Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

16 juni 2020

Aanvraag uitstel betalen belasting mogelijk tot 1 oktober 

De coronacrisis kan vergaande gevolgen hebben voor ondernemers. Daarom is het mogelijk gemaakt om voor de meeste belastingschulden uitstel van belasting te krijgen. De periode voor het aanvragen van belastinguitstel is verlengd tot en met september 2020. 

Voor welke belastingen is uitstel mogelijk?

Uitstel is mogelijk voor de vijf volgende algemene belastingsoorten: loonbelasting, btw, inkomstenbelasting, Zvw-premie en vennootschapsbelasting.

Hiernaast kunnen ondernemers online of in dezelfde brief, waarin je uitstel aanvraagt voor bovengenoemde belastingen, apart aangeven ook uitstel van betaling aan te vragen voor kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, milieubelastingen, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater, accijnzen en de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Hoe vraag je uitstel aan?

Je kunt online of schriftelijk uitstel van betaling aanvragen voor bovengenoemde belastingen. Je krijgt dan automatisch uitstel voor drie maanden.

In één keer aanvragen

Je kunt voor de eerstgenoemde algemene vijf belastingen in één keer uitstel aanvragen. Je hoeft dus niet te wachten totdat je alle vijf de aanslagen hebt gehad. Voor de overige belastingen geef je in het online formulier of in jouw brief apart aan of je uitstel wilt. Je uitstel van drie maanden geldt voor alle belastingen na ontvangst van jouw aanvraag. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor je uitstel hebt aangevraagd en die je binnen deze termijn van drie maanden ontvangt. Krijg je aanslagen voor belastingen waarvoor je nog geen uitstel van betaling hebt aangevraagd, dan kun je hiervoor alsnog apart uitstel aanvragen. Ook dit kan online.

Boetes en rente

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen in deze periode, hoeven niet te worden voldaan. Daarnaast zijn de belasting- en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Let op!

Na het uitstel van drie maanden moet je alle belastingen ineens betalen. Lukt dit niet, dan kun je langer uitstel aanvragen. Ondernemers die langer uitstel aanvragen dan drie maanden mogen over 2020 geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Verzoek verlenging Bijzonder uitstel 

Heb je eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? En had je op dat moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld lager dan € 20.000? Vanaf 29 juni kun je met het online formulier verlenging van het bijzonder uitstel aanvragen. In het verzoek moeten een aantal gegevens worden verstrekt en beschreven.

Heb je eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? En had je op dat moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld méér dan € 20.000? Vanaf 29 juni kun je met het online formulier verlenging van het bijzonder uitstel aanvragen. Omdat het om een hoog belastingbedrag gaat, heeft de Belastingdienst ook een verklaring nodig van een derde-deskundige. De deskundige moet aannemelijk maken dat er betalingsproblemen zijn op het moment waarop om uitstel wordt gevraagd, of kort daarna. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast bevat de verklaring een zogenoemde liquiditeitsprognose. Deze moet volgens de derde-deskundige aannemelijk zijn. De prognose moet worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat om uitstel van betaling wordt gevraagd. De deskundige licht toe welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor de verklaring. Deze eisen zijn dus zwaarder dan bij de totale schuld lager dan € 20.000.

Betalingsregeling

Vraag je langer dan drie maanden uitstel? Dan krijg je bij het aflopen van het uitstel een passende betalingsregeling geboden. Het is nog niet duidelijk wat die betalingsregeling inhoudt.

Wil je meer weten over het aanvragen van uitstel van betalen belasting? Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren je graag.

Arbeidsvoorwaarden en cao

Arbeidsvoorwaarden en cao

Beperk het personeelsverloop binnen jouw organisatie met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 
Update lonenspecial 2022: corona en thuiswerken

Update lonenspecial 2022: corona en thuiswerken

23-06-2022

We gaan in op de veelvoorkomende vergoedingen en verstrekkingen fiscaal behandeld worden voor de kosten die werknemers thuis maken
Gerard de Graaf

Gerard de Graaf

Accountant Administratieconsulent

Violet Kleverwal

Violet Kleverwal

Assistent-accountant

Assistent-accountant

Assistent-accountant

  • Leeuwarden
  • 40 uur
  • HBO AC/BE
Reorganisatie en ontslag

Reorganisatie en ontslag

Onze HRM-specialisten en arbeidsrechtjuristen staan klaar om je van a tot z te begeleiden.