Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

23 augustus 2022

Hoe zit het met terugbetalen van verrekende btw?

Ben je ondernemer? Dan mag je zakelijk betaalde btw in beginsel verrekenen met de door jou af te dragen btw. Maar stel dat je jouw facturen niet betaalt, om welke reden dan ook, wanneer moet je de dan al verrekende btw weer terugbetalen?

Wat zegt de wet?

Volgens de wet moet je het afgetrokken bedrag weer terugbetalen op het tijdstip waarop komt vast te staan dat je de vergoeding niet of niet geheel zult betalen, dan wel geheel of gedeeltelijk heeft terugontvangen. Je moet het bedrag in ieder geval terugbetalen één jaar na het opeisbaar worden van de vergoeding.

Let op!

Op de inspecteur rust de bewijslast dit aannemelijk te maken.

Nauwelijks liquide middelen

In een zaak die onlangs speelde voor het Hof Den Bosch stelde de inspecteur dat de betreffende ondernemer over onvoldoende liquiditeiten beschikte om de betreffende facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Uit de cijfers bleek onder meer dat hij bij het bedrijf waar hij nog facturen moest voldoen, in het krijt stond voor ruim € 165.000. De verwachting was dan ook dat de ondernemer niet in staat zou zijn de facturen op tijd te kunnen betalen. Op zich was dit echter onvoldoende voor een naheffing.

Alles betaald, behalve...

Uit de feiten bleek echter dat alleen de facturen van het betreffende bedrijf niet betaald waren. Dat hiervoor in de toekomst wel genoeg geld beschikbaar zou zijn, bleek niet uit de feiten. Sponsoren van een nieuw groot project van deze ondernemer dat nog van de grond moest komen, hadden de overige facturen wel betaald.

Onzekerheid opbrengst project

De ondernemer in kwestie schermde nog met toekomstige opbrengsten uit dit langdurige project, maar ook enkele jaren na de factuurdatum was dit nog niet opgestart en waren er nog geen inkomsten mee verkregen. De rechter achtte het niet geloofwaardig dat de bestreden facturen nog betaald zouden worden en liet de naheffingen in stand.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

25 tips HRM-beleid

25 tips HRM-beleid

25 tips voor een goed HRM-beleid voor jou op een rij
Duurzame inzetbaarheid/verzuim

Duurzame inzetbaarheid/verzuim

Met duurzame inzetbaarheid en verzuimmanagement voorkom, beheers en dring je verzuim terug.
Verzuimverzekering vergelijken

Verzuimverzekering vergelijken

Verzuimpercentages stijgen fors en hiermee ook de schadelast van verzuimverzekeraars. Er zijn veel redenen, maar het effect van economische onzekerheid, corona en een toenemende AOW-leeftijd speelt zeker mee. We zien in de markt een forse stijging van verzuimpremies. Juist nu is het belangrijk om verschillende offertes op te vragen en deze te vergelijken. Onze Inkomen- en Verzuimadviseurs helpen jou daar graag bij. Ze zetten de verschillen op een rij en vertellen je ook graag over hoe jij verzuim kunt beperken dan wel voorkomen.
Twinfield

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.