13 juni 2024

Fiscale impact van een niet-ontvankelijk echtscheidingsverzoek

Als echtgenoten willen scheiden, moeten ze hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Na het indienen van een echtscheidingsverzoek eindigt het fiscaal partnerschap wanneer de echtgenoten niet langer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven. Maar wat gebeurt er als het echtscheidingsverzoek niet-ontvankelijk wordt verklaard? Welke gevolgen heeft dit voor het fiscale partnerschap?

Fiscale gevolgen

De Belastingdienst heeft de gevolgen van een niet-ontvankelijk echtscheidingsverzoek geschetst aan de hand van een voorbeeld. In dit voorbeeld wordt op 11 november een verzoek tot echtscheiding ingediend en laat één van de twee zich uitschrijven van het woonadres bij de gemeente. Het verzoek wordt op 1 maart van het erop volgende jaar niet-ontvankelijk verklaard. Dit wordt op 1 juni van dat jaar definitief. De echtgenoten blijven beiden ook daarna nog op een ander woonadres ingeschreven staan.

Periode vanaf 11 november

Het echtscheidingsverzoek is ingediend, maar het huwelijk is nog niet ontbonden. Wettelijk bepaald is echter dat er geen sprake meer is van fiscaal partnerschap als er een verzoek tot echtscheiding is ingediend én de echtgenoten niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven. De echtgenoten zijn daarom vanaf 11 november geen fiscaal partner meer.

Periode vanaf 1 maart

Het echtscheidingsverzoek is niet-ontvankelijk verklaard, maar hiertegen is nog drie maanden beroep mogelijk. Zo lang beroep nog mogelijk is, is het verzoek tot echtscheiding nog in behandeling en is er ook gedurende deze periode geen sprake van fiscaal partnerschap.

Periode vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni is er geen sprake meer van een ingediend verzoek tot echtscheiding. Het ingediende verzoek is namelijk definitief niet-ontvankelijk verklaard. Dit heeft tot gevolg dat de echtgenoten vanaf 1 juni weer als elkaars fiscale partner worden aangemerkt, ondanks dat ze niet op hetzelfde woonadres staan ingeschreven Wil men dit niet, dan zal opnieuw een verzoek tot echtscheiding moeten worden ingediend. Vanaf dat moment is er dan geen fiscaal partnerschap meer.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

King Finance
Met King Finance heb je overzicht en grip op jouw financiën. 
Lees verder
arrow right
Eerste Kamer wil lagere overdrachtsbelasting voor beleggers
In een aangenomen motie heeft de Eerste Kamer opgeroepen tot een verlaging van het tarief in de overdrachtsbelasting voor beleggers. Met deze verlaging streeft de Eerste Kamer ernaar dat beleggers meer gaan investeren in woningen.
Lees verder
arrow right
Update lonenspecial
In de update van de lonenspecial 2020 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. De lonenspecial is een handig naslagwerk voor jou als werkgever. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Lees verder
arrow right
Subsidies
Er zijn ruim 3.000 subsidies in Nederland, alleen zijn nog veel mogelijke subsidies en regelingen onbekend. Maak jij al gebruik van de mogelijkheden?
Lees verder
arrow right
Echtscheiding en jouw bedrijf 2024
Ga je als ondernemer scheiden? In de meeste gevallen heeft dit gevolgen voor jouw onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger.
Lees verder
arrow right