10 maart 2021

Postcoderoosregeling vervangen door SCE

Maak je gebruik van de postcoderegeling? Let dan op, want deze vervalt per 1 april 2021. De regeling is ook wel bekend onder de naam Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting. De regel brengt teveel administratieve ballast met zich mee. Er komt een nieuwe regeling: de subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). 

Hoewel de regels zijn veranderd, is het doel nog steeds het bevorderen van investeringen door burgers in duurzame energie. Waar de investeerder eerst zijn geld via de belasting terugkreeg, gaat dat nu via een subsidie. Bestaande projecten kunnen nog 15 jaar gebruikmaken van de huidige regeling.

Wat houdt de Postcoderoosregeling in?

Omdat niet iedereen de mogelijkheden heeft om zelf te investeren in het duurzaam opwekken van energie is in 2013 de Postcoderoosregeling in het leven geroepen. Met de Postcoderoosregeling kan men collectief via een coöperatie of een vereniging van eigenaren (VvE) in een installatie voor duurzame energieproductie investeren. Voorwaarde is dat de deelnemers in het postcodegebied wonen waar de installatie staat of in één van de direct daaraan grenzende postcodegebieden: de zogenoemde postcoderoos.

De door het collectief opgewekte energie wordt geleverd aan een energiemaatschappij, waarbij ook alle deelnemers zijn aangesloten. De maatschappij levert op haar beurt de energie aan de deelnemers. Over die levering van elektriciteit (en aardgas) wordt energiebelasting geheven. De deelnemers hebben gedurende 15 jaar recht op een verlaging van het energiebelastingtarief tot nihil over een maximum hoeveelheid energie van 10.000 kWh. Voor de regeling gelden aanvullende voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld het collectief door de Belastingdienst zijn aangewezen.

Overgangsrecht

Voor leden van een collectief dat al beschikt over een aanwijzing van de Belastingdienst of dat in 2020 een verzoek heeft gedaan tot aanwijzing waarop de inspecteur in 2020 of daarna beslist(e), geldt overgangsrecht. Op grond van het overgangsrecht kan nog 15 jaar gebruik worden gemaakt van de regeling in de huidige vorm.

Vervanging Postcoderoosregeling door subsidieregeling

Waar onder de huidige regeling de deelnemers van een collectief het belastingvoordeel via een energiemaatschappij ontvangen, wordt onder de SCE de subsidie uitbetaald aan het collectief die het over de deelnemers verdeeld. Ook verandert er voor deelnemers van een collectief niets bij verhuizing tijdens de looptijd van de SCE. Dat is een versoepeling ten opzichte van de huidige regeling.

De SCE loopt van 1 april 2021 tot 1 april 2026 en wordt per jaar gedurende een bepaalde periode opengesteld. Voor het jaar 2021 staat de SCE open van 1 april 2021 9.00 tot 1 december 2021 17.00 uur. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de SCE uitvoeren. Het budget voor 2021 is € 92 miljoen en wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Voor de SCE gelden algemene voorwaarden, aparte voorwaarden voor coöperaties en VvE’s en voorwaarden per categorie gebruikte opwekkingstechniek (zon, wind en water).

Heb je vragen over de gewijzigde regels? Neem dan contact met ons op.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Exact
Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Lees verder
arrow right
Moeten schoonmakers van platform Helpling als werknemers worden beschouwd?
Schoonmakers die via het inmiddels failliete onlineplatform Helpling voor particulieren werkten, moeten als werknemers worden beschouwd. Dit is het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad.
Lees verder
arrow right
Update lonenspecial 2024: Vervoer
Wat verandert er in 2024 op het gebied van vervoer? De bijtelling voor nieuwe auto's met een CO2-uitstoot van meer dan 0 gram per kilometer blijft gehandhaafd op 22%. Ook de bijtelling voor elektrische auto’s blijft gelijk. De reiskostenvergoedingen worden dit jaar verruimd. Als laatste zijn werkgevers met 100 of meer werknemers vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van hun werknemers.
Lees verder
arrow right
Wlz nacalculatie
Ben jij financieel verantwoordelijke bij een organisatie die langdurige zorg verleent? Dan ben je volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht om financiële verantwoording af te leggen over de geleverde zorgprestaties. 
Lees verder
arrow right
Pensioen werkgever
Wat zijn voor jou de beste mogelijkheden? Wij analyseren, implementeren, beheren en controleren jouw werkgeverspensioen.
Lees verder
arrow right