heeft de Belastingdienst vooralsnog niet aangegeven dat er een eenvoudigere manier is om uitstel van betaling aan te vragen. Daarom is het van groot belang dat je de naheffingsaanslagen naar ons stuurt, eerder kunnen wij geen uitstel aanvragen.

Schriftelijk onderbouwen

Het verzoek tot uitstel van betaling moet schriftelijk onderbouwd worden. Daar krijg je drie maanden de tijd voor. Tot die tijd wordt de invordering stopgezet. De Belastingdienst beoordeelt op een later moment hoe je de niet betaalde belastingschuld alsnog kunt betalen. Je kunt daar mogelijk een betalingsregeling voor treffen.

Let op!

Bij de schriftelijke onderbouwing hoort ook de verklaring van een derde deskundige. Dit is bijvoorbeeld jouw eigen accountant of fiscalist. Uit die verklaring moet duidelijk worden dat er sprake is van bestaande betalingsproblemen die van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus en dat jouw onderneming levensvatbaar is.

Tip!

Wij adviseren je, indien mogelijk, om deze verklaring direct mee te sturen.

Besloten vennootschap

Wanneer je een besloten vennootschap (BV) hebt en je vraagt uitstel van betaling aan, moet je tevens een betalingsonmacht melden. Dit moet binnen twee weken na uiterste datum waarop de aangifte moet zijn ingediend. Met andere woorden, wanneer de aangifte op 31 maart moet zijn ingediend, moet de betalingsonmacht vóór 14 april bij de Belastingdienst zijn gemeld. Geef  dus op tijd bij ons aan of je hier gebruik van wilt maken. Mocht later in het jaar blijken dat je na het vervallen van het uitstel van betaling niet aan je verplichtingen kunt voldoen en geen betalingsonmacht heeft gemeld, ben je als bestuurder aansprakelijk met alle gevolgen van dien.

Tip!

Door nu meteen een gemotiveerd verzoek tot bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst in te dienen heb je ook meteen aan jouw melding van betalingsonmacht voldaan.

Let op!

Er zijn ook andere manieren om uitstel van betaling bij de Belastingdienst te krijgen, maar daarmee verspeel je mogelijk uw rechten met betrekking tot het bijzonder uitstel in verband met het coronavirus. Wij kunnen je hierbij adviseren.

Let op!

Je bent ten allen tijde verplicht om tijdig en juist aangifte te doen.

Heb je vragen of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op.

In ons coronadossier vind je nieuws omtrent de maatregelen rondom het coronavirus.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door je worden gelezen.

Mkb in zicht: automotive

Mkb in zicht: automotive

01-06-2021

Door de coronacrisis en de verplichte sluiting is ook de automotive financieel geraakt. Er is een stevige krimp van omzet (5% gekrompen) en brutomarge (2,4% gedaald). De branche blijft hiermee achter bij het mkb-gemiddelde. De winstontwikkeling was vooral dankzij de steunmaatregelen wel positief: +6 procent.
Bedrijfsoverdracht 2021

Bedrijfsoverdracht 2021

25-05-2021

Ga jij jouw bedrijf overdragen? Door een fusie, bedrijfsovername of familieopvolging? Wat de reden ook is, een overdrachtstraject is een langdurig proces met veel haken en ogen. Begin daarom op tijd, want dit proces neemt gemiddeld 4 tot 6 jaar in beslag.
Btw en buitenland 2021

Btw en buitenland 2021

10-06-2021

Ga je met jouw werkzaamheden de grens over? Of lever je goederen buiten Nederland? Voor alle grensoverschrijdende activiteiten krijg je niet alleen te maken met de Nederlandse belastingregels, maar ook met regels uit een ander land. De samenloop van deze regels kan erg complex worden.
Agro: plan nu jouw mestbalans 2022

Agro: plan nu jouw mestbalans 2022

28-05-2021

Onlangs heb je jouw Gecombineerde opgave ingediend. Hiermee is tevens de basis voor de stikstof- en fosfaatruimte voor 2021 vastgelegd. Een goed moment om de prognose van jouw mestbalans op te stellen.
Assistent-accountant

Assistent-accountant

  • Zwaagdijk
  • 32-40 uur
  • opleiding accountancy of bedrijfseconomie