Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

11 augustus 2020

Corona: verstoorde arbeidsrelatie door salarisverlaging

Heeft de coronacrisis voor jouw onderneming vergaande gevolgen? Een salarisverlaging lijkt dan een oplossing. Echter mag je als werkgever niet zomaar een salarisverlaging doorvoeren bij je werknemers. Hoe zit dit? Het personeel moet vrijwillig akkoord gaan en het voorstel mag op geen enkele wijze afgedwongen worden.

Uit team gezet

Een werkgever had zijn werknemers verzocht in het kader van de coronacrisis akkoord te gaan met een salarisvermindering van 25%. Een van de werknemers ging hier niet mee akkoord. Dit leverde hem niet alleen een officiële waarschuwing op van de werkgever, maar hij werd daarnaast ook nog uit het team gezet.

Salarisverlaging doorgevoerd

Ook de voorgestelde salarisverlaging werd gewoon doorgevoerd zonder instemming van de betrokken werknemer. Nagenoeg al zijn collega’s, op één na, gingen wel mee in de voorgestelde salarisverlaging. Het arbeidscontract liep nog door 7 januari 2021. Uiteindelijk was er sprake van een dermate verstoorde arbeidsrelatie dat de werknemer zich tot de kantonrechter wendde om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken.

Afstraffing

De rechter kwalificeert het handelen van werkgever als afstraffing voor het feit dat werknemer niet met de loonsverlaging heeft ingestemd en oordeelt dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door werknemer te ‘kaltstellen’. De arbeidsovereenkomst is ontbonden per 1 augustus 2020. De werkgever moet een transitievergoeding én een billijke vergoeding betalen wegens ernstig verwijtbaar handelen. Tevens moet hij alsnog het volledige loon betalen, vermeerderd met de wettelijke rente en 20% wettelijke verhoging.

Hoogte billijke vergoeding en transitievergoeding

Bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding moet normaliter aansluiting worden gezocht bij de resterende looptijd van het contract. Aangezien de werknemer in de IT-sector werkt, achtte de kantonrechter het aannemelijk dat hij binnen 2 maanden weer ander werk kan vinden, waardoor de billijke vergoeding beperkt wordt tot een loonverlies van 2 maanden (ca. € 20.000 in casu).

De transitievergoeding ad € 6.725,66 bruto mag hierop in mindering worden gebracht, nu deze een deel van de schade compenseert. Dat komt neer op een bedrag van afgerond € 13.275,00 bruto.

Wil jij de coronacrisis de baas blijven? Onze adviseurs denken graag met je mee. Neem contact met ons op. 

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.

Assistent-account met gevoel voor automatisering

  • Zwaagdijk
  • 32-40 uur
  • opleiding accountancy of bedrijfseconomie

Financiële planning

Met financiële planning breng je inzicht en overzicht in je financiële huishouden, zodat jij de dingen kan doen die je wilt! Een helicopterview op het hele plaatje.

Josien Barhorst-de Visser

Secretaresse / administratie

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.